Search form

يُوحَنَّا 19

1يَاخِي أْمَرْ بِيلاَطُسْ باش يْهِزُّوا يَسُوعْ وْيَضْرْبُوهْ بِالسُّوطْ. 2وْعَمْلُولُو الجُنُودْ تَاجْ مِالشُّوكْ وْحَطُّوهُولُو فُوقْ رَاسُو، وْلَبّْسُوهْ لِبْسَة حَمْرَا، 3وِبْدَاوْا يُقْرْبُولُو وْيَضْرْبُوا فِيهْ بِالكَفْ وِيْقُولُولُو: «يَحْيَى مَلِكْ اليْهُودْ!»

4وِخْرَجْ بِيلاَطُسْ مَرَّة أُخْرَى لِلنَّاسْ وْقَالِلْهُمْ: «شُوفُوا، بَاشْ نْخَرِّجْهُولْكُمْ البَرَّا بَاشْ نْوَرِّيكُمْ الِّي آنَا مَا لْقِيتِشْ عْلِيهْ حَتَّى سْبَبْ بَاشْ نُحْكُمْ بِيهْ عْلِيهْ.» 5خْرَجْ يَسُوعْ لاَبِسْ الجِّبَّة الحَمْرَا وْتَاجْ الشُّوكْ فُوقْ رَاسُو، قَالِلْهُمْ بِيلاَطُسْ: «آهُوَ الرَّاجِلْ!» 6وْوَقْتِلِّي شَافُوهْ رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالحُرَّاسْ مْتَاعْ الهَيْكِلْ صَاحُوا: «اُصْلْبُو! اُصْلْبُو!» قَالِلْهُمْ بِيلاَطُسْ: «هِزُّوهْ إِنْتُومَا وْأُصْلْبُوهْ، آنَا مَا لْقِيتِشْ عْلِيهْ حَتَّى سْبَبْ بَاشْ نُحْكُمْ عْلِيهْ بِالمُوتْ.» 7جَاوْبُوهْ اليْهُودْ: «أَحْنَا عِنْدْنَا شَرِيعَةْ، وِالشَّرِيعَة تْقُولْ الِّي هُوَ لاَزِمْ يْمُوتْ عْلَى خَاطْرُو قَالْ عْلَى رُوحُو الِّي هُوَ إِبْنْ اللهْ.»

8وَقْتِلِّي سْمَعْ بِيلاَطُسْ كْلاَمْهُمْ زَادْ خَافْ أَكْثِرْ. 9وْعَاوِدْ دْخَلْ لِلقْصَرْ وْقَالْ لْيَسُوعْ: «إِنْتِ مْنِينْ؟» يَاخِي يَسُوعْ مَا جَاوْبُوشْ بِالكُلْ. 10قَالُّو بِيلاَطُسْ: «مَا تْحِبِّشْ تْكَلِّمْنِي؟ يَاخِي مَا تَعْرِفْشْ الِّي آنَا عِنْدِي السُّلْطَة بَاشْ نْسَيّْبِكْ، وْعِنْدِي السُّلْطَة بَاشْ نُصْلْبِكْ؟» 11جَاوْبُو يَسُوعْ: «مَا كُنْتِشْ بَاشْ تْكُونْ عِنْدِكْ سُلْطَة عْلِيَّ، كَانْ مَا تِعْطَاتْلِكْشْ مِالسْمَاءْ. آمَا الِّي جَابْنِي لِيكْ رَاهُو ذَنْبُو أَعْظِمْ.» 12وْحَاوِلْ بِيلاَطُسْ بَاشْ يْسَيّْبُو، آمَا اليْهُودْ صَاحُوا: «كَانْ تْسَيّْبُو، رَاكْ مَاكِشْ مْعَ القَيْصِرْ، رَاهُو الِّي يِدَّعِي انُّو هُوَ مَلِكْ هُوَ عْدُو القَيْصَرْ.»

13وَقْتِلِّي سْمَعْ بِيلاَطُسْ الكْلاَمْ هَاذَا خَرِّجْ يَسُوعْ البَرَّا وِقْعَدْ فِي المَحْكْمَة فِي بْلاَصَة اسْمْهَا «البْلاَطْ»، وْبِالعِبْريَّة اسْمْهَا «جَبَّاثَا». 14وِالنْهَارْ هَاذَاكَا كَانْ النْهَارْ الِّي يْحَضّْرُوا فِيهْ لِلفِصْحْ مْعَ السِّتَّة+ . وْقَالْ لِليْهُودْ: «هَا هُوَ المَلِكْ مْتَاعْكُمْ!» 15يَاخِي صَاحُوا: «أُقْتْلُو! أُقْتْلُو! اُصْلْبُو!» قَالِلْهُمْ بِيلاَطُسْ: «يَاخِي نُصْلُبْ المَلِكْ مْتَاعْكُمْ؟» جَاوْبُوهْ رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ: «مَا عِنْدْنَاشْ مَلِكْ غِيرْ القَيْصَرْ!» 16يَاخِي سيِّبْهُولْهُمْ بَاشْ يِتْصْلَبْ. وْهَزُّوا يَسُوعْ.

يَسُوعْ عْلَى الصَّلِيبْ

(مَتَّى ‏27‏:‏32‏-44؛ مَرْقُسْ ‏15‏:‏21‏-32؛ لُوقَا ‏23‏:‏26‏-43)

17وِخْرَجْ هَازْ الصَّلِيبْ مْتَاعُو وْمَاشِي لْبُقْعَة تِتْسَمَّى بِالعِبْرِيَّة الجُلْجْثَة، الِّي مَعْنَاهَا بُقْعِةْ الجُمْجْمَة. 18وْصَلْبُوهْ فِي البْلاَصَة هَاذِيكَا وْصَلْبُوا مْعَاهْ زُوزْ رْجَالْ، وَاحِدْ عْلَى يْمِينُو وْوَاحِدْ عْلَى يْسَارُو وْيَسُوعْ فِي الوُسْطْ. 19وْعَلِّقْ بِيلاَطُسْ بْلاَكَة عْلَى الصَّلِيبْ مَكْتُوبْ عْلِيهَا: «يَسُوعْ النَّاصْرِي مَلِكْ اليْهُودْ.» 20بَرْشَة يْهُودْ قْرَاوْ البْلاَكَة، عْلَى خَاطِرْ البْلاَصَة الِّي تِصْلَبْ فِيهَا يَسُوعْ كَانِتْ قْرِيبَة مِالمْدِينَة. وِالكْتِيبَة كَانِتْ بِاللُّغَة العِبْرِيَّة وِاللاَّتِينِيَّة وِاليُونَانِيَّة. 21يَاخِي قَالُوا رُؤَسَاءْ كُهَّانْ اليْهُودْ لْبِيلاَطُسْ: «مَا تِكْتِبْشْ "مَلِكْ اليْهُودْ" آمَا إِكْتِبْ "الرَّاجِلْ هَاذَا قَالْ: آنَا مَلِكْ اليْهُودْ!"» 22جَاوِبْهُمْ بِيلاَطُسْ: «الِّي كْتِبْتُو، كْتِبْتُو.»

23وْبَعْدْ مَا صَلْبُوا الجُنُودْ يَسُوعْ خذُولُو لِبْسْتُو وْقَسْمُوهَا عْلَى أَرْبْعَة طْرُوفْ، كُلْ جُنْدِي خْذَا طَرْفْ. وِخْذَاوْ جِبّْتُو زَادَا وْكَانِتْ قَطْعَة وَحْدَة مَنْسُوجَة بْكُلْهَا وْمَا هِيشْ مْخَيّْطَة. 24- قَالُوا الجُنُودْ لِبْعَضْهُمْ: «مُوشْ لاَزِمْ نْقَطّْعُوهَا، خَلِّينَا نِتْخَاطْرُوا عْلِيهَا، وِنْشُوفُوا شْكُونْ بَاشْ يِرْبِحْهَا.» وِوْقَعْ الشَّيْء هَاذَاكَا بَاشْ يْتِمْ الِّي تْقَالْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

قِسْمُوا لِبْسْتِي مَا بِينَاتْهُمْ،

وِعْلَى جِبّْتِي تْخَاطْرُوا.

وْهَاذَا هُوَ الشَّيْء الِّي عَمْلُوهْ الجُنُودْ. 25وْفِي البْلاَصَة هَاذِيكَا، بِحْذَا صَلِيبْ يَسُوعْ، وُقْفِتْ أُمُّو مَرْيَمْ، وْخَالْتُو وْمَرْيَمْ مَرْتْ كِلُوبَا، وْمَرْيِمْ المَجْدَلِيَّة. 26وَقْتِلِّي يَسُوعْ شَافْ أُمُّو وِالتِّلْمِيذْ الِّي يْحِبُّو وَاقِفْ بِحْذَاهَا، قَالْ لْأُمُّو: «يَا مْرَا، هَاذَا وِلْدِكْ.» 27وْقَالْ لِلتِّلْمِيذْ: «هَاذِي أُمِّكْ!» وْمِالوَقْتْ هَاذَاكَا هَزّْهَا التِّلْمِيذْ لْدَارُو.

مُوتْ يَسُوعْ

(مَتَّى ‏27‏:‏45‏-56؛ مَرْقُسْ ‏15‏:‏33‏-41؛ لُوقَا ‏23‏:‏44‏-49)

28- وْشَافْ يَسُوعْ الِّي كُلْ شَيْء كْمِلْ، يَاخِي قَالْ: «آنَا عَطْشَانْ» بَاشْ يْتِمْ الِّي تْقَالْ فِي الكْتَابْ. 29وْكَانْ ثَمَّة سْطَلْ مَلْيَانْ بِالخَلْ غَطّْسُوا فِيهْ شِيفُونَة وْحَطُّوهَا فِي عُودْ مْتَاعْ رِيحَانْ وْطَلّْعُوهَا لْفُمُّو. 30وْوَقْتِلِّي ذَاقْ يَسُوعْ الخَلْ قَالْ: «كُلْ شَيْء كْمِلْ!» وِهْبَطْ رَاسُو وْخَلَّى رُوحُو تُطْلُعْ.

يَسُوعْ يِتْضْرَبْ بْرُمْحْ

31- وِالنْهَارْ هَاذَاكَا كَانْ يُومْ التَّحْضِيرْ لْعِيدْ الفِصْحْ، وَلاَّوْ اليْهُودْ طَلْبُوا مِنْ بِيلاَطُسْ إِنُّو يُأْمُرْ الجُنُودْ مْتَاعُو بَاشْ يْكَسّْرُوا سَاقِينْ المَصْلُوبِينْ وِيْهَبّْطُوهُمْ مِنْ فُوقْ الصَّلِيبْ بَاشْ مَا تْبَاتِشْ لِنْهَارْ السِّبْتْ، بِالأَخَصْ الِّي نْهَارْ السِّبْتْ هَاذَاكَا كَانْ نْهَارْ عْظِيمْ. 32إِمَّالاَ جَاوْ الجُنُودْ وْكَسّْرُوا سَاقِينْ الزُّوزْ رْجَالْ الِّي تْصَلْبُوا مْعَ يَسُوعْ. 33وْوَقْتِلِّي وُصْلُوا لْيَسُوعْ لْقَاوْهْ مَاتْ، وَلاَّوْ مَا كَسّْرُوشْ لِيهْ سَاقِيهْ. 34وَاحِدْ مِالجُنُودْ ضَرْبُو بْرُمْحْ فِي جَنْبُو، وْبِالوَقْتْ خْرَجْ مِنُّو دَمْ وْمَاء. 35وِلِّي شَافْ الشَّيْء هَاذَا يِشْهِدْ بِيهْ وشْهَادْتُو صْحِيحَة، وْيَعْرِفْ رُوحُو الِّي هُوَ يْقُولْ فِي الحَقْ بَاشْ إِنْتُومَا زَادَا تِمّْنُوا. 36- وِالشَّيْء هَاذَا صَارْ بَاشْ يْتِمْ الِّي جَا فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «مَا يِتْكَسِّرْلُو حَتَّى عْظَمْ.» 37- وْمَكْتُوبْ فِي آيَة أُخْرَى: «بَاشْ يُخْزْرُوا لِلِّي ضَرْبُوهْ بْرُمْحْ.»

دَفْنَانْ يَسُوعْ

(مَتَّى ‏27‏:‏57‏-61؛ مَرْقُسْ ‏15‏:‏42‏-47؛ لُوقَا ‏23‏:‏50‏-56)

38بَعْدْ مَا وْقَعْ الشَّيْء هَاذَا جَا يُوسُفْ الِّي هُوَ مِنْ مَنْطِقْةْ الرَّامَة، وِطْلَبْ مِنْ بِيلاَطُسْ بَاشْ يْخَلِّيهْ يْهِزْ الجُثَّة مْتَاعْ يَسُوعْ، وْيُوسُفْ هَاذَا كَانْ تِلْمِيذْ مْتَاعْ يَسُوعْ آمَا فِي السِّرْ عْلَى خَاطْرُو كَانْ خَايِفْ مِنْ اليْهُودْ، يَاخِي سْمَحْلُو بِيلاَطُسْ. وْجَا وْهَزْ الجُثَّة مْتَاعْ يَسُوعْ. 39وْجَا زَادَا نِيقُودِيمُوسْ، الِّي قْبَلْ مْشَى لْيَسُوعْ فِي اللِّيلْ، وْجَابْ مْعَاهْ قْرَابِةْ أَرْبْعَة وِثْلاَثِينْ كِيلُو مْتَاعْ مُرْ وْعُودْ مْخَلّْطِينْ. 40وْهُومَا لِثْنِينْ هَزُّوا جُثِّةْ يَسُوعْ وْصَبُّوا عْلِيهْ القْوَارِصْ وْلَفُّوهْ فِي كْفَنْ، كِيفْ مَا كَانِتْ عْوَايِدْ اليْهُودْ فِي الدْفِينَة. 41وْكَانِتْ ثَمَّة سَانْيَة فِي البْلاَصَة الِّي تِصْلَبْ فِيهَا يَسُوعْ، وِالسَّانْيَة هَاذِيكَا فِيهَا قْبَرْ مَا تِدْفِنْشْ فِيهْ حَتَّى حَدْ قْبَلْ. 42وْدِفْنُوا يَسُوعْ فِي القْبَرْ هَاذَاكَا عْلَى خَاطْرُو قْرِيبْ وِالنْهَارْ هَاذَاكَا كَانْ يُومْ التَّحْضِيرْ لِلسِّبْتْ عِنْدْ اليْهُودْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index