Search form

يُوحَنَّا 3

يَسُوعْ وْنِيقُودِيمُوسْ

1آمَا كَانْ ثَمَّة وَاحِدْ مِنْ الفَرِّيسِيِّينْ إِسْمُو نِيقُودِيمُوسْ وَاحِدْ مِالشْيُوخْ مْتَاعْ اليْهُودْ. 2جَا لْيَسُوعْ فِي اللِّيلْ وْقَالُّو: «يَا مُعَلِّمْ أَحْنَا نَعْرْفُوا الِّي رَبِّي بَعْثِكْ بَاشْ تْعَلِّمْ، رَاهُو مَا يْنَجِّمْ يَعْمِلْ المُعْجْزَاتْ الِّي إِنْتِ تَعْمِلْ فِيهُمْ كَانْ الِّي اللهْ مْعَاهْ.» 3جَاوْبُو يَسُوعْ وْقَالْ: «نْقُلِّكْ الحَقْ الحَقْ: حَتَّى حَدْ مَا يْنَجِّمْ يْشُوفْ مَمْلِكْةْ اللهْ إِلاَّ إِذَا كَانْ يْعَاوِدْ يِتْوْلِدْ مِنْ فُوقْ.» 4قَالُّو نِيقُودِيمُوسْ: «كِيفَاشْ الوَاحِدْ يْنَجِّمْ يِتْوْلِدْ بَعْدْ مَا شَابْ؟ يَاخِي يْنَجِّمْ يُدْخُلْ لْكِرْشْ أُمُّو مَرَّة أُخْرَى وْيِتْوْلِدْ مِنْ جْدِيدْ؟» 5جَاوْبُو يَسُوعْ: «نْقُلِّكْ الحَقْ الحَقْ: إِذَا كَانْ وَاحِدْ مَا يِتْوْلِدْشْ مِالمَاء وْمِالرُّوحْ مَا يْنَجِّمْشْ يُدْخُلْ مَمْلِكْةْ اللهْ، 6المُولُودْ مِالبْدَنْ هُوَ بْدَنْ وِالمُولُودْ مِالرُّوحْ هُوَ رُوحْ. 7مَا تِستَغْرِبْشْ إِذَا قُتْلِكْ: يِلْزْمِكْ تِتْوْلِدْ مِنْ جْدِيدْ. 8- الرِّيحْ تْهِبْ كِيفْ مَا تْحِبْ، وْتِسْمَعْ صُوتْهَا آمَا مَا تَعْرِفْهَاشْ مْنِينْ جَاتْ وِلاَّ وِينْ مَاشْيَة: وْهَكَّا يْكُونْ كُلْ مِنْ يِتْوْلِدْ مِنْ الرُّوحْ.» 9جَاوْبُو نِيقُودِيمُوسْ وْقَالُّو: «كِيفَاشْ يْجِي هَاذَا؟» 10جَاوْبُو يَسُوعْ وْقَالُّو: «إِنْتِ مُعَلِّمْ مْتَاعْ شَعْبْ إِسْرَائِيلْ وْمَا تَعْرِفْشْ الشَّيْء هَاذَا؟ 11نْقُلِّكْ الحَقْ الحَقْ: أَحْنَا نَحْكِيوْ عْلَى شَيْء نَعْرْفُوهْ، وْنِشْهْدُوا عْلَى شَيْء شُفْنَاهْ آمَا إِنْتُومَا مَا قْبِلْتُوشْ الشّْهَادَة مْتَاعْنَا. 12إِذَا كَانْكُمْ مَا تْصَدّْقُوشْ الحَاجَاتْ الِّي نَحْكِيهَالْكُمْ عْلَى الدِّنْيَا هَاذِي، إِمَّالاَ كِيفَاشْ بَاشْ تْصَدّْقُوا الحَاجَاتْ الِّي فِي السْمَاءْ؟ 13وْرَاهُو حَتَّى حَدْ مَا طْلَعْ لِلسْمَاء كَانْ الِّي هْبَطْ مِنْ السْمَاءْ الِّي هُوَ آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ الِّي فِي السْمَاءْ. 14- وْكِيفْ مَا رْفَعْ مُوسَى اللَّفْعَى فِي الصَّحْرَاء آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ زَادَا لاَزِمْنِي نِتْرْفَعْ. 15بَاشْ أَيْ وَاحِدْ يِمِّنْ بِيَّا يْنَالْ الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة.

16اللهْ حَبْ النَّاسْ الكُلْ لْدَرْجِةْ إِنُّو عْطَى ابْنُو الوَحِيدْ بَاشْ أَيْ وَاحِدْ يِمِّنْ بِيهْ مَا يِتْهِلِكْشْ، آمَا يْنَالْ الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة. 17رَاهُو اللهْ مَا بْعَثْشْ ابْنُو لِلنَّاسْ بَاشْ يُحْكُمْ عْلِيهُمْ، آمَا بَعْثُو بَاشْ يُخْلْصُوا بِيهْ. 18الِّي يِمِّنْ بِيهْ مَا يِدَّانِشْ. وِلِّي مَا يِمِّنْشْ بِيهْ مُدَانْ، عْلَى خَاطْرُو مَا امِّنْشْ بْإِسْمْ الإِبْنْ الوَحِيدْ مْتَاعْ اللهْ. 19وْهَاذَا هُوَ الحُكْمْ الِّي النُّورْ جَا لِلدِّنْيَا، وِالنَّاسْ حَبُّوا الظْلاَمْ وْمَا حَبُّوشْ النُّورْ عْلَى خَاطِرْهُمْ كَانُوا يَعْمْلُوا فِي الشَّرْ. 20أَيْ وَاحِدْ يَعْمِلْ الشَّرْ يَكْرَهْ النُّورْ، وْمَا يُقْرُبْشْ لِلنُّورْ بَاشْ عْمَايْلُو مَا تِتْكْشِفْشْ. 21آمَا الِّي يَعْمِلْ الشَّيْء الصْحِيحْ، رَاهُو يُقْرُبْ لِلنُّورْ، بَاشْ يْوَرِّي الِّي أَعْمَالُو مِنْ عِنْدْ اللهْ.»

يَسُوعْ وْيُوحَنَّا المَعْمَدَانْ

22وِمْبَاعِدْ مْشَى يَسُوعْ وِتْلاَمِذْتُو لْأَرْضْ اليَهُودِيَّة، وِسْكِنْ غَادِي وِبْدَا يْعَمِّدْ فِي النَّاسْ. 23وْكَانْ يُوحَنَّا زَادَا يْعَمِّدْ فِي مَنْطِقْةْ عِينْ نُونْ، الِّي هِيَ قْرِيبَة مِنْ مْدِينِةْ سَالِيمْ، عْلَى خَاطِرْ كَانْ فِيهَا بَرْشَة مَاء. وْكَانُوا النَّاسْ يْجِيوْ بَاشْ يِتْعَمّْدُوا. 24وْهَاذَا الكُلْ وْقَعْ قْبَلْ مَا يُدْخُلْ يُوحَنَّا لِلحَبْسْ. 25وْكَانْ ثَمَّة نِقَاشْ بِينْ تْلاَمِذْةْ يُوحَنَّا وْوَاحِدْ يْهُودِي فِيمَا يْخُصْ مَوْضُوعْ التَّطْهِيرْ. 26وِالتْلاَمْذَة هَاذُومَا جَاوْ لْيُوحَنَّا وْقَالُولُو: «يَا مُعَلِّمْ. الرَّاجِلْ الِّي كَانْ مْعَاكْ فِي الشِّيرَة الأُخْرَى مْتَاعْ نَهْرْ الأُرْدُنْ وِلِّي إِنْتِ تِشْهِدْلُو رَاهُو تَوْ قَاعِدْ يْعَمِّدْ وِالنَّاسْ الكُلْ قَاعْدِينْ يِمْشِيوْلُو.» 27جَاوِبْ يُوحَنَّا وْقَالْ: «مَا يْنَجِّمْ حَتَّى حَدْ يَاخُذْ حَاجَة إِلاَّ إِذَا كَانْ تِعْطَاتْلُو مِالسْمَاءْ. 28وْإِنْتُومَا بِيدْكُمْ تِشْهْدُوا الِّي آنَا قُلْتْ: "مُوشْ آنَا المَسِيحْ، آمَا رَاهُو اللهْ بْعَثْنِي قَبْلُو." 29العْرِيسْ، هُوَ الِّي عَنْدُو العْرُوسَة. آمَا صَاحِبْ العْرِيسْ، رَاهُو يَاقِفْ بْجَنْبُو وْيَفْرَحْ كِيِسْمَعْ صُوتُو. وْهَاذِي تَوْ الفَرْحَة الِّي مْلاَتْ قَلْبِي. 30لاَزْمُو هُوَ يِكْبِرْ، وْآنَا نُصْغُرْ.»

الِّي يْجِي مِنْ فُوقْ

31«الِّي يْجِي مِنْ الفُوقْ، رَاهُو فُوقْ النَّاسْ الكُلْ. وِلِّي هُوَ مِالأَرْضْ، يِتْكَلِّمْ بِكْلاَمْ الأَرْضْ. الِّي يْجِي مِالسْمَاءْ، رَاهُو فُوقْ النَّاسْ الكُلْ، 32وْهُوَ يِشْهِدْ عَلِّي شَافُو وْعَلِّي سَمْعُو وْحَتَّى حَدْ مَا يِقْبِلْ شْهَادْتُو. 33آمَا الِّي قْبِلْ شْهَادْتُو رَاهُو يْأَكِّدْ الِّي اللهْ صَادِقْ. 34الِّي بَعْثُو اللهْ يِتْكَلِّمْ بِكْلاَمْ اللهْ، وِالله يَعْطِي الرُّوحْ بْلاَشْ حْسَابْ. 35الآبْ يْحِبْ الإِبْنْ وْحَطْ كُلْ شَيْء بِينْ يْدِيهْ. 36الِّي يِمِّنْ بِالإِبْنْ، عَنْدُو الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة. وِلِّي مَا يِمِّنْشْ بِالإِبْنْ، عُمْرُو مَا يْشُوفْ الحَيَاةْ آمَا رَبِّي بَاشْ يَغْضِبْ عْلِيهْ لِلأَبَدْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index