Search form

يُوحَنَّا 4

يَسُوعْ وِالمْرَا السَّامْرِيَّة

1وَقْتِلِّي عْرَفْ يَسُوعْ الِّي الفَرِّيسِيِّينْ سَمْعُوا بِيهْ الِّي هُوَ يَعْمِلْ فِي تْلاَمْذَةْ وْيْعَمِّدْ فِيهُمْ أَكْثِرْ مِنْ يُوحَنَّا، 2رَغْمِلِّي مُوشْ يَسُوعْ الِّي كَانْ يْعَمِّدْ آمَا تْلاَمِذْتُو، 3وَلَّى خْرَجْ مِنْ مَنْطِقْةْ اليَهُودِيَّة وِرْجَعْ لِلجَلِيلْ. 4وْكَانْ لاَزْمُو يِتْعَدَّى عْلَى مَنْطِقْةْ السَّامْرَة، 5وْصُلْ لِمْدِينَة فِي السَّامْرَة إِسْمْهَا سُوخَارْ، قْرِيبَة مِنْ قَطْعِةْ الأَرْضْ الِّي عْطَاهَا يَعْقُوبْ لْوِلْدُو يُوسُفْ، 6وِقْعَدْ بِجْنَبْ بِيرْ يَعْقُوبْ مْعَ السِّتَّة+ ، عْلَى خَاطْرُو تْعِبْ مِالمَشْيْ.

7جَاتْ مْرَا مِنْ السَّامْرَة بَاشْ تْعَبِّي المَاء، قَالِلْهَا يَسُوعْ: «أَعْطِينِي نُشْرُبْ.» 8وِتْلاَمِذْتُو مْشَاوْ لِلمْدِينَة بَاشْ يِشْرِيوْ مَاكْلَة. 9- قَالِتْلُو المْرَا السَّامْرِيَّة: «كِيفَاشْ إِنْتِ يْهُودِي وْآنَا سَامْرِيَّة، وْتُطْلُبْ مِنِّي بَاشْ نَعْطِيكْ بَاشْ تُشْرُبْ؟» قَالِتْلُو الكْلاَمْ هَاذَا عْلَى خَاطِرْ اليْهُودْ وِالنَّاسْ الِّي مِالسَّامْرَة مَا كَانُوشْ يِتْعَامْلُو مْعَ بْعَضْهُمْ بِالكُلْ. 10جَاوِبْهَا يَسُوعْ وْقَالْ: «كَانْ جِيتْ تَعْرْفِي عْطِيِّةْ اللهْ، وِشْكُونُو هُوَ الِّي يْقُلِّكْ أَعْطِينِي نُشْرُبْ، رَاكِي إِنْتِ الِّي تُطْلِبْ مِنُّو وْتَالِي رَاهُو هُوَ الِّي يَعْطِيكْ المَاء الحَيْ.» 11قَالِتْلُو المْرَا: «يَا سِيدِي، مْنِينْ جَاكْ المَاء الحَيْ وْإِنْتِ مَا عِنْدِكْشْ سْطَلْ، وِالبِيرْ غَارْقَة؟ 12يَاخِي إِنْتِ خِيرْ مِنْ بُونَا يَعْقُوبْ الِّي عْطَانَا البِيرْ هَاذِي، وِشْرَبْ مِنْهَا هُوَ وِالبْقَرْ مْتَاعُو؟» 13جَاوِبْهَا يَسُوعْ وْقَالِلْهَا: «كُلْ مِنْ يُشْرُبْ مِالمَاء هَاذَا يَعْطِشْ مِنْ جْدِيدْ، 14آمَا الِّي يُشْرُبْ مِنْ المَاء الِّي نَعْطِيهْ آنَا، مُوشْ بَاشْ يَعْطِشْ لِلأَبَدْ. رَاهُو المَاء الِّي نَعْطِيهُولُو بَاشْ يْوَلِّي فِي دَاخْلُو عِينْ تِجْرِي وِتْهِزْ لِلحَيَاةْ الأَبَدِيَّة.» 15قَالِتْلُو المْرَا: «يَا سِيدِي، أَعْطِينِي مِنْ المَاء هَاذَا بَاشْ مَا عَادِشْ نَعْطِشْ بِالكُلْ وْمَا عَادِشْ نْجِي نْعَبِّي المَاء مِنْ هْنَا جِمْلَة.» 16قَالِلْهَا: «إِمْشِي نَادِي رَاجْلِكْ وْإِيجَا إِنْتِ وْيَاهْ.» 17جَاوْبِتُّو المْرَا وْقَتْلُو: «مَا عِنْدِيشْ رَاجِلْ.» قَالِلْهَا يَسُوعْ: «كْلاَمِكْ صْحِيحْ كِقُلْتْ مَا عِنْدِيشْ رَاجِلْ. 18عْلَى خَاطْرِكْ عَرِّسْتْ خَمْسَة مَرَّاتْ، وِالرَّاجِلْ الِّي عَايْشَة مْعَاهْ تَوْ مُوشْ رَاجْلِكْ. وِلِّي قُلْتُو صْحِيحْ.» 19قَتْلُو المْرَا: «يَا سِيدِي، آنَا نْشُوفْ الِّي إِنْتِ نَبِي! 20جْدُودْنَا عِبْدُوا رَبِّي فِي الجْبَلْ هَاذَا، وْإِنْتُومَا اليْهُودْ تْقُولُوا الِّي أُورْشَلِيمْ هِيَ البْلاَصَة الِّي لاَزِمْ يِتْعْبِدْ فِيهَا رَبِّي.» 21قَالِلْهَا يَسُوعْ: «صَدّْقِينِي يَا مْرَا، بَاشْ يْجِي وَقْتْ لاَ فِي الجْبَلْ هَاذَا وْلاَ فِي أُورْشَلِيمْ بَاشْ تِعْبْدُو الآبْ. 22إِنْتُومَا السَّامِرِيِّينْ تِعْبْدُوا فِلِّي مَا تَعْرْفُوهِشْ، وْإِحْنَا اليْهُودْ نِعْبْدُوا فِلِّي نَعْرْفُوهْ، رَاهُو الخَلاَصْ يْجِي مِنْ عِنْدْ اليْهُودْ. 23آمَا رَاهُو بَاشْ يْجِي وَقْتْ، وِالوَقْتْ هَاذَا رَاهُو جَا تَوْ وَقْتِلِّي النَّاسْ الِّي يِعْبْدُوا بِحْقِيقَة يِعْبْدُوا الآبْ فِي الرُّوحْ وْفِي الحَقْ. وِالنَّاسْ الِّي كِيفْ هَاذُومَا الآبْ يْحِبّْهُمْ يِعْبْدُوهْ. 24اللهْ رُوحْ، هَاذَاكَا عْلاَشْ النَّاسْ الِّي يِعْبْدُوا فِيهْ لاَزِمْهُمْ يِعْبْدُوهْ فِي الرُّوحْ وْفِي الحَقْ.» 25قَالِتْلُو المْرَا: «آنَا نَعْرِفْ الِّي المَسِيَّا، الِّي يْقُولُولُو المَسِيحْ بَاشْ يْجِي. وْوَقْتِلِّي يْجِي بَاشْ يْقُولِلْنَا عْلَى كُلْ شَيْء.» 26قَالِلْهَا يَسُوعْ: «آنَا هُوَ، آنَا الِّي قَاعِدْ نْكَلِّمْ فِيكْ.»

27وْفِي الوَقْتْ هَاذَاكَا رَجْعُوا تْلاَمِذْتُو. وِتْعَجّْبُوا كِلْقُوهْ يَحْكِي مْعَ مْرَا. آمَا حَتَّى حَدْ مِنْهُمْ مَا قَالُّو: «آشْ تْحِبْ مِنْهَا» وِلاَّ «عْلاَشْ تْكَلِّمْ فِيهَا.» 28وْخَلاَّتْ القُلَّة مْتَاعْهَا وْرَجْعِتْ لِلمْدِينَة. وْقَالِتْ لِلنَّاسْ: 29«إِيجَاوْ شُوفُوا رَاهُو ثَمَّة رَاجِلْ قَلِّي عْلَى الحَاجَاتْ الِّي عْمَلْتْهُمْ الكُلْ. زَعْمَة هَاذَا هُوَ المَسِيحْ؟» 30وَلُّوا خَرْجُوا مِالمْدِينَة وِمْشُولُو.

31وْفِي الوَقْتْ هَاذَاكَا قَالُوا التْلاَمْذَة لْيَسُوعْ: «يَا مُعَلِّمْ، كُولْ.» 32آمَا هُوَ قَالِلْهُمْ: «عِنْدِي مَاكْلَة نَاكُلْ فِيهَا إِنْتُومَا مَا تَعْرْفُوهَاشْ.» 33بْدَاوْا التْلاَمْذَة يِسْأْلُوا فِي بْعَضْهُمْ: «يَاخِي ثَمَّة شْكُونْ جَابْلُو مَاكْلَة؟» 34وْقَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «مَاكِلْتِي هِيَ انِّي نَعْمِلْ إِرَادِةْ الِّي بْعَثْنِي وِنْكَمِّلْ خِدْمْتُو. 35يَاخِي مُوشْ تْقُولُوا: "الحْصَادْ يْجِي بَعْدْ أَرْبْعَة شْهُرْ؟" وْآنَا نْقُلْكُمْ هِزُّوا رُوسْكُمْ وْأُخْزْرُوا كِيفَاشْ الزَّرْعْ بْيَاضْ وِحْضَرْ لِلحْصِيدَة. 36وْهَاوْ الحَصَّادْ يَاخُذْ أُجْرْتُو، وِيْلِمْ الغَلَّة لِلحَيَاةْ الأَبَدِيَّة. بَاشْ الِّي يَزْرَعْ وِلِّي يَحْصِدْ يَفْرْحُوا لِثْنِينْ. 37- وِصْدَقْ المَثَلْ الِّي يْقُولْ: "وَاحِدْ يَزْرَعْ وِالآخَرْ يَحْصِدْ." 38وْآنَا بْعَثْتْكُمْ بَاشْ تَحْصْدُوا زَرْعْ مَا تعِبْتُوشْ فِيهْ. نَاسْ أُخْرِينْ تَعْبُوا وْإِنْتُومَا بَاشْ تْلِمُّوا الثَّمْرَة مْتَاعْ تْعَبْهُمْ.»

39امّْنُوا بِيهْ بَرْشَة سَامِرِيِّينْ مِالمْدِينَة هَاذِيكَا، عْلَى خَاطِرْ المْرَا شِهْدِتْلُو وْقَالِتْ: «قَالِّي عْلَى الحَاجَاتْ الِّي عْمَلْتْهُمْ الكُلْ.» 40وْوَقْتِلِّي جَاوْهْ السَّامِرِيِّينْ تْشَحّْتُوهْ بَاشْ يُسْكُنْ عِنْدْهُمْ، وَلَّى سْكِنْ عِنْدْهُمْ نْهَارِينْ. 41وْزَادُوا كُثْرُوا النَّاسْ الِّي امّْنُوا بِيهْ وَقْتِلِّي سَمْعُوهْ يِتْكَلِّمْ، 42وْقَالُوا لِلمْرَا: «أَحْنَا تَوْ نِمّْنُوا بِيهْ، مُوشْ بِسْبَبْ كْلاَمِكْ، آمَا رَانَا أَحْنَا بِيدْنَا سْمَعْنَا وِعْرَفْنَا الِّي هُوَ بِالحَقْ المُخَلِّصْ مْتَاعْ العَالَمْ.»

يَسُوعْ يِشْفِي طْفُلْ

(مَتَّى ‏8‏:‏5‏-13؛ لُوقَا ‏7‏:‏1‏-10)

43وِمْبَاعِدْ نْهَارِينْ مْشَى يَسُوعْ لْمَنْطِقْةْ الجَلِيلْ. 44رَغْمِلِّي هُوَ بِيدُو شْهِدْ قَالْ: «حَتَّى نَبِي مَا عَنْدُو قْدَرْ فِي بْلاَدُو.» 45وَقْتْ وْصُلْ لِلجَلِيلْ، رَحّْبُوا بِيهْ امَّالِيهَا، عْلَى خَاطِرْهُمْ شَافُوا الحَاجَاتْ الِّي عْمَلْهَا الكُلْ، وَقْتِلِّي كَانُوا فِي أُورْشَلِيمْ وَقْتْ عِيدْ الفِصْحْ.

46وِمْشَى مَرَّة أُخْرَى لْقَانَا الجَلِيلْ، المْدِينَة الِّي رَدْ فِيهَا المَاء شْرَابْ. وْكَانْ ثَمَّة مُوَظَّفْ فِي الحُكُومَة فِي كَفْرْنَاحُومْ وِلْدُو كَانْ مْرِيضْ. 47وَقْتِلِّي سْمَعْ المُوَظَّفْ الِّي يَسُوعْ جَا مِنْ اليَهُودِيَّة لِلجَلِيلْ، مْشَالُو وِطْلَبْ مِنُّو بَاشْ يَهْبِطْ مْعَاهْ وْيِشْفِيلُو وِلْدُو الِّي قْرِيبْ يْمُوتْ. 48قَالُّو يَسُوعْ: «مَا تِمّْنُوا كَانْ وَقْتِلِّي تْشُوفُوا عْجَايِبْ وْمُعْجْزَاتْ.» 49قَالُّو المُوَظَّفْ: «يَا سِيدِي، أَهْبِطْ مْعَايَا قْبَلْ مَا وِلْدِي يْمُوتْ» 50قَالُّو يَسُوعْ: «إِمْشِي! رَاهُو وِلْدِكْ بَاشْ يْعِيشْ.» صَدِّقْ الرَّاجِلْ الكِلْمَة الِّي قَالْهَالُو يَسُوعْ وِمْشَى. 51وَقْتِلِّي هُوَ رَاجِعْ، عَرْضُوهْ الخُدَّامْ مْتَاعُو وْبَشّْرُوهْ بِلِّي وِلْدُو حَيْ. 52سْإِلْهُمْ: «وَقْتَاشْ بْرَى؟» قَالُولُو: «تْنَحَّاتْ عْلِيهْ السْخَانَة البَارِحْ مْعَ السَّبْعَة+53يَاخِي فْهِمْ البُو الِّي هَاذَا هُوَ نَفْسْ الوَقْتْ الِّي قَالُّو فِيهْ يَسُوعْ: «وِلْدِكْ بَاشْ يْعِيشْ» وْإِمِّنْ هُوَ وْعَايِلْتُو الكُلْ. 54وْهَاذِي المُعْجْزَة الثَّانْيَة الِّي عْمَلْهَا يَسُوعْ، وَقْتِلِّي مْشَى مِاليَهُودِيَّة لِلجَلِيلْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index