Search form

يُوحَنَّا 19:24

24 قَالُوا الجُنُودْ لِبْعَضْهُمْ: «مُوشْ لاَزِمْ نْقَطّْعُوهَا، خَلِّينَا نِتْخَاطْرُوا عْلِيهَا، وِنْشُوفُوا شْكُونْ بَاشْ يِرْبِحْهَا.» وِوْقَعْ الشَّيْء هَاذَاكَا بَاشْ يْتِمْ الِّي تْقَالْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

قِسْمُوا لِبْسْتِي مَا بِينَاتْهُمْ،

وِعْلَى جِبّْتِي تْخَاطْرُوا.

وْهَاذَا هُوَ الشَّيْء الِّي عَمْلُوهْ الجُنُودْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index