Search form

لُوقَا 1

عْلاَشْ الإِنْجِيلْ هَاذَا تِكْتِبْ

1كِبَرْشَة نَاسْ بْدَاوْا يِكْتْبُوا فِي كْتَابْ عْلَى الحَاجَاتْ الِّي وُقْعِتْ عِنْدْنَا 2بِالضَّبْطْ كِيفْ مَا سْمَعْنَاهَا مِنْ عِنْدْ النَّاسْ الِّي كَانُوا شْهُودْ مِالأُوِّلْ وْشَافُوهَا بْعِينِيهُمْ، وْكَانُوا خُدَّامْ لْكِلْمِةْ اللهْ. 3آنَا زَادَا بَعْدْ مَا بْحَثْتْ فِي الحَاجَاتْ الكُلْ مِالأُوِّلْ بِالقْدَا، قَرِرْتْ يَا حَضْرِةْ السَّيِّدْ ثَاوْفِيلُسْ بَاشْ نِكْتِبْهَالِكْ مْرَتّْبَة. 4بَاشْ تِتْأَكِّدْ الِّي الحَاجَاتْ الِّي عْرَفْتْهُمْ صْحَاحْ.

البْشَارَة بْمِيلاَدْ يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ

5وْفِي زْمَانْ هِيرُودُسْ المَلِكْ مْتَاعْ اليَهُودِيَّة كَانْ ثَمَّة كَاهِنْ إِسْمُو زَكَرِيَّا مِنْ فِرْقِةْ أَبِيَّا وْمَرْتُو مِنْ ذُرِّيِّةْ هَارُونْ وْإِسْمْهَا إِلِيصَابَاتْ. 6وْلِثْنِينْ كَانُوا أَبْرَارْ عِنْدْ الله وِيْطِيعُوا فِي الشَّرِيعَة وِالوْصَايَا مْتَاعْ الرَّبْ الكُلْهَا وْمَا عْلِيهُمْشْ لُومْ. 7آمَا مَا كَانِشْ عِنْدْهُمْ وْلاَدْ، عْلَى خَاطِرْ إِلِيصَابَاتْ كَانِتْ مَا تَضْنَاشْ، وْلِثْنِينْ كِبْرُوا فِي العْمُرْ. 8وَقْتِلِّي زَكَرِيَّا كَانْ يِخْدِمْ فِي الهَيْكِلْ قُدَّامْ اللهْ كِجَا دَوْرْ الفِرْقَة مْتَاعُو. 9- وْعَمْلُوا قُرْعَة كِيفْ مَا تْقُولْ العَادَة مْتَاعْ الكُهَّانْ يَاخِي جَا دَوْرُ هُوَ بَاشْ يُدْخُلْ لْهَيْكِلْ الرَّبْ وْيَحْرِقْ البْخُورْ. 10وِالنَّاسْ الكُلْهُمْ كَانُوا يْصَلِّيوْ البَرَّة فِي وَقْتْ حَرْقَانْ البْخُورْ. 11وِظْهُرْلُو مَلاَكْ مِنْ عِنْدْ الرَّبْ وَاقِفْ عْلَى يْمِينْ مَذْبَحْ البْخُورْ 12تِرْعِبْ زَكَرِيَّا كِشَافُو وْخَافْ. 13يَاخِي قَالُّو المَلاَكْ: «مَا تْخَافِشْ يَا زَكَرِيَّا. صْلاَتِكْ تْسِمْعِتْ وْمَرْتِكْ إِلِيصَابَاتْ بَاشْ تْجِيبْلِكْ وْلِدْ، وْإِنْتِ بَاشْ تْسَمِّيهْ يُوحَنَّا. 14وْبِشْ تَفْرَحْ بِيهْ وْتِتْهَنَّى، وْبَرْشَة كِيِتْوْلِدْ تْكُونْ عِنْدْهُمْ فَرْحَة. 15- عْلَى خَاطْرُو بَاشْ يْكُونْ عْظِيمْ قُدَّامْ الرَّبْ وْلاَ يُشْرُبْ لاَ شْرَابْ وْلاَ حَاجَاتْ تْسَكِّرْ، وْبِشْ يِتْمْلَى بِالرُّوحْ القُدُسْ مِلِّي هُوَ مَازَالْ فِي كِرْشْ أُمُّو. 16وْبِشْ يْرَجَّعْ بَرْشَة مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلْ لِلرَّبْ إِلاَهُّمْ. 17- وْبِشْ يِمْشِي قُدَّامْ الرَّبْ بْرُوحْ النَّبِي إِيلِيَّا وِالقُوَّة مْتَاعُو، بَاشْ يْرُدْ قْلُوبْ الوَالْدِينْ لِوْلاَدْهُمْ وِيْرُدْ العَاصِينْ لِلحِكْمَة مْتَاعْ الأَبْرَارْ، بَاشْ يْحَضِّرْ شَعْبْ لِلرَّبْ.» 18وِسْإِلْ زَكَرِيَّا المَلاَكْ: «كِيفَاشْ انَّجِّمْ نَعْرِفْ الِّي الشَّيْء هَاذَا صْحِيحْ؟ وْآنَا تَوَّا رَاجِلْ كْبِيرْ وْمَرْتِي زَادَا كْبِيرَة فِي العْمُرْ.» 19جَاوْبُو المَلاَكْ: «آنَا جِبْرِيلْ الوَاقِفْ قُدَّامْ اللهْ وْنِخْدِمْ فِيهْ، وْآنَا تِبْعَثْتْ بَاشْ نْكَلّْمِكْ وِنْبَشّْرِكْ بِالشَّيْء هَاذَا. 20شُوفْ، عْلَى خَاطْرِكْ مَا صَدِّقْتِشْ كْلاَمِي الِّي بَاشْ يْتِمْ فِي وَقْتُو. رَاكْ بَاشْ تَبْقَى بَكُّوشْ وْمَا تْنَجِّمْشْ تِتْكَلِّمْ حَتَّى لِينْ يْجِي اليُومْ الِّي بَاشْ يْصِيرْ فِيهْ الشَّيْء هَاذَا.» 21وِالنَّاسْ كَانُوا يِسْتَنَّاوْ فِي زَكَرِيَّا وْهُومَا مِتْعَجّْبِينْ مِنْ بَطْيَانُو فِي وُسْطْ الهَيْكِلْ. 22آمَا هُوَ كِخْرَجْ مَا نَجِّمْشْ يْكَلِّمْهُمْ، يَاخِي عَرْفُوا الِّي هُوَ شَافْ رُؤْيَا وَقْتِلِّي دْخَلْ لِلهَيْكِلْ وِبْدَا يْشِيرِلْهُمْ بِيدِيهْ وِقْعَدْ بَكُّوشْ. 23وْكِكِمْلِتْ أَيَّامَاتْ خِدْمْتُو رْجَعْ لْدَارُو. 24وْبَعْدْهَا بْأَيَّامَاتْ حِبْلِتْ مَرْتُو إِلِيصَابَاتْ وِبْقَاتْ مَحْجُوبَة خَمْسَة شْهُورْ وْقَالِتْ: 25«هَاذَا هُوَ الشَّيْء الِّي عَمْلُو مْعَايَ رَبِّي فِي النْهَارَاتْ الِّي رْضَى عْلِيَّ فِيهُمْ بَاشْ يْنَحِّي عْلِيَّ العَارْ مِنْ بِينْ النَّاسْ.»

البْشَارَة بْمِيلاَدْ يَسُوعْ

26وْوَقْتِلِّي هِيَ فِي شْهَرْهَا السَّادِسْ بْعَثْ اللهْ المَلاَكْ جِبْرِيلْ لِمْدِينَة فِي مَنْطِقْةْ الجَلِيلْ اسْمْهَا النَّاصْرَة. 27لِصْبِيَّة مَخْطُوبَة لْرَاجِلْ إِسْمُو يُوسُفْ مِنْ عَرْشْ دَاوُدْ، وِالصْبِيَّة اسْمْهَا مَرْيَمْ. 28دْخَلْ المَلاَكْ وْقَالِلْهَا: «السَّلاَمْ يَلِّي نْعِمْ عْلِيكْ رَبِّي! رَبِّي مْعَاكْ: مُبَارْكَة إِنْتِ مِنْ بِينْ النْسَاء الكُلْ.» 29وِتْحَيّْرِتْ مَرْيَمْ مِنْ كْلاَمْ المَلاَكْ وْسِأْلِتْ رُوحْهَا: «زَعْمَة شْنُوَّة المَقْصُودْ بِيهْ السْلاَمْ هَاذَا؟» 30يَاخِي قَالِلْهَا المَلاَكْ: «مَا تْخَافِشْ يَا مَرْيَمْ رَاهُو اللهْ رَاضِي عْلِيكْ. 31وْهَاكْ بَاشْ تِحْبِلْ وِتْجِيبْ وْلَدْ وِتْسَمِّيهْ يَسُوعْ.

32هُوَ بَاشْ يْكُونْ عْظِيمْ وْبِشْ يِتْسَمَّى إِبْنْ العَالِي

يَعْطِيهْ رَبِّي الِّي هُوَ اللهْ عَرْشْ بُوهْ دَاوُدْ.

33- يِمْلِكْ عْلَى ذُرِّيِّةْ يَعْقُوبْ دِيمَا،

مَمْلِكْتُو مَا تُوفَاشْ.»

34يَاخِي قَالِتْ مَرْيَمْ لِلمَلاَكْ: «كِيفَاشْ الشَّيْء هَاذَا بَاشْ يَاقَعْ وْآنَا مَازِلْتْ صْبِيَّة؟»

35جَاوِبْهَا المَلاَكْ:

«الرُّوحْ القُدُسْ بَاشْ يْجِي عْلِيكْ

وْقُدْرِةْ العَالِي بَاشْ تْظَلِلْ عْلِيكْ

هَاذَاكَا عْلاَشْ زَادَا القُدُّوسْ الِّي بَاشْ تْجِيبُو

بَاشْ يِتْسَمَّى إِبْنْ اللهْ.

36وْهَايْ قْرِيْبْتِكْ إِلِيصَابَاتْ زَادَا حِبْلِتْ وْبِشْ تْجِيبْ وْلَدْ وْهِيَ كْبِيرَة فِي العْمُرْ. وْهَاكَا الِّي يْقُولُوا عْلِيهَا الِّي هِيَ مَا تَضْنَاشْ هِيَ تَوَّا وَلاَّتْ فِي شْهَرْهَا السَّادِسْ. 37وْمَا ثَمَّة حَتَّى شَيْء يُصْعُبْ عْلَى اللهْ.» 38يَاخِي قَالِتْ مَرْيَمْ: «آنَا مَانِي إِلاَّ الخَادْمَة مْتَاعْ الرَّبْ، خَلِّي الِّي قُلْتْ عْلِيهْ يْصِيرْ.» مِنْ بَعْدْ مْشَى المَلاَكْ وْخَلاَّهَا.

مَرْيَمْ بِحْذَا إِلِيصَابَاتْ

39وْفِي الأَيَّامَاتْ هَاذُوكُمْ قَامِتْ مَرْيَمْ فِيسَعْ وِمْشَاتْ لِلجْبَالْ قَاصْدَة مْدِينِةْ يَهُوذَا. 40وْدَخْلِتْ لْدَارْ زَكَرِيَّا وْسَلّْمِتْ عْلَى إِلِيصَابَاتْ. 41وْكِسِمْعِتْ إِلِيصَابَاتْ السْلاَمْ مْتَاعْ مَرْيَمْ تْحَرِّكْ الوْلَدْ فِي كِرْشْهَا، وْتِمْلاَتْ إِلِيصَابَاتْ بِالرُّوحْ القُدُسْ. 42وْصَاحِتْ بْصُوتْ عَالِي وْقَالِتْ: «مُبَارْكَة إِنْتِ بِينْ النْسَاء، وْمُبَارَكْ الصْغِيرْ الِّي فِي كِرْشِكْ. 43شْكُونِي آنَا حَتَّى لِينْ أُمْ رَبِّي تْجِينِي؟ 44رَاهُو دُوبْ مَا سْلاَمِكْ جَا فِي وِذْنَيَّا، الوْلِدْ تْحَرِّكْ فِي كِرْشِي مِالفَرْحَة. 45صَحَّة لِيهَا الِّي امّْنِتْ بِلِّي الشَّيْء الِّي تْقَالِلْهَا مِنْ عِنْدْ الرَّبْ بَاشْ يْتِمْ.»

تَرْنِيمِةْ مَرْيَمْ:

46- وْقَالِتْ مَرْيَمْ:

نَفْسِي تْعَظِّمْ رَبِّي.

47وْرُوحِي تَفْرَحْ بِالله الِّي خَلِّصْنِي.

48عْلَى خَاطْرُو خْزَرْلِي

آنَا خَادِمْتُو المِتْوَاضْعَة!

وْهَاوْ مِاليُومْ الأَجْيَالْ الكُلْهَا بَاشْ تْسَمِّينِي المُبَارْكَة.

49رَاهُو القَادِرْ عْلَى كُلْ شَيْء عْمَلِّي حَاجَاتْ عْظِيمَة

وْإِسْمُو القُدُّوسْ.

50وْرَحْمْتُو تَبْقَى دِيمَا

لِلِّي يْخَافُوهْ جِيلْ بَعْدْ جِيلْ.

51بْيِدُّو عْمَلْ حَاجَاتْ عْظِيمَة

وْشَرِّدْ المِتْكَبّْرِينْ.

52هَبِّطْ الحُكَّامْ مِنْ فُوقْ عَرْشْهُمْ

وِرْفَعْ المِتْوَاضْعِينْ.

53شَبِّعْ الجْوَاعَى بِالخِيرَاتْ

وْرَجَّعْ الغُنْيَا يْدِيهُمْ فَارْغِينْ.

54عَاوِنْ عَبْدُو إِسْرَائِيلْ

وِتْذَكِّرْ رَحْمْتُو،

55كِيفْ مَا وْعِدْ جْدُودْنَا الأوْلِينْ،

إِبْرَاهِيمْ وْذِرِّيتُو عْلَى طُولْ السْنِينْ.

56وْقَعْدِتْ مَرْيَمْ بِحْذَا إِلِيصَابَاتْ تَقْرِيبْ ثْلاَثَة شْهُرْ وْمِنْ بَعْدْ رَجْعِتْ لْدَارْهَا.

الوْلاَدَة مْتَاعْ يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ

57وْكِوْصُلْ وَقْتْ إِلِيصَابَاتْ بَاشْ تُولِدْ، جَابِتْ وْلِدْ. 58وْسِمْعُوا جِيرَانْهَا وْأَقَارِبْهَا بِالرَّحْمَة العْظِيمَة الِّي رْحَمْهَا بِيهَا رَبِّي، يَاخِي فَرْحُوا مْعَاهَا. 59وْفِي النْهَارْ الثَّامِنْ جَاوْ بَاشْ يْطَهّْرُوا الوْلَدْ وْحَبُّوا يْسَمِّيوْهْ زَكَرِيَّا عْلَى إِسْمْ بُوهْ. 60آمَا أُمُّو جَاوْبِتْ وْقَالِتْ: «لاَ، بَاشْ يِتْسَمَّى يُوحَنَّا.» 61يَاخِي قَالُولْهَا: «حَتَّى وَاحِدْ مِنْ أَقَارْبِكْ مَا تْسَمَّى بِالإِسْمْ هَاذَا.» 62وْمِنْ بَعْدْ شَارُوا لْبُوهْ بَاشْ يَعْرْفُوا آشْ يْحِبْ يْسَمِّيهْ؟ 63يَاخِي طْلَبْ بَاشْ يَعْطِيوْهْ لُوحَة صْغِيرَة وِكْتِبْ عْلِيهَا: «إِسْمُو يُوحَنَّا.» يَاخِي الكُلْهُمْ تْعَجّْبُوا. 64وْبِالوَقْتْ فُمُّو تْحَلْ وِلْسَانُو تْسَرَّحْ، وْمَجِّدْ اللهْ. 65يَاخِي السَّاكْنِينْ بِحْذَاهُمْ الكُلْهُمْ خَافُوا، وِالحَاجَاتْ هَاذِي الكُلْهَا وَلاَّوْ يَحْكِيوْ عْلِيهَا فِي الجْبَالْ مْتَاعْ مَنْطِقْةْ اليَهُودِيَّة الكُلْهَا. 66وِلِّي سَمْعُهُوهُمْ الكُلْهُمْ، بْدَاوْا يْفَكّْرُوا وْهُومَا يْقُولُوا: «زَعْمَة شْنُوَّة بَاشْ يْوَلِّي الوْلَدْ هَاذَا عْلَى خَاطِرْ يِدْ الرَّبْ كَانِتْ دِيمَا مْعَاهْ.»

التَّرْنِيمَة مْتَاعْ زَكَرِيَّا

67وْتِمْلَى زَكَرِيَّا بُو يُوحَنَّا بِالرُّوحْ القُدُسْ، يَاخِي تْنَبَّأ وْقَالْ:

68مُبَارَكْ رَبِّي إِلَهْ إِسْرَائِيلْ

عْلَى خَاطْرُو تْفَقِّدْ وِفْدَى شَعْبُو

69بْعَثِّلْنَا مُخَلِّصْ قْوِى مِنْ دَارْ دَاوُدْ عَبْدُو.

70كِيفْ مَا تْكَلِّمْ مِنْ قْدِيمْ الزْمَانْ

عْلَى لْسَانْ الأَنْبِيَاءْ المُقَدّْسِينْ مْتَاعُو

71خَلِّصْنَا مِنْ أَعْدَاءْنَا

وْمِنْ يْدِينْ كُلْ مِنْ يَكْرَهْنَا.

72ظَهِّرْ رَحْمْتُو لِجْدُودْنَا الأوْلِينْ

وِتْذَكِّرْ العَهْدْ المُقَدَّسْ مْتَاعُو

73اليْمِينْ الِّي حَلْفُو

لْبُونَا إِبْرَاهِيمْ بَاشْ يَعْطِيهْ لِينَا

74انُّو مِنْ أَعْدَاءْنَا بَاشْ يْنَجِّينَا،

بَاشْ نِخْدْمُوهْ مِنْ غِيرْ مَا نْخَافُوا،

75بِالقَدَاسَة وِالبِرْ قُدَّامُو

عْمُرْنَا الكُلُّو

76إِنْتِ زَادَا، يَا وْلِدْ،

نَبِي العَالِي بَاشْ تِتْسَمَّى،

وْقُدَّامْ الرَّبْ تِمْشِي

وِالثْنَايَا مْتَاعُو تْحَضِّرهُمْ

77وِتْعَرِّفْ شَعْبُو بِالخَلاَصْ

الِّي بِيهْ تْغِفْرِتْ ذْنُوبْهُمْ.

78بِالرَّحْمَة وِالحَنَانْ مْتَاعْ إِلاَهْنَا

الِّي بِيهُمْ زَارِتْنَا الشَّمْسْ الِّي مِالسْمَاءْ تِضْوِي عْلِينَا.

79بَاشْ تِضْوِي عَلِّي قَاعْدِينْ فِي الظْلاَمْ

وْفِي الظُّلْ مْتَاعْ المُوتْ

وِيْمَشِّينَا فِي طْرِيقْ السَّلاَمْ.

80وِالطْفُلْ كَانْ مَاشِي وْيِكْبِرْ وْشَخْصِيتُو قَاعْدَة تَقْوَى، وْكَانْ فِي الخْلاَء حَتَّى لِينْ جَا اليُومْ الِّي ظْهُرْ فِيهْ لْبَنِي إِسْرَائِيلْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index