Search form

يَهُوذَا 1:15

15بَاشْ يُحْكُمْ عْلَى النَّاسْ وِيْوَرِّي للفُسَّادْ العْمَايِلْ الفَاسْدَة الِّي عَمْلُوهَا الكُلْهَا وِالحَاجَاتْ الخَايْبَة الِّي المِذْنْبِينْ الفَاسْدِينْ قَالُوهَا عْلِيهْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index