Search form

لُوقَا 10:24

24آنَا نْقُولِلْكُمْ الِّي بَرْشَة مُلُوكْ وْأَنْبِيَاءْ تْمَنَّاوْ بَاشْ يْشُوفُوا الِّي تْشُوفُوا فِيهْ وْمَا شَافُوهِشْ، وْبَاشْ يِسْمْعُوا الِّي إِنْتُومَا تِسْمْعُوا فِيهْ وْمَا سِمْعُوهِشْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index