Search form

يَهُوذَا 1:6

6وِالمْلاَيْكَة الِّي مَا حَافْظُوشْ عْلَى بْلاَصِتْهُمْ العَالْيَة وْخَرْجُوا مِالبْلاَصَة الِّي يُسْكْنُوا فِيهَا، رْبَطْهُمْ لِلأَبَدْ بِسْلاَسِلْ فِي قَلْبْ الظْلاَمْ حَتَّى لِينْ يْجِي الحُكْمْ مْتَاعْ اليُومْ العْظِيمْ

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index