Search form

يُوحَنَّا 2

عِرْسْ قَانَا الجَلِيلْ

1وْفِي النْهَارْ الثَّالِثْ كَانْ ثَمَّة عِرْسْ فِي مْدِينِةْ قَانَا الِّي فِي مَنْطِقْةْ الجَلِيلْ، وْأُمْ يَسُوعْ كَانِتْ غَادِي. 2وْيَسُوعْ وِتْلاَمِذْتُو زَادَا كَانُوا مِسْتَدْعِينْ. 3وْوَقْتِلِّي وْفَى الشْرَابْ، قَالِتْلُو أُمُّو: «رَاهُو مَا عَادِشْ عِنْدْهُمْ شْرَابْ.» 4قَالِلْهَا يَسُوعْ: «آشْ بِينِي وْبِينِكْ يَا مْرَا؟ رَاهُو وَقْتِي مَازَالْ مَا جَاشْ.» 5قَالِتْ أُمُّو لِلخُدَّامْ: «أَعْمْلُوا أَيْ حَاجَة يْقُلْكُمْ عْلِيهَا.» 6وْكَانِتْ ثَمَّة سِتَّة قْلاَلْ مْتَاعْ مَاء، يِطَّهْرُوا بِيهُمْ اليْهُودْ كِيفْ عْوَايِدْهُمْ، كُلْ وَحْدَة مِنْهُمْ تْهِزْ مَا بِينْ ثْمَانِينْ وِمْيَة وْعِشْرِينْ إِيتْرَا. 7قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «عَبِّيوْ القْلاَلْ.» يَاخِي عَبَّاوْهُمْ لِلفُمْ. 8وْقَالِلْهُمْ: «تَوْ أُغْرْفُوا مِنْهَا وْأَعْطِيوْا لِلرَّاجِلْ المَسْؤُولْ عْلَى السَّهْرِيَّة.» وَلاَّوْ هَزُّولُو. 9وْوَقْتِلِّي ذَاقْ المَسْؤُولْ عْلَى السَّهْرِيَّة المَاء الِّي وَلَّى شْرَابْ، وْمَا كَانِشْ يَعْرِفْ عْلِيهْ مْنِينْ، آمَا الخُدَّامْ الِّي جَابُوهُولُو كَانُوا يَعْرْفُوا، وَلَّى نَادَى العْرِيسْ. 10وْقَالُّو: «النَّاسْ الكُلْ يَعْطِيوْا الشْرَابْ البَاهِي فِي الأُوِّلْ، وِمْبَاعِدْ مَا الضْيُوفْ يِسْكْرُوا يَعْطِيوْهُمْ شْرَابْ عَادِي. وْإِنْتِ خَلِّيتْ الشْرَابْ البَاهِي لْتَوَّا!» 11وْكَانِتْ هَاذِي أَوِّلْ مُعْجْزَة مِالمُعْجْزَاتْ الِّي عْمَلْهَا يَسُوعْ فِي مْدِينِةْ قَانَا الِّي فِي الجَلِيلْ، وْظَهِّرْ فِيهَا مَجْدُو، وِامّْنُوا بِيهْ تْلاَمِذْتُو.

12وْبَعْدْهَا هْبَطْ لْكَفْرْنَاحُومْ هُوَ وْأُمُّو وْإِخْوْتُو وِتْلاَمِذْتُو، وِبْقَاوْ لْغَادِي أَيَّامَاتْ.

يَسُوعْ يْطَرِّدْ البَيَّاعَة مِنْ الهَيْكِلْ

(مَتَّى ‏21‏:‏12‏-13؛ مَرْقُسْ ‏11‏:‏15‏-17؛ لُوقَا ‏19‏:‏45‏-46)

13وْكِقْرُبْ عِيدْ الفِصْحْ مْتَاعْ اليْهُودْ، طْلَعْ يَسُوعْ لْأُورْشَلِيمْ. 14وِلْقَى فِي الهَيْكِلْ النَّاسْ الِّي يْبِيعُوا فِي البْقَرْ وِالغْنَمْ وِالحْمَامْ، وِلِّي يْصَرّْفُوا فِي الفْلُوسْ قَاعْدِينْ، 15وِعْمَلْ سُوطْ مِالحْبَالْ وْطَرِّدْ النَّاسْ الكُلْ مِالهَيْكِلْ وْخَرِّجْ الغْنَمْ وِالبْقَرْ، وِقْلِبْ الطْوَاوِلْ وْفَرِّتْ الفْلُوسْ مْتَاعْ النَّاسْ الِّي يِخْدْمُوا فِي الصَّرْفْ، 16وْقَالْ لْبَيَّاعِةْ الحْمَامْ: «هِزُّوا عْلِيَّ الحْمَامْ مْتَاعْكُمْ مِنْ هْنَا، مَا تْرُدُّوشْ دَارْ بَابَا سُوقْ مْتَاعْ بِيعْ وِشْرَى.» 17- تْذَكّْرُوا تْلاَمِذْتُو الِّي مُوجُودْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

الغِيرَة عْلَى بِيتِكْ كْلاَتْنِي.

18جَاوْبُوهْ اليْهُودْ وْقَالُولُو: «أَعْمْلِلْنَا مُعْجْزَة تْوَرِّي الِّي إِنْتِ عِنْدِكْ الحَقْ بَاشْ تَعْمِلْ الشَّيْء هَاذَا.» 19جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ وْقَالِلْهُمْ: «طَيّْحُوا الهَيْكِلْ هَاذَا، وْآنَا نْعَاوِدْ نِبْنِيهْ فِي ثْلاَثَة أَيَّامْ.» 20قَالُولُو اليْهُودْ: «الهَيْكِلْ هَاذَا تِبْنَى فِي سِتَّة وْأَرْبْعِينْ سْنَة، وْإِنْتِ بَاشْ تِبْنِيهْ فِي ثْلاَثَة أَيَّامْ؟» 21آمَا هُوَ رَاهُو كَانْ يُقْصُدْ فِي الهَيْكِلْ مْتَاعْ بَدْنُو. 22هَاذَاكَا عْلاَشْ وَقْتِلِّي قَامْ مِنْ المُوتْ، تْذَكّْرُوا تْلاَمِذْتُو الِّي هُوَ قَالْ الشَّيْء هَاذَا، وِامّْنُوا بِالكْتَابْ المُقَدَّسْ وْبِالكْلاَمْ الِّي قَالُو يَسُوعْ.

المَسِيحْ يَعْرِفْ البَشَرْ

23وَقْتِلِّي كَانْ فِي أُورْشَلِيمْ فِي وَقْتْ عِيدْ الفِصْحْ، امّْنُوا بِيهْ بَرْشَة نَاسْ كِشَافُوا المُعْجْزَاتْ الِّي عْمَلْهُمْ. 24آمَا هُوَ مَا امِّنْهُمْشْ عْلَى حْيَاتُو، عْلَى خَاطْرُو كَانْ يَعْرِفْ النَّاسْ الكُلْ، 25وِعْلَى خَاطْرُو مَا كَانِشْ مِحْتَاجْ لِشْكُونْ يَحْكِيلُو عْلَى النَّاسْ، هُوَ بِيدُو يَعْرِفْ شْنُوَّة فِي قَلْبْ كُلْ إِنْسَانْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index