Search form

يُوحَنَّا 7

يَسُوعْ وْإِخْوْتُو

1مْبَاعِدْ كَانْ يَسُوعْ يْدُورْ فِي الجَلِيلْ، وْمَا حَبِّشْ يِمْشِي لْمَنْطِقْةْ اليَهُودِيَّة عْلَى خَاطِرْ اليْهُودْ كَانُوا يْحِبُّوا يُقْتْلُوهْ. 2وْوَقْتِلِّي قْرُبْ عِيدْ الخْيَامْ اليْهُودِي، 3قَالُولُو إِخْوْتُو: «اخْرُجْ مِالمَنْطْقَة هَاذِي وْإِمْشِي لِليَهُودِيَّة، بَاشْ التْلاَمْذَة الِّي يْتَبّْعُوا فِيكْ يْشُوفُوا أَعْمَالِكْ، 4رَاهُو الِّي يْحِبْ يِتْشْهَرْ مَا يِلْزْمُوشْ يِخْدِمْ فِي السِّرْ. مَادَامِكْ تَعْمِلْ فِي الحَاجَاتْ هَاذِي، إِمَّالاَ ظَهِّرْ رُوحِكْ لِلنَّاسْ.» 5وْحَتَّى إِخْوْتُو بِيدْهُمْ مَا كَانُوشْ يِمّْنُوا بِيهْ. 6وَلَّى قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «وَقْتِي مَازَالْ مَا جَاشْ. آمَا إِنْتُومَا الوَقْتْ دِيمَا مْسَاعِدْكُمْ. 7العَالَمْ مَا يْنَجِّمْشْ يَكْرَهْكُمْ إِنْتُومَا، آمَا رَاهُو يَكْرَهْنِي آنَا عْلَى خَاطِرْنِي نِشْهِدْ عْلِيهْ الِّي أَعْمَالُو خَايْبَة. 8امْشِيوْ إِنْتُومَا لِلعِيدْ، آمَا آنَا رَانِي مَا نِيشْ بَاشْ نِمْشِي لِلعِيدْ هَاذَا عْلَى خَاطِرْ وَقْتِي مَازَالْ مَا كْمِلْشْ.» 9قَالِلْهُمْ الكْلاَمْ هَاذَا وِبْقَى فِي الجَلِيلْ.

يَسُوعْ فِي عِيدْ الخْيَامْ

10بَعْدْ مَا مْشَاوْ خْوَاتُو لِلعِيدْ مْشَى هُوَ زَادَا آمَا مِنْ غِيرْ مَا يْظَهِّرْ رُوحُو. 11اليْهُودْ كَانُوا يْلَوّْجُوا عْلِيهْ فِي العِيدْ وْيِسْأْلُوا: «وِينُو هَاكَا الرَّاجِلْ؟» 12وْكَانُوا النَّاسْ يَحْكِيوْ عْلِيهْ مَا بِينَاتْهُمْ بِالشْوَيَّة، ثَمَّة شْكُونْ قَالْ: «رَاهُو رَاجِلْ صَالِحْ.» وْثَمَّة شْكُونْ قَالْ: «لاَ، رَاهُو يْغَلِّطْ فِي النَّاسْ.» 13حَتَّى حَدْ مَا حْكَى عْلِيهْ جْهَارْ عْلَى خَاطِرْ النَّاسْ الكُلْ كَانُوا خَايْفِينْ مِاليْهُودْ.

14وْفِي شْطَرْ أَيَّامَاتْ العِيدْ، طْلَعْ يَسُوعْ لِلهَيْكِلْ وِبْدَا يْعَلِّمْ. 15سْتَغْرْبُوا اليْهُودْ وْقَالُوا: «كِيفَاشْ هَاذَا يَعْرِفْ الكْتُبْ المُقَدّْسَة بِالقْدَا، وْهُوَ مَا تْعَلِّمْشْ؟» 16قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «الحَاجَاتْ الِّي نْعَلِّمْ فِيهُمْ مُوشْ مِنْ عِنْدِي آمَا رَاهُمْ مِنْ عِنْدْ الِّي بْعَثْنِي. 17كَانْ وَاحِدْ يْحِبْ يَعْمِلْ الشَّيْء الِّي يْحِبْ عْلِيهْ اللهْ رَاهُو بَاشْ يَعْرِفْ كَانْ التَّعْلِيمْ هَاذَا مِنْ عِنْدْ اللهْ وِلاَّ مِنْ عِنْدِي آنَا. 18الِّي يْقُولْ كْلاَمْ مِنْ عَنْدُو رَاهُو يْمَجِّدْ فِي رُوحُو، آمَا الِّي يْمَجِّدْ الِّي بَعْثُو، رَاهُو صَادِقْ وْمَا فِيهْ حَتَّى عِيبْ. 19يَاخِي مُوشْ مُوسَى عْطَاكُمْ الشَّرِيعَة؟ وْحَتَّى وَاحِدْ مِنْكُمْ مَا يَعْمِلْ بِيهَا. إِمَّالاَ عْلاَشْ تْحِبُّوا تُقْتْلُونِي؟»

20جَاوْبُوهْ النَّاسْ: «إِنْتِ سَاكْنِكْ شِيطَانْ، شْكُونُو الِّي يْحِبْ يُقْتْلِكْ؟» 21جَاوِبْ يَسُوعْ وْقَالِلْهُمْ: «إِنْتُومَا مِسْتَغْرْبِينْ، وْآنَا مَا عْمَلْتْ كَانْ حَاجَة وَحْدَة. 22مُوسَى أْمَرْكُمْ بَاشْ اطَّهْرُوا وْلاَدْكُمْ، وِالطْهُورْ مَا جَابُوشْ مُوسَى آمَا رَاهُو كَانْ عِنْدْ جْدُودْكُمْ مِنْ قْبَلْ، هَاذَاكَا عْلاَشْ إِنْتُومَا اطَّهْرُوا وْلاَدْكُمْ حَتَّى لُوكَانْ نْهَارْ سِبْتْ. 23إِذَا كَانْ إِنْسَانْ يِطَّهِّرْ نْهَارْ السِّبْتْ بَاشْ الشَّرِيعَة مْتَاعْ مُوسَى مَا تِتْكَسِّرْشْ، إِمَّالاَ عْلاَشْ تْلُومُوا فِيَّ آنَا كِشْفِيتْ عَبْدْ بْكُلُّو نْهَارْ السِّبْتْ؟ 24مَا تُحْكْمُوشْ بِالمَظَاهِرْ، آمَا احْكْمُوا بِالعَدْلْ.»

يَاخِي يَسُوعْ هُوَ المَسِيحْ؟

25وَقْتْهَا ثَمَّة جْمَاعَة مِنْ أُورْشَلِيمْ قَالُوا: «يَاخِي مُوشْ هَاذَا الِّي يْحِبُّوا يُقْتْلُوهْ؟ 26هَاوْ يِتْكَلِّمْ جْهَارْ وْمَا قَالُولُو حَتَّى شَيْء. يَاخِي الشْيُوخْ اقْتَنْعُوا بِالحَقْ الِّي هُوَ المَسِيحْ؟ 27آمَا هَاذَا أَحْنَا نَعْرْفُوا مْنِينْ جَا. عَكْسْ المَسِيحْ، الِّي حَتَّى حَدْ مَا يَعْرِفْ عْلِيهْ مْنِينْ بَاشْ يْجِي.»

28نَادَى يَسُوعْ عْلَى طُولْ صُوتُو وْهُوَ يْعَلِّمْ فِي الهَيْكِلْ: «إِنْتُومَا تَعْرْفُونِي وْتَعْرْفُوا آنَا مْنِينْ، رَانِي مَا جِيتِشْ مِنْ رُوحِي. بِالحَقْ رَاهُو ثَمَّة شْكُونْ الِّي بْعَثْنِي، وْإِنْتُومَا مَا تَعْرْفُوهِشْ. 29آمَا آنَا رَانِي نَعْرْفُو، عْلَى خَاطِرْنِي مِنُّو، وْهُوَ الِّي بْعَثْنِي.» 30الوَقْتْ هَاذَاكَا كَانُوا يْلَوّْجُوا عْلِيهْ بَاشْ يُقْتْلُوهْ، آمَا حَتَّى حَدْ مَا نَجِّمْ يْحُطْ عْلِيهْ يِدُّو، عْلَى خَاطِرْ سَاعْتُو مَا زَالِتْ مَا جَاتِشْ. 31وِامّْنُوا بِيهْ بَرْشَة نَاسْ مِلِّي كَانُوا حَاضْرِينْ وْقَالُوا: «وَقْتِلِّي يْجِي المَسِيحْ يَاخِي بَاشْ يَعْمِلْ مُعْجْزَاتْ أَكْثِرْ مِلِّي عْمَلْهُمْ الرَّاجِلْ هَاذَا؟»

32وْسَمْعُوا الفَرِّيسِيِّينْ الِّي النَّاسْ يَحْكِيوْ عْلِيهْ مَا بِينَاتْهُمْ، وَلاَّوْ هُومَا وْرُؤَسَاءْ الكُهَّانْ بَعْثُوا الحُرَّاسْ مْتَاعْ الهَيْكِلْ بَاشْ يْشِدُّوهْ. 33وِمْبَاعِدْ قَالْ يَسُوعْ: «بَاشْ نَبْقَى مْعَاكُمْ مُدَّة قْصِيرَة وِمْبَاعِدْ نِمْشِي لِلِّي بْعَثْنِي. 34بَاشْ تْلَوّْجُوا عْلِيَّ وْمَا تَلْقَاوْنِيشْ، وْمَا تْنَجّْمُوشْ تْجُوا لِلبُقْعَة الِّي آنَا بَاشْ نِمْشِيلْهَا.»

35قَالُوا اليْهُودْ بِينَاتْ بْعَضْهُمْ: «مَا نَاشْ بَاشْ نَلْقَاوْهْ، يَاخِي الرَّاجِلْ هَاذَا وِينْ عَنْدُو مَاشِي حَتَّى لِينْ مَا نَلْقَاوْهِشْ؟ زَعْمَة بَاشْ يِمْشِي لِليْهُودْ المِتْفَرّْقِينْ فِي المُدُنْ اليُونَانِيَّة بَاشْ يْعَلِّمْ اليُونَانِيِّينْ؟ 36آشْ يُقْصُدْ بِكْلاَمُو: بَاشْ تْلَوّْجُوا عْلِيَّ وْمَا تَلْقَاوْنِيشْ، وْمَا تْنَجّْمُوشْ تْجِيوْ لِلبُقْعَة الِّي بَاشْ نِمْشِيلْهَا؟»

أَنْهَارْ مَاء حَيْ

37وْفِي النْهَارْ الإِخْرَانِي مِنْ أَيَّامَاتْ العِيدْ وِلِّي هُوَ أَهَمْ نْهَارْ، وْقُفْ يَسُوعْ وْنَادَى بْصُوتْ عَالِي: «كَانْ وَاحِدْ فِيكُمْ عْطُشْ، خَلِّيهْ يْجِينِي وْيُشْرُبْ. 38- الِّي يِمِّنْ بِيَّا، كِيفْ مَا قَالْ الكْتَابْ: "تِجْرِي مِنُّو وِدْيَانْ مْتَاعْ مَاء حَيْ."» 39وِقْصَدْ بِكْلاَمُو هَاذَا الرُّوحْ الِّي بَاشْ يْنَالُوهْ النَّاسْ الِّي يِمّْنُوا بِيهْ، وْهُومَا مَازَالُوا مَا نَالُوشْ الرُّوحْ عْلَى خَاطِرْ فِي الوَقْتْ هَاذَاكَا، يَسُوعْ مَازَالْ مَا تْمَجِّدْشْ.

النَّاسْ يِتْقِسْمُوا فِي مَا يْخُصْ يَسُوعْ

40وْثَمَّة شْكُونْ مِنْ النَّاسْ الِّي سَمْعُوا الكْلاَمْ هَاذَا قَالُوا: «بِالحَقْ هَاذَا هُوَ النَّبِي.» 41وْثَمَّة نَاسْ أُخْرِينْ قَالُوا: «هَاذَا هُوَ المَسِيحْ!» وْأُخْرِينْ زَادَا قَالُوا: «يَاخِي المَسِيحْ بَاشْ يْجِي مِالجَلِيلْ؟ 42- يَاخِي الكْتَابْ مُوشْ قَالْ الِّي المَسِيحْ بَاشْ يْجِي مِنْ ذُرِّيِّةْ دَاوُدْ، وْبِيتْ لَحْمْ المْدِينَة الِّي عَاشْ فِيهَا دَاوُدْ؟» 43وَلُّوا تْخَالْفُوا النَّاسْ فِيمَا بِينَاتْهُمْ عْلَى خَاطْرُو. 44ثَمَّة شْكُونْ مِنْهُمْ حَبُّوا يْشِدُّوهْ، آمَا حَتَّى وَاحِدْ مِنْهُمْ مَا حَطْ عْلِيهْ يِدُّو.

45وْوَقْتِلِّي رَجْعُوا الحُرَّاسْ مْتَاعْ الهَيْكِلْ لْرُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالفَرِّيسِيِّينْ، قَالُولْهُمْ: «عْلاَشْ مَا جِبْتُوهِشْ؟» 46جَاوْبُوهُمْ الحُرَّاسْ مْتَاعْ الهَيْكِلْ: «مَا ثَمَّة حَتَّى بَشَرْ قَالْ الكْلاَمْ الِّي قَالُو الرَّاجِلْ هَاذَا!» 47جَاوْبُوهُمْ الفَرِّيسِيِّينْ: «يَاخِي إِنْتُومَا زَادَا خْدَعْكُمْ؟ 48شُفْتُوشْ وَاحِدْ مِنْ رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِلاَّ الفَرِّيسِيِّينْ إِمِّنْ بِيهْ؟ 49آمَا النَّاسْ هَاذُومَا الكُلْ الِّي مَا يَعْرْفُوشْ الشَّرِيعَة، رَاهُمْ مَلْعُونِينْ!» 50وَلَّى قَالْ نِيقُودِيمُوسْ، الِّي كَانْ وَاحِدْ مِنْهُمْ، وْهُوَ الِّي جَا لْيَسُوعْ قْبَلْ: 51«يَاخِي الشَّرِيعَة مْتَاعْنَا تُحْكُمْ عْلَى أَيْ وَاحِدْ قْبَلْ مَا تِسْمْعُوا وْتَعْرِفْ شْنُوَّة عْمَلْ؟» 52جَاوْبُوهْ: «تَطْلِعْشْ إِنْتِ زَادَا مِالجَلِيلْ؟ ثَبِّتْ فِي الكْتُبْ المُقَدّْسَة تَوْ تَلْقَى الِّي حَتَّى نَبِي مَا جَا مِالجَلِيلْ.» 53وِمْبَاعِدْ كُلْ وَاحِدْ رَوِّحْ لْدَارُو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index