Search form

يُوحَنَّا 18

يَسُوعْ يِتْشَدْ

(مَتَّى ‏26‏:‏47‏-56؛ مَرْقُسْ ‏14‏:‏43‏-50؛ لُوقَا ‏22‏:‏47‏-53)

1قَالْ يَسُوعْ الشَّيْء هَاذَا وِتْعَدَّى هُوَ وِتْلاَمِذْتُو لِلجِيهَة الأُخْرَى مْتَاعْ وَادْ قَدْرُونْ وْكَانْ ثَمَّة سَانْيَة الغَادِي، دَخْلُوا فِيهَا هُوَ وِتْلاَمِذْتُو. 2وْيَهُوذَا الِّي خَانُو كَانْ يَعْرِفْ البْلاَصَة هَاذِيكَا، عْلَى خَاطِرْ يَسُوعْ تْقَابِلْ مْعَ تْلاَمِذْتُو لْغَادِي بَرْشَة مَرَّاتْ. 3يَهُوذَا جَابْ مْعَاهْ العَسْكِرْ مْتَاعْ الرُّومَانْ وِالحُرَّاسْ مْتَاعْ الهَيْكِلْ، وْجَاوْ لِلسَّانْيَة هَازِّينْ اعْوَادْ شَاعْلَة وِفْنَارَاتْ وِسْلاَحَاتْ. 4عْلَى خَاطْرُو كَانْ يَعْرِفْ الِّي بَاشْ يَجْرَالُو الكُلْ يَاخِي مْشَالْهُمْ وْقَالِلْهُمْ: «عْلَى شْكُونْ تْلَوّْجُوا؟» 5جَاوْبُوهْ: «يَسُوعْ النَّاصْرِي.» قَالِلْهُمْ: «آنَا هُوَ!» وْكَانْ يَهُوذَا الِّي خَانُو وَاقِفْ مْعَاهُمْ. 6وْوَقْتِلِّي يَسُوعْ قَالِلْهُمْ: «آنَا هُوَ» وَخّْرُوا التَّالِي وْطَاحُوا عْلَى الأَرْضْ. 7سْإِلْهُمْ يَسُوعْ مَرَّة أُخْرَى: «عْلَى شْكُونْ تْلَوّْجُوا؟» قَالُوا: «يَسُوعْ النَّاصْرِي.» 8جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ: «قُلْتِلْكُمْ آنَا هُوَ. إِذَا كَانْكُمْ تْلَوّْجُوا عْلِيَّ آنَا، إِمَّالاَ خَلُّوا هَاذُومَا يِمْشِيوْ.» 9وْهَاذَا بَاشْ اتِّمْ الكِلْمَة الِّي قَالْهَا يَسُوعْ: «مَا ضَيِّعْتْ حَتَّى وَاحِدْ مِلِّي عْطِيتْهُمْلِي.» 10وْكَانْ سِمْعَانْ بُطْرُسْ عَنْدُو سِيفْ، جِبْدُو وِضْرَبْ العَبْدْ مْتَاعْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ قَصّْلُو وِذْنُو اليْمِينْ، وِالعَبْدْ كَانْ إِسْمُو مَلْخُسْ 11قَالْ يَسُوعْ لْبُطْرُسْ: «رَجَّعْ سِيفِكْ لِلغْمَدْ مْتَاعُو! يَاخِي مَا نُشْرُبْشْ الكَاسْ الِّي عْطَاهَالِي الآبْ؟»

يَسُوعْ قُدَّامْ حَنَّانْ وْقِيَافَا

(مَتَّى ‏26‏:‏57‏-58؛ مَرْقُسْ ‏14‏:‏53‏-54؛ لُوقَا ‏22‏:54)

12العَسْكِرْ مْتَاعْ الرُّومَانْ وِالقَايِدْ مْتَاعْهُمْ وِالحُرَّاسْ مْتَاعْ الهَيْكِلْ الِّي تَابْعِينْ اليْهُودْ الكُلْهُمْ شَدُّوا يَسُوعْ وْكَتّْفُوهْ 13هَزُّوهْ فِي الأُوِّلْ لْحَنَّانْ بُو مَرْةْ قَيَافَا الِّي كَانْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ العَامْ هَاذَاكَا. 14قَيَافَا هُوَ الِّي نْصَحْ اليْهُودْ: «خِيرِلْكُمْ كَانْ يْمُوتْ رَاجِلْ وَاحِدْ فِي بْلاَصِةْ الأُمَّة الكُلْهَا.»

بُطْرُسْ يُنْكُرْ يَسُوعْ

(مَتَّى ‏26‏:‏69‏-70؛ مَرْقُسْ ‏14‏:‏66‏-68؛ لُوقَا ‏22‏:‏55‏-57)

15وْكَانْ سِمْعَانْ بُطْرُسْ وْتِلْمِيذْ آخَرْ يْتَبّْعُوا فِي يَسُوعْ. وِدْخَلْ التِّلْمِيذْ هَاذَاكَا مْعَ يَسُوعْ لِلوُسْطِيَّة مْتَاعْ دَارْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ الِّي كَانْ يَعْرْفُو. 16آمَا بُطْرُسْ قْعَدْ وَاقِفْ البَرَّا. وِخْرَجْ التِّلْمِيذْ الآخَرْ الِّي يَعْرْفُو أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ البَرَّا، وْكَلِّمْ الطُّفْلَة الِّي تْعِسْ فِي البَابْ بَاشْ ادَّخِّلْ بُطْرُسْ. 17سِأْلِتْ الطُّفْلَة الِّي تْعِسْ فِي البَابْ بُطْرُسْ: «يَاخِي إِنْتِ مُوشْ وَاحِدْ مِنْ تْلاَمِذْةْ الرَّاجِلْ هَاذَا؟» يَاخِي جَاوِبْهَا بُطْرُسْ: «لاَ، مَا نِيشْ مِنْهُمْ.»

18وْكَانِتْ الدِّنْيَا بَارْدَة بَرْشَة، يَاخِي شَعّْلُوا الخُدَّامْ وِالحُرَّاسْ مْتَاعْ الهَيْكِلْ النَّارْ وْوُقْفُوا يِدَّفُّوا، وِوْقُفْ بُطْرُسْ يِدَّفَّى مْعَاهُمْ.

يَسُوعْ قُدَّامْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ

(مَتَّى ‏26‏:‏59‏-66؛ مَرْقُسْ ‏14‏:‏55‏-64؛ لُوقَا ‏22‏:‏66‏-71)

19وِسْإِلْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ يَسُوعْ عْلَى تْلاَمِذْتُو وِعْلَى تَعْلِيمُو، 20جَاوْبُو يَسُوعْ: «آنَا كَلِّمْتْ النَّاسْ الكُلْ جْهَارْ، كُنْتْ دِيمَا نْعَلِّمْ فِي المَجَامِعْ وْفِي الهَيْكِلْ وِينْ كَانُوا اليْهُودْ الكُلْهُمْ يِتْلَمُّوا، وْمَا قُلْتْ حَتَّى شَيْء فِي السِّرْ. 21إِمَّالاَ عْلاَشْ تِسْإِلْ فِيَّ؟ إِسْإِلْ النَّاسْ الِّي سَمْعُوا الشَّيْء الِّي آنَا كلِّمتْهُمْ عْلِيهْ، هُومَا يَعْرْفُوا شْنُوَّة قُلْتْ.» 22وَقْتِلِّي قَالْ يَسُوعْ الكْلاَمْ هَاذَا، ثَمَّة وَاحِدْ مِالحُرَّاسْ مْتَاعْ الهَيْكِلْ بْجَنْبُو ضَرْبُو بْكَفْ وْقَالُّو: «هَكَّاكَا تْجَاوِبْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ؟» 23جَاوْبُو يَسُوعْ: «كَانْ آنَا قُلْتْ كِلْمَة غَالْطَة، قُلِّي عْلِيهَا، وْكَانْ آنَا قُلْتْ الحَقْ، إِمَّالاَ عْلاَشْ تَضْرِبْ فِيَّ؟» 24وِمْبَاعِدْ حَنَّانْ بْعَثْ يَسُوعْ مْكَتِّفْ لْقِيَافَا أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ.

بُطْرُسْ يُنْكُرْ المَسِيحْ مَرَّة ثَانْيَة

(مَتَّى ‏26‏:‏71‏-75؛ مَرْقُسْ ‏14‏:‏69‏-72؛ لُوقَا ‏22‏:‏58‏-62)

25الوَقْتْ هَاذَاكَا كَانْ سِمْعَانْ بُطْرُسْ وَاقِفْ يِدَّفَّى يَاخِي قَالُولُو: «يَاخِي إِنْتِ مُوشْ وَاحِدْ مِنْ تْلاَمِذْتُو؟» نْكَرْ بُطْرُسْ وْقَالْ: «مَا نِيشْ مِنْهُمْ!»

26يَاخِي قَالُّو وَاحِدْ مِالخُدَّامْ مْتَاعْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ، وْهُوَ نْسِيبْ الخْدِيمْ الِّي بُطْرُسْ قَصّْلُو وِذْنُو: «مُوشْ شُفْتِكْ مْعَاهْ فِي السَّانْيَة؟» 27وْزَادْ بُطْرُسْ نْكَرْ مَرَّة أُخْرَى. وْفِي وَقْتْهَا السَّرْدُوكْ صَاحْ.

يَسُوعْ قُدَّامْ بِيلاَطُسْ

(مَتَّى ‏27‏:‏1‏-2،‏11‏-14؛ مَرْقُسْ ‏15‏:‏1‏-15؛ لُوقَا ‏23‏:‏1‏-5)

28وِمْبَاعِدْ هَزُّوا يَسُوعْ مِنْ دَارْ قَيَافَا لِقْصَرْ الوَالِي مْتَاعْ الرُّومَانْ. وْوَقْتْهَا كَانْ صْبَاحْ. مَا حَبُّوشْ اليْهُودْ يُدْخْلُوا لِلقْصَرْ بَاشْ مَا يِتْنَجّْسُوشْ، وْبَاشْ يْنَجّْمُوا يَاكْلُوا مِالمَاكْلَة مْتَاعْ عِيدْ الفِصْحْ. 29وَلَّى خَرِّجْهُولْهُمْ بِيلاَطُسْ البَرَّا وِسْإِلْهُمْ: «شْنُوَّة الحَاجَة الِّي تِتهْمُوا بِيهَا الرَّاجِلْ هَاذَا؟» 30جَاوْبُوهْ: «كَانْ مَا جَاشْ مُجْرِمْ، رَانَا مَا جِبْنَاهِشْ لِيكْ.» 31قَالِلْهُمْ بِيلاَطُسْ: «هِزُّوهْ إِنْتُومَا وْأُحْكْمُوا عْلِيهْ بِلِّي مُوجُودْ فِي الشَّرِيعَة مْتَاعْكُمْ.» جَاوْبُوهْ اليْهُودْ: «مَا عِنْدْنَاشْ الحَقْ نُقْتْلُوا حَتَّى حَدْ.» 32وِالشَّيْء هَاذَا صَارْ بَاشْ تِتْحَقِّقْ الكِلْمَة الِّي قَالْهَا يَسُوعْ وَقْتِلِّي حْكَى عْلَى المِيتَة الِّي بَاشْ يْمُوتْهَا.

33وِرْجَعْ بِيلاَطُسْ لِلقْصَرْ وْنَادَى لْيَسُوعْ وْسِأْلُو: «يَاخِي إِنْتِ مَلِكْ اليْهُودْ؟» 34جَاوْبُو يَسُوعْ: «يَاخِي تْقُولْ فِي الكْلاَمْ هَاذَا مِنْ عِنْدِكْ وِلاَّ قَالُوهُولِكْ عْلِيَّ نَاسْ أُخْرِينْ؟» 35جَاوِبْ بِيلاَطُسْ: «يَاخِي آنَا يْهُودِي؟ الأُمَّة مْتَاعِكْ وْرُؤَسَاءْ الكُهَّانْ جَابُوكْ لِيَّا. شْنُوَّة عْمَلْتْ؟» 36جَاوِبْ يَسُوعْ: «المَمْلْكَة مْتَاعِي مَا هِيشْ مِالعَالَمْ هَاذَا. وْكَانْ جَاتْ مَمْلِكْتِي مِالعَالَمْ هَاذَا، تَالِي رَاهُمْ الخُدَّامْ مْتَاعِي يْحَارْبُوا بَاشْ اليْهُودْ مَا يْشِدُّونِيشْ. مَمْلِكْتِي مُوشْ مِالعَالَمْ هَاذَا.» 37قَالُّو بِيلاَطُسْ: «إِمَّالاَ، إِنْتِ مَلِكْ؟» جَاوْبُو يَسُوعْ: «إِنْتِ قُلْتْ الِّي آنَا مَلِكْ. آنَا تُولِدْتْ وْجِيتْ لِلعَالَمْ بَاشْ نِشْهِدْ لِلحَقْ. الِّي هُوَ مِالحَقْ يِسْمَعْ كْلاَمِي.» 38يَاخِي قَالُّو بِيلاَطُسْ: «شْنُوَّة هُوَ الحَقْ؟» قَالْ الشَّيْء هَاذَا وِخْرَجْ مَرَّة أُخْرَى لِليْهُودْ وْقَالِلْهُمْ: «مَا لْقِيتِشْ عْلِيهْ حَتَّى سْبَبْ بَاشْ نُحْكُمْ عْلِيهْ. 39فِي العَادَة نْسَيّْبِلْكُمْ وَاحِدْ مِالمْرَابِيطْ فِي عِيدْ الفِصْحْ. تْحِبُّوشْ نْسَيّْبِلْكُمْ مَلِكْ اليْهُودْ؟» 40يَاخِي صَاحُوا: «مَا تْسَيّْبِلْنَاشْ الرَّاجِلْ هَاذَا، سيّْبِلْنَا بَارَابَاسْ.» وْبَارَابَاسْ هَاذَا كَانْ مُجْرِمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index