Search form

يُوحَنَّا 4:38

38وْآنَا بْعَثْتْكُمْ بَاشْ تَحْصْدُوا زَرْعْ مَا تعِبْتُوشْ فِيهْ. نَاسْ أُخْرِينْ تَعْبُوا وْإِنْتُومَا بَاشْ تْلِمُّوا الثَّمْرَة مْتَاعْ تْعَبْهُمْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index