Search form

لُوقَا 10:34

34مْشَالُو وْدَاوَالُو جْرُوحُو بَعْدْ مَا صَبّْلُو عْلِيهُمْ الزِّيتْ وِالشْرَابْ. مِنْ بَعْدْ رَكّْبُو عْلَى بْهِيمُو وْوَصّْلُو لِلوْكَالَة وْتِلْهَى بِيهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index