Search form

يُوحَنَّا 8

المْرَا الزَّانْيَة

1آمَا يَسُوعْ طْلَعْ لِجْبَلْ الزِّيتُونْ. 2وْفِي الفَجْرْ رْجَعْ لِلهَيْكِلْ، وْجَاوْهْ النَّاسْ الكُلْ. يَاخِي قْعَدْ وِبْدَا يْعَلِّمْ فِيهُمْ. 3وْجَابُولُو الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وِالفَرِّيسِيِّينْ مْرَا شَدُّوهَا تِزْنَى، وَقّْفُوهَا فِي الوُسْطْ، 4وْقَالُولُو: «يَا مُعَلِّمْ، المْرَا هَاذِي شَدُّوهَا تِزْنَى، 5وْمُوسَى وَصَّى فِي الشَّرِيعَة الِّي أَمْثَالْهَا يُتْرُجْمُوا، وْإِنْتِ شْنُوَّة تْقُولْ؟» 6كِقَالُولُو الكْلاَمْ هَاذَا حَبُّوا يْحَصّْلُوهْ بَاشْ يَلْقَاوْلُوا تُهْمَة. يَاخِي هْبَطْ يَسُوعْ لُوطَة وِبْدَا يِكْتِبْ بْصُبْعُو فِي التْرَابْ. 7وَقْتِلِّي شَدُّوا صْحِيحْ، وْقُفْ يَسُوعْ وْقَالِلْهُمْ: «الِّي مَا عِنْدُوشْ حَتَّى ذَنْبْ خَلِّيهْ يَرْمِي الحَجْرَة لُولَى.» 8وْزَادْ هْبَطْ مَرَّة أُخْرَى يِكْتِبْ فِي التْرَابْ. 9وْوَقْتِلِّي سَمْعُوا الكْلاَمْ هَاذَا، بْدَاوْا يِمْشِيوْ بِالوَاحِدْ بِالوَاحِدْ، وْأَوِّلْهُمْ الشْيُوخْ وْخَلاَّوْهْ وَحْدُو وِالمْرَا وَاقْفَة فِي الوُسْطْ. 10وْكِقَامْ يَسُوعْ قَالِلْهَا: «يَاخِي وِينْهُمْ يَا مْرَا؟ يَاخِي حَتَّى وَاحِدْ مِنْهُمْ مَا دَانِكْ؟» 11قَالِتْ: «حَتَّى حَدْ، يَا سِيدِي.» قَالِلْهَا يَسُوعْ: «وْآنَا زَادَا مَا نْدِينِكْشْ إِمْشِي عْلَى رُوحِكْ وْمِاليُومْ مَا عَادِشْ تَعْمِلْ الذْنُوبْ!»

يَسُوعْ نُورْ العَالَمْ

12وْزَادْ قَالِلْهُمْ يَسُوعْ مِنْ جْدِيدْ: «آنَا نُورْ العَالَمْ. الِّي يْتَبَّعْنِي مَا يِمْشِيشْ فِي الظْلاَمْ، آمَا يْكُونْ عَنْدُو نُورْ الحَيَاةْ.» 13قَالُولُو الفَرِّيسِيِّينْ: «إِنْتِ تِشْهِدْ لْرُوحِكْ إِمَّالاَ هَاذَاكَا عْلاَشْ إِنْتِ شْهَادْتِكْ بَاطْلَة.» 14جَاوِبْ يَسُوعْ وْقَالِلْهُمْ: «حَتَّى لُو كَانْ نِشْهِدْ لْرُوحِي، رَاهِي شْهَادْتِي صْحِيحَة، آنَا نَعْرِفْ رُوحِي مْنِينْ جِيتْ وِلْوِينْ مَاشِي. آمَا إِنْتُومَا، رَاكُمْ مَا تَعْرْفُوشْ مْنِينْ آنَا جِيتْ وِلْوِينْ مَاشِي. 15إِنْتُومَا تُحْكْمُوا كِيفْ مَا يُحْكْمُوا البَشَرْ، آمَا آنَا رَانِي مَا نُحْكُمْ عْلَى حَتَّى حَدْ. 16حَتَّى لُو كَانْ حْكُمْتْ، رَاهُو حُكْمِي صْحِيحْ عْلَى خَاطِرْنِي مَا نِيشْ وَحْدِي، آمَا رَانِي نُحْكُمْ آنَا وِالآبْ الِّي بْعَثْنِي. 17وْزَادَا مَكْتُوبْ فِي الشَّرِيعَة مْتَاعْكُمْ الِّي شْهَادِةْ زُوزْ رْجَالْ صْحِيحَة: 18آنَا نِشْهِدْ لْرُوحِي وِالآبْ الِّي بْعَثْنِي هُوَ زَادَا يِشْهِدْلِي.» 19إِمَّالاَ قَالُولُو: «وِينُو بُوكْ؟» جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ: «إِنْتُومَا لاَ تَعْرْفُونِي لاَ آنَا وْلاَ بَابَا وْكَانْ جِيتُوا عْرَفْتُونِي رَاكُمْ عْرَفْتُوا بَابَا.» 20قَالْ يَسُوعْ الكْلاَمْ هَاذَا بِحْذَا صَنْدُوقْ الهَيْكِلْ وَقْتِلِّي كَانْ يْعَلِّمْ فِي الهَيْكِلْ وْحَتَّى حَدْ مَا شَدُّو عْلَى خَاطِرْ وَقْتُو مَازَالْ مَا جَاشْ.

يَسُوعْ يْنَبِّهْ اليْهُودْ

21وْزَادْ قَالِلْهُمْ: «آنَا مَاشِي وْبِشْ تْلَوّْجُوا عْلِيَّ وْبِشْ تْمُوتُوا فِي ذْنُوبْكُمْ وْإِنْتُومَا مَا تْنَجّْمُوشْ تْجِيوْ لِلبْلاَصَة الِّي آنَا مَاشِيلْهَا.» 22قَالُوا اليْهُودْ: «بَالِكْشْ بَاشْ يُقْتُلْ رُوحُو عْلَى خَاطْرُو قَالْ: "إِنْتُومَا مَا تْنَجّْمُوشْ تْجِيوْ لِلبْلاَصَة الِّي آنَا مَاشِيلْهَا."» 23قَالِلْهُمْ: «إِنْتُومَا جِيتُوا مِاللُّوطَا مِالدِّنْيَا هَاذِي آمَا آنَا رَانِي جَايْ مِالفُوقْ مِالسْمَاءْ. إِنْتُومَا مِالدِّنْيَا هَاذِي آمَا آنَا لاَ. 24هَاذَاكَا عْلاَشْ آنَا قُلْتِلْكُمْ رَاكُمْ بَاشْ تْمُوتُوا فِي ذْنُوبْكُمْ، إِذَا كَانْ مَا امِّنْتُوشْ الِّي آنَا هُوَ.» 25قَالُولُو: «شْكُونِكْ إِنْتِ؟» قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «الِّي قُلْتِلْكُمْ عْلِيهْ مِلُّوِّلْ 26عِنْدِي بَرْشَة حَاجَاتْ نْقُولْهَا عْلِيكُمْ وْبَرْشَة حَاجَاتْ نُحْكُمْ بِيهَا عْلِيكُمْ. آمَا الِّي بْعَثْنِي رَاهُو حَقْ وِلِّي سْمَعْتُو مِنُّو نْقُولُو لِلعَالَمْ.» 27وْمَا فَهْمُوشْ الِّي هُوَ كَانْ يَحْكِيلْهُمْ عْلَى الآبْ. 28قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «وَقْتِلِّي تَرْفْعُونِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ بَاشْ تَعْرْفُوا الِّي آنَا هُوَ وِلِّي آنَا مَا نَعْمِلْ حَتَّى شَيْء مِنْ رَاسِي وْمَا نْقُولْ كَانْ الِّي عَلِّمْهُولِي الآبْ. 29وِالآبْ الِّي بْعَثْنِي هُوَ مْعَايَ وْمَا يْخَلِّينِيشْ وَحْدِي عْلَى خَاطِرْنِي دِيمَا نَعْمِلْ الشَّيْء الِّي يْرَضِّيهْ.» 30وْوَقْتِلِّي قَالْ الكْلاَمْ هَاذَا امّْنُوا بِيهْ بَرْشَة نَاسْ.

الحَقْ يْحَرِّرْكُمْ

31قَالْ يَسُوعْ لِليْهُودْ الِّي امّْنُوا بِيهْ: «إِذَا كَانْ تِثْبْتُوا فِي كْلاَمِي تْوَلِّيوْا تْلاَمِذْتِي بِالحَقْ. 32وْتَعْرْفُوا الحَقْ وِالحَقْ يْحَرِّرْكُمْ.» 33جَاوْبُوهْ: «أَحْنَا ذُرِّيِّةْ إِبْرَاهِيمْ وِعْمُرْنَا مَا كُنَّا العَبِيدْ مْتَاعْ حَتَّى حَدْ. إِمَّالاَ كِيفَاشْ إِنْتِ تْقُلْنَا: "بَاشْ تْوَلُّوا أَحْرَارْ."» 34جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ: «نْقُلْكُمْ الحَقْ الحَقْ الِّي يَعْمِلْ الذْنُوبْ هُوَ عَبْدْ لِلذْنُوبْ. 35وِالعَبْدْ مَا يُقْعُدْشْ فِي الدَّارْ لِلأَبَدْ. آمَا الإِبْنْ رَاهُو يَبْقَى دِيمَا. 36إِذَا كَانْ الإِبْنْ يْحَرِّرْكُمْ رَاكُمْ بِالحَقْ بَاشْ تْكُونُوا أَحْرَارْ. 37آنَا نَعْرِفْ الِّي إِنْتُومَا ذُرِّيِّةْ إِبْرَاهِيمْ. آمَا رَاكُمْ تْحِبُّوا تُقْتْلُونِي عْلَى خَاطِرْ كِلْمْتِي مَا عِنْدْهَاشْ بْلاَصَة فِي قْلُوبْكُمْ. 38آنَا نَحْكِي عَلِّي شُفْتُو عِنْدْ الآبْ وْإِنْتُومَا تَعْمْلُوا فِلِّي سْمَعْتُوهْ مِنْ بُوكُمْ.»

39جَاوْبُوهْ وْقَالُولُو: «بُونَا هُوَ إِبْرَاهِيمْ.» قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «كَانْ جِيتُوا وْلاَدْ إِبْرَاهِيمْ رَاكُمْ تَعْمْلُوا فِي أَعْمَالْ إِبْرَاهِيمْ 40آمَا رَاكُمْ تَوَّا تْحِبُّوا تُقْتْلُونِي، وْآنَا إِنْسَانْ كَلِّمْتْكُمْ عْلَى الحَقْ الِّي سْمَعْتُو مِنْ عِنْدْ الله، وْإِبْرَاهِيمْ مَا عْمَلْشْ الشَّيْء هَاذَا. 41إِنْتُومَا تَعْمْلُوا فِي عْمَايِلْ بُوكُمْ.» قَالُولُو: «أَحْنَا مَا نَاشْ مُولُودِينْ مِالزْنَا. بُونَا الوَحِيدْ هُوَ اللهْ.» 42قَالْ يَسُوعْ: «كَانْ جَا اللهْ بُوكُمْ رَاكُمْ تْحِبُّونِي. عْلَى خَاطِرْنِي خْرَجْتْ وْجِيتْ مِنْ عِنْدْ اللهْ. مَا جِيتِشْ وَحْدِي، آمَا رَاهُو هُوَ الِّي بْعَثْنِي. 43عْلاَشْ إِنْتُومَا مَا تِفْهْمُوشْ آشْ قَاعِدْ نْقُولْ؟ عْلَى خَاطِرْكُمْ مَا تْنَجّْمُوشْ تِسْمْعُوا كْلاَمِي. 44بُوكُمْ هُوَ بْلِيسْ، وِتْحِبُّوا تَعْمْلُوا الشَّيْء الِّي يْحِبْ عْلِيهْ بُوكُمْ وْيِشْتْهَاهْ، مِالأُوِّلْ هُوَ كَانْ قَتَّالْ أَرْوَاحْ. وْمَا ثْبِتْشْ فِي الحَقْ، عْلَى خَاطْرُو هُوَ مَا فِيهِشْ حَقْ. وَقْتِلِّي يِتْكَلِّمْ رَاهُو يِكْذِبْ، عْلَى خَاطْرُو كَذَّابْ وْبُو الكِذْبْ. 45آمَا آنَا رَانِي نْقُولْ فِي الحَقْ وْإِنْتُومَا مَا تْصَدّْقُونِيشْ. 46شْكُونُو فِيكُمْ الِّي شَدْ عْلِيَّ ذَنْبْ؟ مَا دَامْنِي نْقُولْ فِي الحَقْ، إِمَّالاَ عْلاَشْ مَا تْصَدّْقُونِيشْ؟ 47الِّي هُوَ مِنْ عِنْدْ اللهْ يِسْمَعْ كْلاَمْ اللهْ، هَاذَاكَا عْلاَشْ إِنْتُومَا مَا تِسْمْعُوشْ، عْلَى خَاطِرْكُمْ مَا كُمْشْ مِنْ عِنْدْ اللهْ.»

يَسُوعْ وْإِبْرَاهِيمْ

48جَاوْبُوهْ اليْهُودْ وْقَالُوا: «مُوشْ عِنْدْنَا الحَقْ كِنْقُولُوا الِّي إِنْتِ سَامْرِي وْسَاكْنِكْ شِيطَانْ؟» 49جَاوِبْ يَسُوعْ: «آنَا مُوشْ سَاكِنِّي شِيطَانْ، آمَا رَانِي نِكْرِمْ فِي بَابَا، وْإِنْتُومَا تْهِينُوا فِيَّ. 50آنَا مَا نْلَوِّجْشْ عْلَى المَجْدْ مْتَاعِي. آمَا رَاهُو ثَمَّة شْكُونْ يْلَوِّجْ عْلِيهْ وْيُحْكُمْ. 51نْقُلْكُمْ الحَقْ الحَقْ: الِّي يْطِيعْ كْلاَمِي عُمْرُو مَا يْشُوفْ المُوتْ.» 52قَالُولُو اليْهُودْ: «تَوْ بِالحَقْ عْرَفْنَا الِّي إِنْتِ سَاكْنِكْ شِيطَانْ. إِبْرَاهِيمْ مَاتْ وِالأَنْبِيَاءْ زَادَا، وْإِنْتِ تْقُولْ: "الِّي يْطِيعْ كْلاَمِي عُمْرُو مَا يْشُوفْ المُوتْ." 53يَاخِي إِنْتِ أَعْظِمْ مِنْ إِبْرَاهِيمْ. هُوَ مَاتْ؟ وِالأَنْبِيَاءْ زَادَا مَاتُوا، يَاخِي شْكُونْ تِحْسِبْ فِي رُوحِكْ؟» 54جَاوِبْ يَسُوعْ: «إِذَا كَانْ آنَا نْمَجِّدْ رُوحِي، رَاهُو المَجْدْ مْتَاعِي بَاطِلْ. رَاهُو بَابَا هُوَ الِّي يْمَجِّدْنِي. الِّي إِنْتُومَا تْقُولُوا عْلِيهْ: هُوَ إِلاَهْنَا. 55آمَا إِنْتُومَا مَا تَعْرْفُوهِشْ، آمَا آنَا رَانِي نَعْرْفُو. إِذَا كَانْ نْقُولْ الِّي آنَا مَا نَعْرْفُوشْ. بَاشْ نْكُونْ كَذَّابْ كِيفْكُمْ. آمَا آنَا رَانِي نَعْرْفُو وِنْطِيعْ كْلاَمُو. 56بُوكُمْ إِبْرَاهِيمْ فْرَحْ عْلَى خَاطْرُو كَانْ يِتْمَنَّى بَاشْ يْشُوفْ نْهَارِي هَاذَا، وْشَافُو وِفْرَحْ.»

57قَالُولُو اليْهُودْ: «يَاخِي شُفْتْ إِبْرَاهِيمْ وْإِنْتِ عُمْرِكْ مَازَالْ مَا وْصُلْشْ لِلخَمْسِينْ؟» 58قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «نْقُلْكُمْ الحَقْ الحَقْ: آنَا مُوجُودْ قْبَلْ مَا يِتْوْجِدْ إِبْرَاهِيمْ.» 59هَزُّوا الحْجَرْ بَاشْ يُرْجْمُوهْ، يَاخِي يَسُوعْ تْخَبَّى وِخْرَجْ مِالهَيْكِلْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index