Search form

يُوحَنَّا 21

يَسُوعْ يُظْهُرْ لْسَبْعَة مِنْ تْلاَمِذْتُو

1وْزَادْ يَسُوعْ ظَهِّرْ رُوحُو مَرَّة أُخْرَى لِتْلاَمِذْتُو بِحْذَا البُحَيْرَة مْتَاعْ طَبَرِيَّة وِظْهَرِّلْهُمْ هَكَّا. 2سِمْعَانْ بُطْرُسْ، وْتُومَا الِّي يْعَيّْطُولُو التُّومِي، وْنَثَنَائِيلْ الِّي مِالمَنْطْقَة مْتَاعْ قَانَا الجَلِيلْ، وِوْلاَدْ زَبَدِي، وْزُوزْ تْلاَمْذَةْ أُخْرِينْ مِنْ تْلاَمِذْةْ يَسُوعْ الكُلْهُمْ تْلَمُّوا. 3قَالِلْهُمْ سِمْعَانْ بُطْرُسْ: «آنَا مَاشِي بَاشْ نِصْطَادْ.» قَالُولُو: «أَحْنَا زَادَا نِمْشِيوْا مْعَاكْ.» خَرْجُوا وْطَلْعُوا فِي الفْلُوكَة، آمَا اللِّيلَة هَاذِيكَا مَا صْطَادُوا حَتَّى شَيْء.

4وَقْتِلِّي طْلَعْ النْهَارْ جَا يَسُوعْ لِلشَّطْ، آمَا التْلاَمْذَة مَا عَرْفُوهِشْ. 5قَالِلْهُمْ: «يَا وْلاَدِي، يَاخِي مَا صْطَدْتُوشْ حُوتْ» جَاوْبُوهْ: «لاَ.» 6قَالِلْهُمْ: «ارْمِيوْ الشْبَاكْ عْلَى يْمِينْ الفْلُوكَة وْتَوْ تَلْقَاوْ الحُوتْ.» رْمَاوْ الشْبَاكْ وْمَا نَجّْمُوشْ يْخَرّْجُوهَا مِنْ كَثْرِةْ مَاهِي مْعُبّْيَة بِالحُوتْ. 7قَالْ التِّلْمِيذْ الِّي يَسُوعْ يْحِبُّو لْبُطْرُسْ: «هَاذَا هُوَ الرَّبْ!» كِسْمَعْ سِمْعَانْ بُطْرُسْ كِلْمِةْ: «هَاذَا هُوَ الرَّبْ»، لْبِسْ دَبْشُو عْلَى خَاطْرُو كَانْ عِرْيَانْ، وِرْمَى رُوحُو فِي المَاء. 8وْجَاوْ التْلاَمْذَة الأُخْرِينْ فِي الفْلُوكَة، يْكَرْكْرُوا فِي الشْبَاكْ الِّي مْعُبّْيَة بِالحُوتْ، وْكَانُوا بْعَادْ عْلَى الشَّطْ مِيتِينْ مِيتْرُو. 9وْوَقْتِلِّي خَرْجُوا لِلشَّطْ شَافُو خُبْزْ وْحُوتْ قَاعِدْ يْطِيبْ عْلَى النَّارْ. 10قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «جِيبُوا مِالحُوتْ الِّي شَدِّيتُوهْ تَوْ.» 11طْلَعْ سِمْعَانْ بُطْرُسْ فُوقْ الفْلُوكَة وِجْبِدْ الشْبَاكْ المَلْيَانْ بِالحُوتْ الكْبِيرْ لِلشَّطْ وْكَانِتْ فِيهَا مْيَة وِثْلاَثَة وْخَمْسِينْ حُوتَة، وْرَغْمِلِّي الحُوتْ كَانْ بَرْشَة الشْبَاكْ مَا تْقَطِّعْشْ. 12قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «إِيجَاوْ كُولُوا!» وْحَتَّى وَاحِدْ مِالتْلاَمْذَة مَا تْجَرِّأْ بَاشْ يِسْأْلُو شْكُونْ إِنْتِ، وْهُومَا عَرْفُوا الِّي هُوَ الرَّبْ. 13وْقَدِّمْ يَسُوعْ، وِخْذَا الخُبْزْ وِعْطَاهُمْ، وْزَادْ مَدِّلْهُمْ الحُوتْ. 14هَاذِي كَانِتْ المَرَّة الثَّالْثَة الِّي ظْهُرْ فِيهَا يَسُوعْ لِتْلاَمِذْتُو بَعْدْ مَا قَامْ مِنْ بِينْ المُوتَى.

يَسُوعْ وْبُطْرُسْ

15وْبَعْدْ مَا كْلاَوْ، قَالْ يَسُوعْ لْسِمْعَانْ بُطْرُسْ: «يَا سِمْعَانْ وِلْدْ يُوحَنَّا، يَاخِي تْحِبّْنِي أَكْثِرْ مِلِّي يْحِبُّونِي هَاذُومَا الكُلْهُمْ؟» جَاوْبُو: «إِي نْعَمْ، يَا رَبْ. إِنْتِ تَعْرِفْ الِّي آنَا نْحِبِّكْ.» قَالُّو: «أَرْعَى الغْنَمْ مْتَاعِي.»

16وْقَالُّو يَسُوعْ مَرَّة أُخْرَى: «يَا سِمْعَانْ وِلْدْ يُوحَنَّا، يَاخِي تْحِبّْنِي؟» جَاوْبُو: «إِي نْعَمْ، يَا رَبْ، إِنْتِ تَعْرِفْ الِّي آنَا نْحِبِّكْ.» قَالُّو: «أَرْعَى الغْنَمْ مْتَاعِي.»

17وْسِأْلُو مَرَّة ثَالْثَة: «يَا سِمْعَانْ يَا وِلْدْ يُوحَنَّا، يَاخِي تْحِبّْنِي؟» يَاخِي حْزِنْ بُطْرُسْ عْلَى خَاطِرْ يَسُوعْ سِأْلُو ثْلاَثَة مَرَّاتْ: يَاخِي تْحِبّْنِي؟ قَالُّو: «يَا رَبْ، إِنْتِ تَعْرِفْ كُلْ شَيْء، وْتَعْرِفْ الِّي آنَا نْحِبِّكْ.» قَالُّو يَسُوعْ: «أَرْعَى الغْنَمْ مْتَاعِي. 18نْقُلِّكْ الحَقْ الحَقْ وَقْتِلِّي، كُنْتْ صْغِيرْ، كُنْتْ تِتْحَزِّمْ وْتِمْشِي وِينْ تْحِبْ. وْوَقْتِلِّي تْوَلِّي شَايِبْ تْمِدْ يْدِيكْ، وْوَاحِدْ آخَرْ يْحَزّْمِكْ وِيْهِزِّكْ لِلبْلاَصَة الِّي مَا تْحِبِّشْ تِمْشِيلْهَا.» 19(بِالكْلاَمْ هَاذَا يَسُوعْ لَمِّحْ لْكِيفَاشْ بُطْرُسْ بَاشْ يْمُوتْ، وِالمِيتَة مْتَاعُو بَاشْ يْمَجِّدْ بِيهَا اللهْ.) وِمْبَاعِدْ قَالُّو: «تَبَّعْنِي!»

التِّلْمِيذْ الِّي يَسُوعْ كَانْ يْحِبُّو

20وِتْلَفِّتْ بُطْرُسْ وْرَاهْ، يَاخِي شَافْ التِّلْمِيذْ الِّي يَسُوعْ يْحِبُّو يِمْشِي وْرَاهُمْ، وْهُوَ الِّي اتَّكَّى عْلَى سْدِرْ يَسُوعْ وَقْتْ العْشَاء وْقَالُّو: «يَا رَبْ، شْكُونُو الِّي بَاشْ يْخُونِكْ؟» 21وَقْتِلِّي شَافُو قَالْ بُطْرُسْ لْيَسُوعْ: «يَا رَبْ، وْهَاذَا آشْ بَاشْ يْصِيرْلُو؟» 22قَالُّو يَسُوعْ: «إِذَا كَانْ آنَا نْحِبْ نْخَلِّيهْ حَيْ لِلِّي نَرْجَعْ، إِنْتِ آشْ دَخّْلِكْ؟ تَبَّعْنِي إِنْتِ!» 23بِسْبَبْ الكْلاَمْ هَاذَا طَلْعِتْ اشَاعَة بِينْ التْلاَمْذَة الِّي التِّلْمِيذْ هَاذَاكَا مُوشْ بَاشْ يْمُوتْ، رَغْمِلِّي يَسُوعْ مَا قَالِشْ لْبُطْرُسْ الِّي هُوَ مُوشْ بَاشْ يْمُوتْ، آمَا قَالُّو: «إِذَا كَانْ آنَا نْحِبْ نْخَلِّيهْ حَيْ لِلِّي نَرْجَعْ، إِنْتِ آشْ دَخّْلِكْ؟»

الخَاتْمَة

24وِالتِّلْمِيذْ هَاذَا هُوَ الِّي يِشْهِدْ بِالحَاجَاتْ هَاذِي الكُلْ، وِكْتِبْهَا لِهْنَا. وْإِحْنَا نَعْرْفُوا الِّي شْهَادْتُو صْحِيحَة.

25وْثَمَّة بَرْشَة حَاجَاتْ أُخْرِينْ عْمَلْهُمْ يَسُوعْ، نِتْصَوِّرْ كَانْ تِتْكْتِبْ بِالوَحْدَة بِالوَحْدَة، العَالَمْ الكُلُّو مَا يِكْفِيشْ بَاشْ يَرْفِعْ الكْتُبْ الِّي بَاشْ تِتْكْتِبْ فِيهَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index