Search form

يُوحَنَّا 5

يَسُوعْ يِشْفِي رَاجِلْ مَشْلُولْ

1وِمْبَعْدْهَا طْلَعْ يَسُوعْ لْأُورْشَلِيمْ، وْوَقْتْهَا كَانْ ثَمَّة عِيدْ مْتَاعْ اليْهُودْ. 2- وْكَانِتْ ثَمَّة قِلْتَة فِي أُورْشَلِيمْ، بِحْذَا بَابْ الغْنَمْ، عِنْدْهَا خَمْسَة مْزَازَاتْ وِيْسَمِّيوْهَا بِالعِبْرِيَّة بِيتْ زَاتَا. 3وْفِي المْزَازَاتْ كَانُوا قَاعْدِينْ جْمَاعَة عِمْيَانْ وْعِيَّابْ وْمُعَاقِينْ، يِسْتَنَّاوْ فِي المَاء حَتَّى لِينْ يِتْحَرِّكْ، 4+ 5وْكَانْ ثَمَّة رَاجِلْ غَادِي عَنْدُو ثْمَنْيَة وِثْلاَثِينْ سْنَة مْرِيضْ. 6وَقْتِلِّي شَافُو يَسُوعْ مِتَّكِّي، عْرَفْ الِّي عَنْدُو مُدَّة طْوِيلَة فِي الحَالَة هَاذِيكَا، وَلَّى قَالُّو: «تْحِبِّشْ تِتْشْفَى» 7جَاوْبُو المْرِيضْ: «مَا عِنْدِيشْ شْكُونْ يَرْمِينِي فِي القِلْتَة وَقْتِلِّي يِتْحَرِّكْ المَاء. وْكُلْ مَا نْحَاوِلْ نُوصْلِلْهَا آنَا لُوِّلْ غِيرِي يِسْبِقْنِي.» 8قَالُّو يَسُوعْ: «قُومْ هِزْ فْرَاشِكْ وْإِمْشِي.» 9وْبِالوَقْتْ تِشْفَى الرَّاجِلْ، وْهَزْ فْرَاشُو وِمْشَى. وِالنْهَارْ هَاذَاكَا كَانْ سِبْتْ.

10قَالُوا اليْهُودْ لِلرَّاجِلْ الِّي تِشْفَى: «اليُومْ رَاهُو سِبْتْ، مَا تْنَجِّمْشْ تْهِزْ فْرَاشِكْ.» 11جَاوِبْهُمْ: «الِّي شْفَانِي هُوَ الِّي قَلِّي: هِزْ فْرَاشِكْ وْإِمْشِي.» 12وَلاَّوْ سِأْلُوهْ: «شْكُونُو الِّي قَلِّكْ هِزْ فْرَاشِكْ وْإِمْشِي.» 13وِالرَّاجِلْ الِّي تِشْفَى مَا كَانِشْ يَعْرِفْ شْكُونُو هُوَ، عْلَى خَاطِرْ يَسُوعْ دْخَلْ فِي وُسْطْ النَّاسْ الِّي تْلَمُّوا. 14بَعْدْ هَاذَا لْقَاهْ يَسُوعْ فِي الهَيْكِلْ، وْقَالُّو: «هَاكْ بْرِيتْ، مَا تْعَاوِدْشْ تَعْمِلْ الذْنُوبْ، بَاشْ مَا يَجْرَاشْ فِيكْ شَيْء أَخْيِبْ مِلِّي جْرَالِكْ.» 15مْشَى الرَّاجِلْ وْقَالْ لِليْهُودْ الِّي يَسُوعْ هُوَ الِّي شْفَاهْ. 16هَاذَاكَا عْلاَشْ بْدَاوْا اليْهُودْ يِضْطَهْدُوا فِي يَسُوعْ، وِيْحِبُّوا يُقْتْلُوهْ عْلَى خَاطْرُو عْمَلْ الشَّيْء هَاذَا نْهَارْ السِّبْتْ. 17آمَا يَسُوعْ جَاوِبْهُمْ: «بَابَا قَاعِدْ يِخْدِمْ حَتَّى لْتَوْ، وْآنَا زَادَا قَاعِدْ نِخْدِمْ.» 18هَاذَاكَا عْلاَشْ زَادُوا اليْهُودْ حَبُّوا يُقْتْلُوهْ، عْلَى خَاطْرُو مُوشْ مَا احْتَرِمْشْ نْهَارْ السِّبْتْ بَرْكْ، آمَا زَادَا قَالْ الِّي اللهْ بُوهْ، وْرَدْ رُوحُو هُوَ وِالله كِيفْ كِيفْ.

سُلْطِةْ الإِبْنْ

19جَاوِبْ يَسُوعْ وْقَالْ: «نْقُلْكُمْ الحَقْ الحَقْ الإِبْنْ مَا يَعْمِلْ كَانْ الحَاجَاتْ الِّي يْشُوفْ بُوهْ يَعْمِلْ فِيهُمْ، وْمَا يْنَجِّمْ يَعْمِلْ حَتَّى شَيْء مِنْ رَاسُو. الحَاجَاتْ الكُلْ الِّي يَعْمِلْهُمْ الآبْ الإِبْنْ زَادَا يَعْمِلْهُمْ كِيفُو. 20الآبْ يْحِبْ الإِبْنْ وِيْوَرِّيهْ الحَاجَاتْ الِّي يَعْمِلْ فِيهُمْ الكُلْ، وْبِشْ يْوَرِّيهْ حَاجَاتْ أَكْثِرْ مِنْ هَاذِي، بَاشْ إِنْتُومَا تُقْعْدُوا مِسْتَغْرْبِينْ. 21كِيفْ مَا الآبْ يْقَيِّمْ المُوتَى وْيِحْيِيهُمْ، الإِبْنْ زَادَا يِحْيِي الِّي يْحِبْ. 22الآبْ مَا يُحْكُمْ عْلَى حَتَّى حَدْ آمَا عْطَى الحُكْمْ الكُلُّو لِلإِبْنْ، 23بَاشْ النَّاسْ الكُلْ يْمَجّْدُوا الإِبْنْ، كِيفْ مَا يْمَجّْدُوا الآبْ. الِّي مَا يْمَجِّدْشْ الإِبْنْ، مَا يْمَجِّدْشْ الآبْ الِّي بَعْثُو. 24نْقُلْكُمْ الحَقْ الحَقْ: الِّي يِسْمَعْ كْلاَمِي وْيِمِّنْ بِلِّي بْعَثْنِي يْنَالْ الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة، وْمَا يِدَّانِشْ فِي يُومْ الحْسَابْ، وْيِتْعَدَّى مِالمُوتْ لِلحَيَاةْ. 25نْقُلْكُمْ الحَقْ الحَقْ: بَاشْ يْجِي وَقْتْ، يِسْمْعُوا فِيهْ المُوتَى صُوتْ إِبْنْ اللهْ، وِلِّي يِسْمَعْ كْلاَمُو يَحْيَى، وِالوَقْتْ هَاذَا رَاهُو جَا تَوَّا. 26كِيفْ مَا الآبْ عَنْدُو الحَيَاةْ فِي نَفْسُو، عْطَى لِلإِبْنْ زَادَا بَاشْ تْكُونْ عَنْدُو الحَيَاةْ فِي نَفْسُو. 27وِعْطَاهْ السُّلْطَة بَاشْ يُحْكُمْ عْلَى خَاطْرُو هُوَ إِبْنْ الإِنْسَانْ. 28مَا تِسْتَغْرْبُوشْ مِالشَّيْء هَاذَا. بَاشْ يْجِي وَقْتْ النَّاسْ الِّي فِي القْبُورْ الكُلْهُمْ بَاشْ يِسْمْعُوا صُوتُو، 29وْيُخْرْجُوا العَامْلِينْ الخِيرْ وِيْقُومُوا لِلحَيَاةْ الأَبَدِيَّة، وِالعَامْلِينْ الشَّرْ بَاشْ يْقُومُوا بَاشْ يِتْحْكَمْ عْلِيهُمْ.

30آنَا وَحْدِي مَا انَّجِّمْ نَعْمِلْ حَتَّى شَيْء. آنَا نُحْكُمْ بِلِّي يْقُلِّي عْلِيهْ الآبْ، وِالحُكْمْ مْتَاعِي عَادِلْ عْلَى خَاطِرْنِي مَا نَعْمِلْشْ الِّي نْحِبْ عْلِيهْ آنَا، آمَا نْحِبْ نَعْمِلْ الِّي يْحِبْ عْلِيهْ الِّي بْعَثْنِي.

الآبْ يِشْهِدْ لِلإِبْنْ

31إِذَا كَانْ آنَا نِشْهِدْ لْرُوحِي، رَاهِي شْهَادْتِي بَاطْلَة. 32آمَا رَاهُو ثَمَّة وَاحِدْ آخَرْ يِشْهِدْلِي، وْآنَا نَعْرِفْ الِّي شْهَادْتُو صْحِيحَة. 33إِنْتُومَا بْعَثْتُوا نَاسْ لْيُوحَنَّا، وْهُوَ شْهِدْ لِلحَقْ. 34آنَا رَانِي مَا نِقْبِلْشْ شْهَادِةْ البَشَرْ، آمَا رَانِي نْقُلْكُمْ فِي الكْلاَمْ هَاذَا بَاشْ تُخْلْصُوا. 35يُوحَنَّا كَانْ فْنَارْ يِشْعِلْ وْيِضْوِي وْإِنْتُومَا حَبِّيتُوا تَفْرْحُوا بِالنُّورْ مْتَاعُو شْوَيَّة. 36آنَا شْهَادْتِي أَكْبِرْ مِنْ شْهَادِةْ يُوحَنَّا: الآبْ عْطَانِي بَرْشَة حَاجَاتْ بَاشْ نَعْمِلْهُمْ، وِالأَعْمَالْ هَاذِي بِيدْهَا تِشْهِدْلِي إِنُّو الآبْ بْعَثْنِي. 37وِالآبْ الِّي بْعَثْنِي هُوَ بِيدُو يِشْهِدْلِي. وْإِنْتُومَا عْمُرْكُمْ مَا سْمَعْتُوا صُوتُو، وِعْمُرْكُمْ مَا شُفْتُوا وِجْهُو، 38وِكْلاَمُو مَا يِثْبِتْشْ فِيكُمْ، عْلَى خَاطِرْكُمْ مَا تِمّْنُوشْ بِلِّي بَعْثُو. 39تَقْرَاوْ وِتْلَوّْجُوا فِي الكْتُبْ المُقَدّْسَة، مَاشِي فِي بَالْكُمْ بَاشْ تَلْقَاوْ فِيهَا الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة، وِالكْتُبْ هَاذِي بِيدْهَا تِشْهِدْلِي آنَا، 40وْمَا تْحِبُّوشْ تْجِيوْنِي آنَا بَاشْ تَاخْذُوا الحَيَاةْ.

41آنَا مَا نِجْرِيشْ وْرَاء المَجْدْ الِّي يْجِي مِنْ عِنْدْ النَّاسْ، 42آنَا نَعْرِفْكُمْ وْنَعْرِفْ الِّي مْحَبِّةْ اللهْ مَا هِيشْ فِي قْلُوبْكُمْ. 43آنَا جِيتْ بْإِسْمْ بَابَا، وْإِنْتُومَا مَا قْبِلْتُونِيشْ. وْكَانْ وَاحِدْ آخَرْ يْجِيكُمْ بْإِسْمُو هُوَ تَوْ تِقْبْلُوهْ. 44وْكِيفَاشْ تْنَجّْمُوا تِمّْنُوا وْإِنْتُومَا تَاخْذُوا فِي المَجْدْ مِنْ عِنْدْ بْعَضْكُمْ، وْمَا تْحَاوْلُوشْ تَاخْذُوا المَجْدْ الِّي اللهْ وَحْدُو يَعْطِيهْ؟ 45مَا يِمْشِيشْ فِي بَالْكُمْ الِّي آنَا نِشْكِي بِيكُمْ لِلآبْ، رَاهُو ثَمَّة شْكُونْ يِشْكِي بِيكُمْ: مُوسَى الِّي إِنْتُومَا حَاطِّينْ الأَمَلْ مْتَاعْكُمْ فِيهْ. 46وْكَانْ جِيتُوا صَدِّقْتُوا مُوسَى رَاكُمْ صَدِّقْتُونِي، عْلَى خَاطْرُو هُوَ كْتِبْ عْلِيَّ. 47وْإِذَا كَانْ مَا تْصَدّْقُوشْ الِّي كِتْبُو عْلِيَّ، إِمَّالاَ كِيفَاشْ بَاشْ تْصَدّْقُوا كْلاَمِي؟.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index