Search form

يَهُوذَا 1:10

10النَّاسْ هَاذُومَا يْهِينُوا فِي حَاجَاتْ مَا يَعْرْفُوهَاشْ، آمَا الحَاجَاتْ الِّي يِفْهْمُوهَا بِطْبِيعِتْهُمْ رَاهُمْ يْفَسّْدُوا رْوَاحْهُمْ بِيهَا كِيفْ الحَيَوَانَاتْ الِّي مَا تْفَكِّرْشْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index