Search form

لُوقَا 10:19

19وْآنَا عْطِيتْكُمْ سُلْطَة بَاشْ تَعْفْسُوا عْلَى اللْفَاعِي وِالعْقَارِبْ وِالقُوَّة مْتَاعْ العْدُو الكُلْهَا وْحَتَّى شَيْء مَا يْضُرّْكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index