Search form

يُوحَنَّا 20

قْيَامِةْ يَسُوعْ

(مَتَّى ‏28‏:‏1‏-10؛ مَرْقُسْ ‏16‏:‏1‏-8؛ لُوقَا ‏24‏:‏1‏-12)

1نْهَارْ الأَحَدْ الصْبَاحْ بِكْرِي جَاتْ مَرْيَمْ المَجْدَلِيَّة لِلقْبَرْ، وِالدِّنْيَا مَازَالِتْ ظَلْمَة يَاخِي شَافِتْ الحَجْرَة الِّي مْسَكّْرِينْ بِيهَا القْبَرْ مْنَحّْيَة. 2يَاخِي جَاتْ تِجْرِي لْسِمْعَانْ بُطْرُسْ وِالتِّلْمِيذْ الِّي يَسُوعْ يْحِبُّو وْقَالْتِلْهُمْ: «هَزُّوا الرَّبْ مِالقْبَرْ، وْمَا نَعْرْفُوشْ وِينْ حَطُّوهْ.» 3وِمْشَى بُطْرُسْ وِالتِّلْمِيذْ الآخَرْ لِلقْبَرْ، 4وْلِثْنِينْ كَانُوا يِجْرِيوْ. يَاخِي التِّلْمِيذْ الآخَرْ سْبِقْ بُطْرُسْ وِوْصُلْ قَبْلُو لِلقْبَرْ. 5وْطَلْ يَاخِي شَافْ الكْفَنْ طَايِحْ فُوقْ الأَرْضْ، آمَا مَا دْخَلْشْ لْدَاخِلْ. 6وِمْبَاعِدْ وْصُلْ سِمْعَانْ بُطْرُسْ، وِدْخَلْ لِلقْبَرْ. وْشَافْ الكْفَنْ طَايِحْ فُوقْ الأَرْضْ، 7وِالمِنْدِيلَة الِّي كَانِتْ مَحْطُوطَة عْلَى رَاسْ يَسُوعْ لْقَاهَا مَلْفُوفَة وَحَّدْهَا، فِي بْلاَصَة بْعِيدْ عْلَى الكْفَنْ. 8وِمْبَاعِدْ دْخَلْ التِّلْمِيذْ الآخَرْ الِّي وْصُلْ لِلقْبَرْ هُوَ الأُوِّلْ، وْشَافْ وْإِمِّنْ، 9(وْلِلوَقْتْ هَاذَاكَا التْلاَمْذَة مَازَالُوا مَا هُمْشْ فَاهْمِينْ الِّي قَصْدُو الكْتَابْ المُقَدَّسْ وَقْتِلِّي قَالْ الِّي يَسُوعْ يِلْزِمْ يْقُومْ مِنْ بِينْ المُوتَى.) 10وِمْبَاعِدْ رَوّْحُوا التْلاَمْذَة لِدْيَارْهُمْ.

يَسُوعْ يُظْهُرْ لْمَرْيَمْ المَجْدَلِيَّة

(مَرْقُسْ ‏16‏:‏9‏-11)

11آمَا مَرْيَمْ المَجْدَلِيَّة، وُقْفِتْ بِحْذَا القْبَرْ تِبْكِي. وِاتَّكَّاتْ عْلَى القْبَرْ وْهِيَ تِبْكِي، 12يَاخِي شَافِتْ زُوزْ مْلاَيْكَاتْ لاَبْسِينْ بِالأَبْيِضْ وْقَاعْدِينْ فِي البْلاَصَة الِّي كَانِتْ مَحْطُوطَة فِيهَا الجُثَّة مْتَاعْ يَسُوعْ وَاحِدْ عِنْدْ رَاسُو وْوَاحِدْ عِنْدْ سَاقِيهْ. 13قَالُولْهَا: «يَا مْرَا، عْلاَشْ تِبْكِي؟» جَاوْبِتْ: «هَزُّوا سِيدِي وْمَا نَعْرِفْشْ وِينْ حَطُّوهْ!» 14قَالِتْ الشَّيْء هَاذَا وْدَارِتْ التَالِي، يَاخِي شَافِتْ يَسُوعْ وَاقِفْ، آمَا مَا عَرْفِتْهُوشْ. 15قَالِلْهَا يَسُوعْ: «يَا مْرَا، عْلاَشْ تِبْكِي؟ عْلَى شْكُونْ تْلَوّْجِي؟» يَاخِي مْشَى فِي بَالْهَا الِّي هُوَ العَسَّاسْ مْتَاعْ السَّانْيَة، قَالِتْلُو: «كَانِكْ إِنْتِ هَزِّيتُو إِمَّالاَ قُلِّي وِينْ حَطِّيتُو بَاشْ نِمْشِي نْجِيبُو.» 16نَادَاهَا يَسُوعْ: «يَا مَرْيَمْ.» تْلَفّْتِتْلُو وْعَيّْطِتْ بِالعِبْرِيَّة: «رَبُّونِي!» (الِّي مَعْنَاهَا يَا مُعَلِّمْ) 17قَالِلْهَا: «مَا تْمِسّْنِيشْ، عْلَى خَاطِرْنِي مَازِلْتْ مَا طْلَعْتِشْ لِلآبْ، آمَا إِمْشِي لْإِخْوْتِي وْقُولِلْهُمْ رَانِي بَاشْ نَطْلَعْ لْبَابَا وْبُوكُمْ، لإِلاَهِي وْالاَهْكُمْ.» 18رَجْعِتْ مَرْيَمْ المَجْدَلِيَّة وْبَشّْرِتْ التْلاَمْذَة وْقَالْتِلْهُمْ الِّي هِيَ شَافِتْ الرَّبْ وِحْكَاتِلْهُمْ عَلِّي قَالْهُولْهَا الكُلْ.

يَسُوعْ يُظْهُرْ لِتْلاَمِذْتُو

(مَتَّى ‏28‏:‏16‏-20؛ مَرْقُسْ ‏16‏:‏14‏-18؛ لُوقَا ‏24‏:‏36‏-49)

19وْفِي نْهَارْ الأَحَدْ هَاذَاكَا فِي العْشِيَّة، تْلَمُّوا التْلاَمْذَة فِي دَارْ وْسَكّْرُوا البِيبَانْ بِالمْفَاتِحْ عْلَى خَاطِرْهُمْ كَانُوا خَايْفِينْ مِاليْهُودْ. وْإِذَا بِيهْ يَسُوعْ جَا وِوْقُفْ فِي وُسْطْهُمْ وْقَالِلْهُمْ: «السَّلاَمْ عْلِيكُمْ.» 20وْكِقَالِلْهُمْ الشَّيْء هَاذَا وَرَّاهُمْ يْدِيهْ وْجَنْبُو، وْفَرْحُوا التْلاَمْذَة وَقْتِلِّي شَافُوا الرَّبْ. 21قَالِلْهُمْ يَسُوعْ مَرَّة أُخْرَى: «سَلاَمْ لِيكُمْ! كِيفْ مَا الآبْ بْعَثْنِي، آنَا زَادَا نَبْعِثْكُمْ.» 22قَالْ الشَّيْء هَاذَا وِنْفَخْ عْلِيهُمْ وْقَالِلْهُمْ: «خُوذُوا الرُّوحْ القُدُسْ. 23الِّي تِغْفْرُولْهُمْ إِنْتُومَا ذْنُوبْهُمْ تِتْغْفَرِّلْهُمْ وِلِّي مَا تِغْفْرُولْهُمْشْ ذْنُوبْهُمْ مَا يِتْغْفَرِّلْهُمْشْ.»

يَسُوعْ وْتُومَا

24وْتُومَا، الِّي هُوَ وَاحِدْ مِالتْلاَمْذَة الأَثْنَاشْ وِلِّي كَانْ يْعَيّْطُولُو التُّومِي، مَا كَانِشْ مْعَاهُمْ وَقْتِلِّي جَا يَسُوعْ. 25قَالُولُو التْلاَمْذَة الأُخْرِينْ: «أَحْنَا شُفْنَا الرَّبْ!» قَالِلْهُمْ: «آنَا مَا نْصَدِّقْ كَانْ وَقْتِلِّي نْشُوفْ جُرِّتْ المْسَامِرْ فِي يْدِيهْ، وِنْحُطْ صُبْعِي فِي بْلاَصِةْ المْسَامِرْ وِنْحُطْ يِدِّي فِي جَنْبُو.» 26وْبَعْدْ ثْمَنْيَة أَيَّامْ تْلَمُّوا التْلاَمْذَة مَرَّة أُخْرَى فِي الدَّارْ، وْتُومَا كَانْ مْعَاهُمْ، وْكَانِتْ البِيبَانْ مْسَكّْرَة يَاخِي جَا يَسُوعْ وِوْقُفْ فِي وُسْطْهُمْ وْقَالْ: «سَلاَمْ لِيكُمْ» 27وِمْبَاعِدْ قَالْ لْتُومَا: «هَاتْ صُبْعِكْ لِهْنَا وْشُوفْ يْدَيَّا، وْهَاتْ يِدِّكْ وْحُطّْهَا فِي جَنْبِي. مَا عَادِشْ تْشِكْ، آمَا إِمِّنْ!» 28جَاوِبْ تُومَا وْقَالُّو: «يَا رَبِّي وْيَا إِلاَهِي!» 29قَالُّو يَسُوعْ: «يَاخِي امِّنْتْ عْلَى خَاطْرِكْ رِيتْنِي. صَحَّة لِيهُمْ الِّي يِمّْنُوا مِنْ غِيرْ مَا يْشُوفُوا.»

الهَدَفْ مِالكْتَابْ هَاذَا

30وِعْمَلْ يَسُوعْ بَرْشَة مُعْجْزَاتْ أُخْرَى قُدَّامْ تْلاَمِذْتُو مَا تْكِتْبُوشْ فِي الكْتَابْ هَاذَا. 31آمَا الحَاجَاتْ الِّي تْكِتْبِتْ هْنَا، رَاهِي بَاشْ تِمّْنُوا الِّي يَسُوعْ هُوَ المَسِيحْ إِبْنْ اللهْ وْكِتِمّْنُوا بِيهْ تْكُونْ عِنْدْكُمْ حَيَاةْ فِي إِسْمُو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index