Search form

يُوحَنَّا 6

يَسُوعْ يْوَكِّلْ خَمْسَة آلاَفْ رَاجِلْ

(مَتَّى ‏14‏:‏13‏-21؛ مَرْقُسْ ‏6‏:‏30‏-44؛ لُوقَا ‏9‏:‏10‏-17)

1مْبَاعِدْ تْعَدَّى يَسُوعْ بُحَيْرِةْ الجَلِيلْ الِّي يْسَمِّيوْهَا بُحَيْرِةْ طَبَرِيَّة، 2تَبّْعُوهْ بَرْشَة نَاسْ، عْلَى خَاطِرْهُمْ شَافُوا المُعْجْزَاتْ مْتَاعُو كِشْفَى المُرْضَى. 3وِطْلَعْ يَسُوعْ لِلجْبَلْ وِقْعَدْ عْلَى الأَرْضْ مْعَ تْلاَمِذْتُو. 4وْوَقْتْهَا قْرُبْ عِيدْ الفِصْحْ مْتَاعْ اليْهُودْ. 5هَزْ يَسُوعْ عِينِيهْ وْشَافْ النَّاسْ جَايِينْ، قَالْ لْفِيلِبُّسْ: «مْنِينْ نِشْرُولْهُمْ خُبْزْ بَاشْ يَاكْلُوا.» 6قَالْ الكْلاَمْ هَاذَا بَاشْ يْجَرَّبْ فِيلِبُّسْ، وْيَسُوعْ كَانْ عَارِفْ رُوحُو آشْ بَاشْ يَعْمِلْ. 7جَاوْبُو فِيلِبُّسْ: «حَتَّى كِنِشْرِيوْ بْمِيتِينْ قَطْعَة مِالفِضَّة، مَا هِيشْ بَاشْ تِكْفِي بَاشْ كُلْ وَاحِدْ مِنْهُمْ يَاخُذْ قِدْمَة.» 8قَالُّو أَنْدَرَاوُسْ خُو سِمْعَانْ بُطْرُسْ وَاحِدْ مِنْ تْلاَمِذْتُو: 9«ثَمَّة هْنَا شْكُونْ عَنْدُو خَمْسَة خُبْزَاتْ شْعِيرْ وْحُوتِّينْ صْغَارْ: آمَا آشْ بَاشْ يَعْمْلُوا لِلنَّاسْ هَاذُومَا.» 10قَالْ يَسُوعْ: «قَعّْدُوا النَّاسْ لُوطَة.» وْكَانْ ثَمَّة بَرْشَة حْشِيشْ قَعْدُوا عْلِيهْ النَّاسْ. وْكَانُوا خَمْسَة آلاَفْ رَاجِلْ. 11خْذَا يَسُوعْ الخُبْزَاتْ وْشْكَرْ اللهْ، وِعْطَى لِلمُوجُودِينْ الكُلْ قَدْ مَا حَبُّوا. وِعْمَلْ نَفْسْ الشَّيْء لِلحُوتِّينْ. 12وْوَقْتِلِّي شَبْعُوا، قَالْ لِتْلاَمِذْتُو: «لِمُّوا الِّي فْضُلْ الكُلُّو بَاشْ مَا يْضِيعْ مِنُّو حَتَّى شَيْء.» 13وَلاَّوْ لَمُّوهْ وْعَبَّاوْ ثْنَاشِنْ قُفَّة بِالخُبْزْ الِّي فْضُلْ مِالخَمْسَة خُبْزَاتْ مْتَاعْ الشْعِيرْ بَعْدْ مَا كْلاَوْ النَّاسْ. 14وْوَقْتِلِّي شَافُوا النَّاسْ المُعْجْزَة هَاذِي الِّي عْمَلْهَا يَسُوعْ قَالُوا: «بِالحَقْ، هَاذَا هُوَ النَّبِي الِّي جَايْ لِلعَالَمْ!» 15وِعْرَفْ يَسُوعْ الِّي هُومَا يْحِبُّوا يْهِزُّوهْ وِيْحُطُّوهْ مَلِكْ، يَاخِي بْعِدْ عْلِيهُمْ وِرْجَعْ وَحْدُو لِلجْبَلْ.

يَسُوعْ يِمْشِي عْلَى المَاء

(مَتَّى ‏14‏:‏22‏-27؛ مَرْقُسْ ‏6‏:‏45‏-52)

16وْفِي العْشِيَّة، هَبْطُوا تْلاَمِذْتُو لِلبُحَيْرَة. 17وْطَلْعُوا فِي فْلُوكَة وِمْشَاوْ لِمْدِينِةْ كَفْرْنَاحُومْ فِي الشِّيرَة الأُخْرَى مْتَاعْ البُحَيْرَة وِظْلاَمِتْ الدِّنْيَا وْيَسُوعْ مَازَالْ مَا خْلَطْشْ عْلِيهُمْ. 18هَبِّتْ رِيحْ قْوِيَّة، هَيّْجِتْ البُحَيْرَة. 19وِمْبَاعِدْ مَا دَخْلُوا فِي البُحَيْرَة خَمْسَة وِلاَّ سِتَّة كِيلُومِيتْرَاتْ، خَافُوا كِشَافُوا يَسُوعْ يِمْشِي فُوقْ المَاء وِقْرُبْ لِلفْلُوكَة. 20يَاخِي قَالِلْهُمْ: «مَا تْخَافُوشْ رَانِي آنَا هُوَ!» 21وْحَبُّوا يْطَلّْعُوهْ مْعَاهُمْ فِي الفْلُوكَة، وْفِي الوَقْتْ هَاذَاكَا وُصْلِتْ الفْلُوكَة لِلأَرْضْ الِّي مَاشِينْ لِيهَا.

النَّاسْ يْلَوّْجُوا عْلَى يَسُوعْ

22وْمِنْ غُدْوَة، النَّاسْ المُوجُودِينْ فِي الشِّيرَة الأُخْرَى مْتَاعْ البُحَيْرَة تْذَكّْرُوا الِّي هُومَا شَافُوا فْلُوكَة وَحْدَة وِلِّي يَسُوعْ مَا طْلَعْشْ فِيهَا مْعَاهُمْ وِلِّي التْلاَمْذَة مْشَاوْ وَحَّدْهُمْ. 23آمَا ثَمَّة فْلاَيِكْ أُخْرَى جَاتْ مِنْ مْدِينِةْ طَبَرِيَّة لِلشَّطْ الِّي قْرِيبْ مِالبْلاَصَة الِّي كْلاَوْ فِيهَا الخُبْزْ بَعْدْ مَا الرَّبْ شْكَرْ عْلِيهْ. 24وَقْتِلِّي النَّاسْ شَافُوا الِّي يَسُوعْ وِتْلاَمِذْتُو مَا هُمْشْ مُوجُودِينْ الغَادِي وَلُّوا رِكْبُوا فِي الفْلاَيِكْ وِمْشَاوْ يْلَوّْجُوا عْلِيهْ فِي كَفْرْنَاحُومْ.

يَسُوعْ خُبْزْ الحَيَاةْ

25وْوَقْتِلِّي لْقَاوْهْ فِي الشِّيرَة الأُخْرَى مْتَاعْ البُحَيْرَة قَالُولُو: «يَا مُعَلِّمْ، وَقْتَاشْ وْصُلْتْ؟» 26جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ وْقَالِلْهُمْ: «نْقُلْكُمْ الحَقْ الحَقْ: إِنْتُومَا تْلَوّْجُوا عْلِيَّ مُوشْ عْلَى خَاطِرْكُمْ شُفْتُوا المُعْجْزَاتْ، آمَا عْلَى خَاطِرْكُمْ كْلِيتُوا مِالخُبْزْ وِشْبَعْتُوا. الخُبْزْ هَاذَا طَبْعُو اللهْ الآبْ بِالخَاتَمْ مْتَاعُو. 27- مَا تِجْرِيوْشْ وْرَاء المَاكْلَة الِّي تَفْنَى آمَا إِجْرُوا وْرَاء المَاكْلَة الِّي تْدُومْ لِلحَيَاةْ الأَبَدِيَّة. المَاكْلَة هَاذِي نَعْطِيهَالْكُمْ آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ الِّي اللهْ الآبْ حَطْ عْلِيَّ عَلاَمِةْ القْبُولْ مْتَاعُو.» 28قَالُولُو: «شْنُوَّة الشَّيْء الِّي اللهْ يْحِبّْنَا نَعْمْلُوهْ؟» 29جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ وْقَالِلْهُمْ: «هَاذَا هُوَ الشَّيْء الِّي يْحِبْ عْلِيهْ اللهْ هُوَ إِنّْكُمْ تِمّْنُوا بِلِّي بَعْثُو.» 30قَالُولُو: «شْنُوَّة المُعْجْزَة الِّي تْنَجِّمْ تَعْمِلْهَا بَاشْ نِمّْنُوا بِيكْ؟ 31- جْدُودْنَا كْلاَوْ المَنْ فِي الصَّحْرَاء، كِيمَا مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: "عْطَاهُمْ خُبْزْ مِالسْمَاءْ بَاشْ يَاكْلُوهْ."» 32إِمَّالاَ قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «نْقُلْكُمْ الحَقْ الحَقْ: مُوشْ مُوسَى الِّي عْطَاكُمْ الخُبْزْ مِالسْمَاءْ. بَابَا وَحْدُو هُوَ الِّي يَعْطِيكُمْ الخُبْزْ الحَقَّانِي مِالسْمَاءْ. 33رَاهُو خُبْزْ اللهْ هُوَ الِّي يِنْزِلْ مِالسْمَاءْ وْيَعْطِي حَيَاةْ لِلعَالَمْ.»

34قَالُولُو: «يَا سِيدْنَا، أَعْطِينَا مِالخُبْزْ هَاذَا دِيمَا!» 35قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «آنَا هُوَ خُبْزْ الحَيَاةْ. الِّي يْجِينِي مَا يْجُوعِشْ، الِّي يِمِّنْ بِيَّ مَا يَعْطِشْ لِلأَبَدْ. 36آنَا قُلْتِلْكُمْ: شُفْتُونِي آمَا مَا امِّنْتُوشْ. 37الِّي يَعْطِيهُمْلِي الآبْ الكُلْهُمْ يْجِيوْنِي، وِلِّي يْجِينِي مَا نْخَرّْجُوشْ البَرَّا. 38رَانِي مَا نْزِلْتِشْ مِنْ السْمَاءْ بَاشْ نَعْمِلْ الِّي نْحِبْ عْلِيهْ آنَا، آمَا بَاشْ نَعْمِلْ الِّي يْحِبْ عْلِيهْ الِّي بْعَثْنِي. 39وِلِّي بْعَثْنِي يْحِبّْنِي نْقَيِّمْ الِّي عْطَاهُمْلِي مِنْ المُوتْ يُومْ القْيَامَة، وْمَا نْضَيَّعْشْ حَتَّى وَاحِدْ مِنْهُمْ. 40وْهَاذَا الِّي يْحِبْ عْلِيهْ بَابَا: كُلْ مِنْ يْشُوفْ الإِبْنْ وْيِمِّنْ بِيهْ يْنَالْ الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة وْآنَا نْقَيّْمُو مِنْ المُوتْ يُومْ القْيَامَة.»

41وِتْشَكَّاوْ اليْهُودْ عْلَى يَسُوعْ عْلَى خَاطْرُو قَالْ: «آنَا هُوَ الخُبْزْ الِّي نْزِلْ مِنْ السْمَاءْ»، 42وْقَالُولُو: «يَاخِي هَاذَا مُوشْ يَسُوعْ وِلْدْ يُوسُفْ؟ أَحْنَا نَعْرْفُوا بُوهْ وْأُمُّو، إِمَّالاَ كِيفَاشْ تَوْ يْقُولْ الِّي هُوَ نْزِلْ مِنْ السْمَاءْ.» 43جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ وْقَالِلْهُمْ: «مَا تِتْشَكَّاوْشْ مَا بِينَاتْكُمْ. 44حَتَّى حَدْ مَا يْنَجِّمْ يْجِينِي إِلاَّ إِذَا كَانْ الآبْ الِّي بْعَثْنِي جِبْدُو وْآنَا نْقَوّْمُو مِنْ المُوتْ يُومْ القْيَامَة. 45- كِيفْ مَا جَا فِي كْتُبْ الأَنْبِيَاءْ، الِّي الكُلْهُمْ بَاشْ يِتْعَلّْمُوا مِنْ اللهْ. كُلْ مِنْ يِسْمَعْ الآبْ وْيِتْعَلِّمْ مِنُّو يْجِينِي. 46حَتَّى حَدْ مَا شَافْ الآبْ كَانْ الِّي هُوَ مِنْ عِنْدْ اللهْ: هَاذَاكَا هُوَ الِّي شَافْ الآبْ. 47نْقُلْكُمْ الحَقْ الحَقْ: الِّي يِمِّنْ بِيَّ، يْنَالْ الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة. 48آنَا هُوَ خُبْزْ الحَيَاةْ. 49جْدُودْكُمْ كْلاَوْ المَنْ فِي الصَّحْرَاء وْمَاتُوا، 50هَاذَا هُوَ الخُبْزْ الِّي نَازِلْ مِنْ السْمَاءْ بَاشْ الِّي يَاكُلْ مِنُّو مَا يْمُوتْشْ. 51آنَا هُوَ الخُبْزْ الحَيْ الِّي نْزِلْ مِالسْمَاءْ. الِّي يَاكُلْ مِنْ الخُبْزْ هَاذَا يْعِيشْ لِلأَبَدْ. وِالخُبْزْ الِّي نَعْطِيهْ هُوَ البْدَنْ مْتَاعِي، الِّي نَعْطِيهْ بَاشْ العَالَمْ يَحْيَى.»

52وِتْعَارْكُوا اليْهُودْ فِي بْعَضْهُمْ وْقَالُوا: «كِيفَاشْ هَاذَا يْنَجِّمْ يَعْطِينَا البْدَنْ مْتَاعُو بَاشْ نَاكْلُوهْ؟» 53إِمَّالاَ قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «نْقُلْكُمْ الحَقْ الحَقْ: إِذَا مَا تَاكْلُوشْ البْدَنْ مْتَاعِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ وْمَا تُشْرْبُوشْ دَمِّي، مُوشْ بَاشْ تْكُونْ عِنْدْكُمْ حَيَاةْ فِيكُمْ. 54الِّي يَاكُلْ البْدَنْ مْتَاعِي وْيُشْرُبْ مِنْ دَمِّي يْنَالْ الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة، وْآنَا نْقَوّْمُو مِنْ المُوتْ يُومْ القْيَامَة. 55رَاهُو البْدَنْ مْتَاعِي هُوَ المَاكْلَة الحَقَّانِيَّة، وْدَمِّي هُوَ المَاء الحَقَّانِي. 56الِّي يَاكُلْ مِنْ البْدَنْ مْتَاعِي وْيُشْرُبْ مِنْ دَمِّي هُوَ يِثْبِتْ فِيَّ، وْآنَا نِثْبِتْ فِيهْ. 57وْكِيفْ مَا الآبْ الحَيْ بْعَثْنِي وْآنَا نَحْيَى بِيهْ، الِّي يَاكُلْنِي زَادَا يَحْيَى بِيَّا. 58هَاذَا هُوَ الخُبْزْ الِّي نْزِلْ مِالسْمَاءْ، وْرَاهُو مُوشْ كِيفْ المَنْ الِّي كْلاَوْهْ جْدُودْكُمْ وْمَاتُوا. الِّي يَاكُلْ مِالخُبْزْ هَاذَا يَحْيَى لِلأَبَدْ.» 59الكْلاَمْ هَاذَا قَالُوا وَقْتِلِّي كَانْ يْعَلِّمْ فِي المَجْمَعْ مْتَاعْ كَفْرْنَاحُومْ.

كْلاَمْ الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة

60وَقْتِلِّي سَمْعُوهْ بَرْشَة مِنْ تْلاَمِذْتُو قَالُوا: «مَا اصْعْبُو الكْلاَمْ هَاذَا، شْكُونْ يْنَجِّمْ يِسْمْعُو؟» 61وِعْرَفْ يَسُوعْ فِي قَلْبُو الِّي تْلاَمِذْتُو شَكُّوا، وَلَّى سْإِلْهُمْ: «يَاخِي الكْلاَمْ هَاذَا يْخَلِّيكُمْ تْشِكُّوا؟ 62إِمَّالاَ آشْ بَاشْ تَعْمْلُوا كَانْ تْشُوفُونِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ طَالِعْ لِلبْلاَصَة الِّي كُنْتْ فِيهَا قْبَلْ؟ 63الرُّوحْ هُوَ الِّي يَعْطِي الحَيَاةْ، آمَا البْدَنْ رَاهُو مَا يِنْفَعْ بْحَتَّى شَيْء. رَاهُو الكْلاَمْ الِّي قُلْتْهُولْكُمْ رُوحْ وْحَيَاةْ. 64آمَا ثَمَّة شْكُونْ فِيكُمْ الِّي مَا يِمّْنُوشْ.» يَسُوعْ كَانْ مِالأُوِّلْ يَعْرِفْ شْكُونْهُمْ الِّي مَا هُمْشْ بَاشْ يِمّْنُوا بِيهْ وِشْكُونُو الِّي بَاشْ يْخُونُو. 65وْقَالْ: «هَاذَاكَا عْلاَشْ آنَا قُلْتِلْكُمْ رَاهُو مَا يْنَجِّمْ حَتَّى حَدْ يْجِينِي إِلاَّ إِذَا كَانْ الآبْ خَلاَّهْ يْجِينِي.»

66مِالوَقْتْ هَاذَاكَا بَرْشَة مِنْ تْلاَمِذْتُو بَطّْلُوا مَا عَادِشْ يْتَبّْعُوهْ. 67يَاخِي دَارْ لِلأَثْنَاشْ وْقَالِلْهُمْ: «إِنْتُومَا زَادَا تْحِبُّوا تِمْشِيوْ كِيفْهُمْ؟» 68جَاوْبُو سِمْعَانْ بُطْرُسْ: «يَا رَبْ لِشْكُونْ بَاشْ نِمْشِيوْا، وْإِنْتِ عِنْدِكْ كْلاَمْ الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة؟ 69وْإِحْنَا امِّنَّا وِعْرَفْنَا الِّي إِنْتِ قُدُّوسْ اللهْ.» 70جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ: «يَاخِي مُوشْ آنَا الِّي خْتَرْتْكُمْ إِنْتُومَا الأَثْنَاشْ رَغْمِلِّي وَاحِدْ مِنْكُمْ شِيطَانْ!» 71وِقْصَدْ بِكْلاَمُو هَاذَا يَهُوذَا وِلْدْ سِمْعَانْ الإِسْخَرْيُوطِي، الِّي بَاشْ يْخُونُو، رَغْمِلِّي هُوَ وَاحِدْ مِنْ الأَثْنَاشْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index