Search form

لُوقَا 1:36

36وْهَايْ قْرِيْبْتِكْ إِلِيصَابَاتْ زَادَا حِبْلِتْ وْبِشْ تْجِيبْ وْلَدْ وْهِيَ كْبِيرَة فِي العْمُرْ. وْهَاكَا الِّي يْقُولُوا عْلِيهَا الِّي هِيَ مَا تَضْنَاشْ هِيَ تَوَّا وَلاَّتْ فِي شْهَرْهَا السَّادِسْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index