Search form

يُوحَنَّا 17:24

24يَا بَابَا النَّاسْ الِّي عْطِيتْهُمْلِي، نْحِبّْهُمْ يْكُونُوا مْعَايَ وِينْ آنَا مُوجُودْ بَاشْ يْشُوفُوا المَجْدْ مْتَاعِي الِّي إِنْتِ عْطِيتْهُولِي عْلَى خَاطْرِكْ حَبِّيتْنِي قْبَلْ مَا تِتْخْلَقْ الدِّنْيَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index