Search form

يُوحَنَّا 9

يَسُوعْ يِشْفِي الأَعْمَى

1وْوَقْتِلِّي كَانْ يَسُوعْ مِتْعَدِّي، شَافْ رَاجِلْ أَعْمَى مِلِّي تُولِدْ. 2- سِأْلُوهْ تْلاَمِذْتُو: «يَا مُعَلِّمْ، شْكُونُو الِّي عْمَلْ الذْنُوبْ حَتَّى لِينْ تُولِدْ أَعْمَى، هُوَ وِلاَّ وَالْدِيهْ؟» 3جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ: «لاَ هُوَ وْلاَ وَالْدِيهْ عَمْلُوا الذْنُوبْ. آمَا رَاهُو جْرَالُو الشَّيْء هَاذَاكَا بَاشْ تُظْهُرْ فِيهْ أَعْمَالْ اللهْ. 4يِلْزِمْنَا نَعْمْلُوا الأَعْمَالْ مْتَاعْ الِّي بْعَثْنِي، مَا دَامْهَا الدِّنْيَا مَازَالِتْ نْهَارْ، رَاهُو بَاشْ يْجِي اللِّيلْ وْحَتَّى حَدْ مَا عَادْ يْنَجِّمْ يَعْمِلْ حَاجَة. 5مَا دَامْنِي فِي العَالَمْ، آنَا هُوَ نُورْ العَالَمْ.» 6قَالْ الكْلاَمْ هَاذَا وِدْفِلْ فِي التْرَابْ، وِعْمَلْ طِينْ مِالرِّيقْ وْحَطّْهُولُو عْلَى عِينِيهْ 7وْقَالُّو: «إِمْشِي أَغْسِلْ وِجْهِكْ فِي القِلْتَة مْتَاعْ سِلْوَامْ.» (الِّي مَعْنَاهَا مَبْعُوثْ) يَاخِي مْشَى وِرْجَعْ مِنْ غَادِي يْشُوفْ. 8الجِيرَانْ وِالنَّاسْ الِّي شَافُوهْ قْبَلْ يُطْلُبْ كَانُوا يْقُولُوا: «يَاخِي مُوشْ هَاذَا الِّي كَانْ يُقْعُدْ بَاشْ يُطْلُبْ؟» 9ثَمَّة شْكُونْ قَالُوا: «هَاذَا هُوَ.» ثَمَّة أُخْرِينْ قَالُوا: «لاَ، آمَا رَاهُو يِشْبِهْلُو.» آمَا هُوَ كَانْ يقُلْهُمْ: «آنَا هُوَ!» 10قَالُولُو: «كِيفَاشْ عِينِيكْ تْحَلِّتْ» 11جَاوِبْ: «هَاكَا الرَّاجِلْ الِّي إِسْمُو يَسُوعْ عْمَلْ طِينْ وْحَطُّو عْلَى عِينَيَّ وْقَالِّي: "إِمْشِي أَغْسِلْ وِجْهِكْ فِي القِلْتَة مْتَاعْ سِلْوَامْ." وْوَقْتِلِّي مْشِيتْ وْغْسَلْتْ وِجْهِي، وَلِّيتْ نْشُوفْ.» 12قَالُولُو: «وْتَوْ وِينُو الرَّاجِلْ هَاذَاكَا؟» قَالْ: «مَا نَعْرِفْشْ.»

13هَزُّوا الرَّاجِلْ الِّي كَانْ أَعْمَى لِلفَرِّيسِيِّينْ، 14وِالنْهَارْ الِّي عْمَلْ فِيهْ يَسُوعْ الطِّينْ وْحَلْ عِينِينْ الأَعْمَى كَانْ نْهَارْ سِبْتْ. 15زَادُوا الفَرِّيسِيِّينْ سِأْلُوهْ مِنْ جْدِيدْ كِيفَاشْ وَلَّى يْشُوفْ، وْهُوَ قَالِلْهُمْ: «حَطّْلِي طِينْ عْلَى عِينَيَّ وِغْسَلْتْ وِجْهِي وَلِّيتْ نْشُوفْ.» 16ثَمَّة فَرِّيسِيِّينْ قَالُوا: «مُوشْ مُمْكِنْ الرَّاجِلْ هَاذَا يْكُونْ جَايْ مِنْ عِنْدْ اللهْ عْلَى خَاطْرُو مَا احْتَرِمْشْ نْهَارْ السِّبْتْ.» وْثَمَّة نَاسْ أُخْرِينْ قَالُوا: «كِيفَاشْ وَاحِدْ يَعْمِلْ فِي الذْنُوبْ يْنَجِّمْ يَعْمِلْ المُعْجْزَاتْ هَاذِي الكُلْهَا؟» وْمَا تْفَاهْمُوشْ بِينَاتْ بْعَضْهُمْ. 17قَالُوا لِلأَعْمَى مِنْ جْدِيدْ: «إِنْتِ آشْ تْقُولْ عْلِيهْ بَعْدْ مَا حَلِّكْ عِينِيكْ.» جَاوِبْهُمْ: «هُوَ نَبِي!» 18وِاليْهُودْ مَا حَبُّوشْ يْصَدّْقُوا الِّي هُوَ كَانْ أَعْمَى وْوَلَّى يْشُوفْ، حَتَّى لِينْ سْتَدْعُوا أُمُّو وْبُوهْ. 19وْسِأْلُوهُمْ: «يَاخِي مُوشْ هَاذَا وِلْدْكُمْ الِّي قُلْتُوا الِّي هُوَ مُولُودْ أَعْمَى؟ إِمَّالاَ كِيفَاشْ وَلَّى يْشُوفْ؟» 20جَاوْبُوا أُمُّو وْبُوهْ: «أَحْنَا نَعْرْفُوا الِّي هَاذَا وِلْدْنَا، وِلِّي هُوَ تُولِدْ أَعْمَى. 21أَحْنَا مَا نَعْرْفُوشْ كِيفَاشْ تَوْ وَلَّى يْشُوفْ، وْمَا نَعْرْفُوشْ شْكُونْ الِّي حَلْلُو عِينِيهْ. رَاهُو كْبِيرْ، إِسْأْلُوهْ، تَوْ يْجَاوِبْكُمْ هُوَ بِيدُو.» 22وْقَالُوا وَالْدِيهْ الشَّيْء هَاذَا عْلَى خَاطِرْهُمْ يْخَافُوا مِاليْهُودْ، الِّي كَانُوا يْطَرّْدُوا مِالمَجْمَعْ فِي أَيْ وَاحِدْ يْقُولْ الِّي يَسُوعْ هُوَ المَسِيحْ. 23هَاذَاكَا عْلاَشْ وَالْدِيهْ قَالُوا: «اسْأْلُوهْ رَاهُو كْبِيرْ وْيَعْرِفْ.» 24وِمْبَاعِدْ سْتَدْعَاوْا الفَرِّيسِيِّينْ الرَّاجِلْ الأَعْمَى مَرَّة أُخْرَى وْقَالُولُو: «بْرَبِّي قُولْ الحَقْ! أَحْنَا نَعْرْفُوا الِّي الرَّاجِلْ هَاذَا يَعْمِلْ فِي الذْنُوبْ.» 25جَاوِبْ: «يَاخِي هُوَ يَعْمِلْ فِي الذْنُوبْ؟ آنَا مَا نَعْرِفْشْ، آنَا نَعْرِفْ حَاجَة وَحْدَة الِّي آنَا كُنْتْ أَعْمَى وْتَوْ وَلِّيتْ نْشُوفْ.» 26إِمَّالاَ قَالُولُو مَرَّة أُخْرَى: «آشْ عْمَلِّكْ؟ كِيفَاشْ حَلْلِكْ عِينِيكْ؟» 27جَاوِبْهُمْ: «قُلْتِلْكُمْ وْمَا سْمَعْتُونِيشْ، عْلاَشْ تْحِبُّوا تِسْمْعُوا مَرَّة أُخْرَى؟ يَاخِي إِنْتُومَا زَادَا تْحِبُّوا تْوَلِّيوْا تْلاَمِذْتُو؟» 28يَاخِي سَبُّوهْ وْقَالُولُو: «إِنْتِ تِلْمِيذُو، آمَا أَحْنَا رَانَا تْلاَمِذْةْ مُوسَى. 29أَحْنَا نَعْرْفُوا مُوسَى اللهْ هُوَ الِّي كَلّْمُو، آمَا هَاذَا مَا نَعْرْفُوشْ عْلِيهْ حَتَّى مْنِينْ جَا.» 30جَاوِبْهُمْ الرَّاجِلْ: «غْرِيبَة كِيفَاشْ مَا تَعْرْفُوهِشْ مْنِينْ جَا وْهُوَ حَلِّي عِينَيَّ! 31أَحْنَا نَعْرْفُوا الِّي رَبِّي مَا يِسْمَعْشْ صْلاَةْ المِذْنْبِينْ، آمَا يِسْمَعْ صْلاَةْ النَّاسْ الِّي يْخَافُوهْ وِلِّي يَعْمْلُوا إِرَادْتُو. 32وْمِنْ أَوِّلْ الدِّنْيَا حَتَّى حَدْ مَا سْمَعْ بْوَاحِدْ حَلْ عِينِينْ وَاحِدْ مُولُودْ أَعْمَى. 33لُوكَانْ الرَّاجِلْ هَاذَا مَا كَانِشْ مِنْ عِنْدْ اللهْ، تَالِي رَاهُو مَا نَجِّمْشْ يَعْمِلْ حَتَّى شَيْء.» 34قَالُولُو: «إِنْتِ بْكُلِّكْ تُولِدْتْ فِي الذْنُوبْ وِتْحِبْ تْقَرِّينَا؟» وْطَرّْدُوهْ البَرَّا.

35وِعْرَفْ يَسُوعْ الِّي هُومَا طَرّْدُوهْ، وَلَّى مْشَالُو وْسِأْلُو: «يَاخِي تِمِّنْ بِإِبْنْ الإِنْسَانْ؟» 36جَاوْبُو: «شْكُونُو هُوَ يَا سِيدِي بَاشْ نِمِّنْ بِيهْ؟» 37قَالُّو يَسُوعْ: «رَاكْ قَاعِدْ تْشُوفْ فِيهْ وْهُوَ قَاعِدْ يَحْكِي مْعَاكْ تَوَّا!» 38قَالْ: «آنَا نِمِّنْ، يَا سِيدِي!» وِسْجِدْلُو. 39وْقَالْ يَسُوعْ: «جِيتْ لِلعَالَمْ هَاذَا بَاشْ نُحْكُمْ عْلِيهْ، بَاشْ الِّي مَا يْشُوفُوشْ يْوَلِّيوْ يْشُوفُوا، وِلِّي يْشُوفُوا يْوَلِّيوْ عِمْيَانْ» 40سَمْعُوهْ جْمَاعَة مِالفَرِّيسِيِّينْ، يَاخِي قَالُولُو: «يَاخِي أَحْنَا زَادَا عِمْيَانْ؟» 41جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ: «كَانْ جِيتُوا عِمْيَانْ بِالرَّسْمِي، رَاهِي مَا عِنْدْكُمْشْ ذْنُوبْ. آمَا إِنْتُومَا تْقُولُوا الِّي إِنْتُومَا تْشُوفُوا. هَاذَاكَا عْلاَشْ ذْنُوبْكُمْ بَاشْ تَبْقَى مْعَاكُمْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index