Search form

يُوحَنَّا 16

الرُّوحْ القُدُسْ

1«قُلْتِلْكُمْ الشَّيْء هَاذَا بَاشْ إِيمَانْكُمْ مَا يُضْعُفْشْ. 2بَاشْ يْطَرّْدُوكُمْ مِالمَجْمَعْ، بَاشْ يْجِي وَقْتْ الِّي يُقْتُلْكُمْ يِمْشِي فِي بَالُو الِّي هُوَ يْرَضِّي اللهْ. 3وْرَاهُمْ يَعْمْلُوا فِي الشَّيْء هَاذَا عْلَى خَاطِرْهُمْ لاَ عَرْفُوا الآبْ وْلاَ عَرْفُونِي. 4آمَا رَانِي قُلْتِلْكُمْ الشَّيْء هَاذَا، بَاشْ وَقْتِلِّي يْجِي وَقْتُو تِتْذَكّْرُوا الِّي آنَا قُلْتِلْكُمْ عْلِيهْ. مَا قُلْتِلْكُمْشْ مِلُّوِّلْ عْلَى خَاطِرْنِي كُنْتْ مْعَاكُمْ. 5تَوْ رَانِي مَاشِي لِلِّي بْعَثْنِي، وْحَتَّى حَدْ مِنْكُمْ مَا يِسْإِلْنِي: وِينْ مَاشِي؟ 6آمَا تَوْ قْلُوبْكُمْ مِلْيَانَة بِالحُزْنْ كِقُلْتِلْكُمْ الشَّيْء هَاذَا. 7نْقُلْكُمْ الحَقْ، كَانْ نِمْشِي خِيرِلْكُمْ، رَاهُو كَانْ مَا نِمْشِيشْ المُعَزِّي مَا يْجِيكُمْشْ. آمَا كَانْ نِمْشِي رَانِي بَاشْ نَبْعِثْهُولْكُمْ. 8وْوَقْتِلِّي يْجِي يْوَبِّخْ العَالَمْ عْلَى الذْنُوبْ وِعْلَى البِرْ وِعْلَى الحُكْمْ: 9كَانْ عْلَى الذْنُوبْ رَاهُو عْلَى خَاطِرْهُمْ مَا يِمّْنُوشْ بِيَّ، 10وْكَانْ عْلَى البِرْ عْلَى خَاطِرْنِي مَاشِي لِلآبْ وْمَا عَادِشْ بَاشْ تْشُوفُونِي، 11وْكَانْ عْلَى الحُكْمْ رَاهُو عْلَى خَاطِرْ الِّي يُحْكُمْ فِي العَالَمْ هَاذَا تِحْكَمْ عْلِيهْ. 12مَازَالْ عِنْدِي بَرْشَة كْلاَمْ نْحِبْ نْقُولْهُولْكُمْ، آمَا رَاكُمْ تَوَّا مَا تْنَجّْمُوشْ تِفْهْمُوهْ. 13وْوَقْتِلِّي يْجِي رُوحْ الحَقْ بَاشْ يْدِلّْكُمْ لِلحَقْ الكُلُّو، عْلَى خَاطْرُو مَا يْقُولْ حَتَّى شَيْء مِنْ عَنْدُو، آمَا يِتْكَلِّمْ بِلِّي يِسْمْعُو وْيِحْكِيلْكُمْ عْلَى الحَاجَاتْ الِّي بَاشْ تَاقَعْ. 14بَاشْ يْمَجِّدْنِي عْلَى خَاطِرْ الكْلاَمْ الِّي بَاشْ يْقُولْهُولْكُمْ جَايْ مِنْ عِنْدِي. 15الِّي عِنْدْ الآبْ الكُلْ لِيَّا. هَاذَاكَا عْلاَشْ قُلْتِلْكُمْ: رَاهُو يَاخُذْ مِلِّي عِنْدِي وِيْقُولْهُولْكُمْ.»

الحُزْنْ وِالفَرَحْ

16بَعْدْ شْوَيَّة مَا كُمْشْ بَاشْ تْشُوفُونِي، وِمْبَعْدْهَا بَاشْ تْشُوفُونِي. 17وْسِأْلُوا التْلاَمْذَة بْعَضْهُمْ: «شْنُوَّة يُقْصُدْ بِكْلاَمُو: "بَعْدْ شْوَيَّة مَا كُمْشْ بَاشْ تْشُوفُونِي. وِمْبَعْدْهَا بِشْوَيَّة بَاشْ تْشُوفُونِي. وِعْلَى خَاطْرُو مَاشِي لِلآبْ؟"» 18وْسِأْلُوا بْعَضْهُمْ: «آشْ مَعْنِتْهَا "بَعْدْ شْوَيَّة"؟ أَحْنَا مَا نَاشْ فَاهْمِينْ شْنُوَّة قَاعِدْ يَحْكِي.» 19وِعْرَفْ يَسُوعْ الِّي هُومَا يْحِبُّوا يِسْأْلُوهْ، يَاخِي قَالِلْهُمْ: «تِسْأْلُوا فِي بْعَضْكُمْ شْنُوَّة نُقْصُدْ كِقُلْتْ: "بَعْدْ شْوَيَّة مَا كُمْشْ بَاشْ تْشُوفُونِي، وِمْبَعْدْهَا بِشْوَيَّة بَاشْ تْشُوفُونِي؟" 20نْقُلْكُمْ الحَقْ الحَقْ بَاشْ تِبْكِيوْ وْتِنْدْبُوا، وِالعَالَمْ بَاشْ يَفْرَحْ. بَاشْ تِحْزْنُوا، آمَا رَاهُو الحُزْنْ مْتَاعْكُمْ بَاشْ يْوَلِّي فْرَحْ. 21المْرَا تِتْقَلِّقْ وَقْتِلِّي يْجِي وَقْتْ الوْلاَدَة مْتَاعْهَا. آمَا بَعْدْ مَا تُولِدْ تِنْسَى الوْجَايِعْ مْتَاعْهَا الكُلْهَا، عْلَى خَاطِرْهَا فَرْحَانَة الِّي جَابِتْ إِنْسَانْ جْدِيدْ لِلدِّنْيَا. 22إِنْتُومَا زَادَا بَاشْ تِحْزْنُوا تَوَّا، آمَا رَانِي بَاشْ نَرْجَعْ وِنْشُوفْكُمْ، وِقْلُوبْكُمْ بَاشْ تَفْرَحْ وْحَتَّى حَدْ مَا يْنَحِّيلْكُمْ فَرْحِتْكُمْ. 23وْفِي النْهَارْ هَاذَاكَا مَا عَادِشْ تُطْلْبُوا مِنِّي حَتَّى حَاجَة. نْقُلْكُمْ الحَقْ الحَقْ: أَيْ حَاجَة تُطْلْبُوهَا مِالآبْ بْإِسْمِي بَاشْ يَعْطِيهَالْكُمْ. 24حَتَّى لْتَوْ مَا طْلَبْتُوا حَتَّى شَيْء بْإِسْمِي. اطْلْبُوا تَاخْذُوا، بَاشْ تِكْمِلْ فَرْحِتْكُمْ.»

الإِنْتِصَارْ عْلَى العَالَمْ

25«قُلْتِلْكُمْ الشَّيْء هَاذَا الكُلْ بِالأَمْثَالْ. وْبِشْ يْجِي الوَقْتْ الِّي مَا عَادِشْ نَحْكِي مْعَاكُمْ بِالأَمْثَالْ، آمَا نَحْكِيلْكُمْ عْلَى الآبْ بِالوَاضِحْ. 26وْفِي النْهَارْ هَاذَاكَا بَاشْ تُطْلْبُوا مِالآبْ بْإِسْمِي، وْمَا نْقُلْكُمْشْ الِّي آنَا بَاشْ نُطْلْبِلْكُمْ مِنْ عَنْدُو. 27رَاهُو الآبْ بِيدُو يْحِبّْكُمْ عْلَى خَاطِرْكُمْ حَبِّيتُونِي وِامِّنْتُوا الِّي آنَا جِيتْ مِنْ عِنْدْ اللهْ. 28إِي نْعَمْ، آنَا خْرَجْتْ مِنْ عِنْدْ الآبْ وْجِيتْ لِلدِّنْيَا هَاذِي وْتَوْ بَاشْ نْخَلِّي الدِّنْيَا وْنَرْجَعْ لِلآبْ.» 29قَالُولُو تْلاَمِذْتُو: «إِنْتِ تَوْ قَاعِدْ تْقُولْ فِي كْلاَمْ وَاضِحْ، مُوشْ بِالأَمْثَالْ. 30وْإِحْنَا تَوْ قَاعْدِينْ نْشُوفُوا الِّي إِنْتِ تَعْرِفْ كُلْ شَيْء، وِلِّي مَا تِحْتَاجِشْ بَاشْ يِسْأْلُوكْ عْلَى أَيْ حَاجَة. هَاذَاكَا عْلاَشْ أَحْنَا نِمّْنُوا الِّي إِنْتِ جِيتْ مِنْ عِنْدْ اللهْ.» 31جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ: «يَاخِي بِالحَقْ تَوَّا تِمّْنُوا. 32آمَا بَاشْ يْجِي وَقْتْ، وْرَاهُو جَا تَوَّا، بَاشْ تِتْفَرّْقُوا، وْكُلْ وَاحِدْ يْرَوِّحْ لْدَارُو وِتْخَلُّونِي وَحْدِي. آمَا رَانِي مَا نِيشْ وَحْدِي، رَاهُو الآبْ مْعَايَ. 33قُلْتِلْكُمْ الشَّيْء هَاذَا لْكُلُّو بَاشْ يْكُونْ عِنْدْكُمْ سَلاَمْ فِيَّ. إِنْتُومَا بَاشْ تْعَانُوا مِالمَشَاكِلْ فِي العَالَمْ هَاذَا، آمَا تْشَجّْعُوا. آنَا رَانِي غْلِبْتْ العَالَمْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index