Search form

يُوحَنَّا 16:33

33قُلْتِلْكُمْ الشَّيْء هَاذَا لْكُلُّو بَاشْ يْكُونْ عِنْدْكُمْ سَلاَمْ فِيَّ. إِنْتُومَا بَاشْ تْعَانُوا مِالمَشَاكِلْ فِي العَالَمْ هَاذَا، آمَا تْشَجّْعُوا. آنَا رَانِي غْلِبْتْ العَالَمْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index