Search form

يُوحَنَّا 6:24

24وَقْتِلِّي النَّاسْ شَافُوا الِّي يَسُوعْ وِتْلاَمِذْتُو مَا هُمْشْ مُوجُودِينْ الغَادِي وَلُّوا رِكْبُوا فِي الفْلاَيِكْ وِمْشَاوْ يْلَوّْجُوا عْلِيهْ فِي كَفْرْنَاحُومْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index