Search form

يُوحَنَّا 8:26

26عِنْدِي بَرْشَة حَاجَاتْ نْقُولْهَا عْلِيكُمْ وْبَرْشَة حَاجَاتْ نُحْكُمْ بِيهَا عْلِيكُمْ. آمَا الِّي بْعَثْنِي رَاهُو حَقْ وِلِّي سْمَعْتُو مِنُّو نْقُولُو لِلعَالَمْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index