Search form

يُوحَنَّا 17:5

5وْتَوْ يَا بَابَا مَجِّدْنِي بِالمَجْدْ الِّي كَانْ عِنْدِي وَقْتِلِّي كُنْتْ مْعَاكْ قْبَلْ مَا يِتْخْلَقْ العَالَمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index