Search form

يُوحَنَّا 21:6

6قَالِلْهُمْ: «ارْمِيوْ الشْبَاكْ عْلَى يْمِينْ الفْلُوكَة وْتَوْ تَلْقَاوْ الحُوتْ.» رْمَاوْ الشْبَاكْ وْمَا نَجّْمُوشْ يْخَرّْجُوهَا مِنْ كَثْرِةْ مَاهِي مْعُبّْيَة بِالحُوتْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index