Search form

لُوقَا 11

الصَّلاَةْ الرَّبَّانِيَّة

(مَتَّى ‏6‏:‏9‏-15؛ ‏7‏:‏7‏-11)

1وَقْتِلِّي يَسُوعْ كَانْ يْصَلِّي فِي بُقْعَة مِالبْقَايِعْ، وْكِكَمِّلْ قَالُّو وَاحِدْ مِنْ تْلاَمِذْتُو: «يَا رَبْ عَلِّمْنَا كِيفَاشْ نْصَلِّيوْ كِيفْ مَا يُوحَنَّا عَلِّمْ تْلاَمِذْتُو.» 2قَالِلْهُمْ: «وَقْتِلِّي تْصَلِّيوْ قُولُوا:

يَا بُونَا+

خَلِّي إِسْمِكْ يِتْقَدِّسْ

خَلِّي مَمْلِكْتِكْ تْجِينَا +

3كُلْ يُومْ أَعْطِينَا الخُبْزْ الِّي يِكْفِينَا

4إِغْفْرِلْنَا ذْنُوبْنَا،

كِيفْ مَا أَحْنَا نِغْفْرُوا لِلِّي يُظْلْمُوا فِينَا.

مَا ادَّخِّلْنَاشْ فِي تَجْرْبَة.»+

5مِنْ بَعْدْ قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «شْكُونْ الِّي عَنْدُو صَاحْبُو، ويِمْشِيلُو فِي نُصْفْ اللِّيلْ وِيْقُلُّو: "يَا صَاحْبِي سَلِّفْنِي ثْلاَثَة خُبْزَاتْ 6رَاهُو صَاحْبِي جَانِي مِالسْفَرْ وْمَا عِنْدِيشْ مَا نَعْطِيهْ بَاشْ يَاكُلْ." 7آمَا صَاحْبُو يْجَاوْبُو مِنْ دَاخِلْ: "مَا تْقَلِّقْنِيشْ! رَانِي سَكِّرْتْ البَابْ. وْآنَا وِوْلاَدِي رْقَدْنَا وْمَا انَّجِّمْشْ نْقُومْ وْنَعْطِيكْ المَاكْلَة." 8نْقُولِلْكُمْ إِذَا كَانْ مَا يْقُومِشْ وْيَعْطِيهْ عْلَى خَاطْرُو صَاحْبُو، رَاهُو بَاشْ يْقُومْ وْيَعْطِيهْ الشَّيْء الِّي يِحْتَاجْلُو عْلَى خَاطْرُو شَدْ فِيهْ صْحِيحْ. 9رَانِي نْقُلْكُمْ: اطْلْبُوا تَاخْذُوا، اسْعَاوْ تَلْقَاوْ، دُقُّوا يِتْحَلِّلْكُمْ. 10رَاهُو كُلْ مِنْ يُطْلُبْ يَاخُذْ، وْكُلْ مِنْ يَسْعَى يَلْقَى، وْكُلْ مِنْ يْدُقْ يِتْحَلْلُو. 11شْكُونْ فِيكُمْ الِّي هُوَ بُو وْوِلْدُو يُطْلُبْ مِنُّو خُبْزْ وْهُوَ يَعْطِيهْ حَجْرَة؟ وِلاَّ يُطْلُبْ مِنْ عَنْدُو حُوتَة وْهُوَ يَعْطِيهْ حْنَشْ فِي عُوضْ الحُوتَة؟ 12وِلاَّ يُطْلْبُو فِي كَعْبَة عْظَمْ يَاخِي يَعْطِيهْ عَقْرِبْ؟ 13إِذَا كَانْ إِنْتُومَا الأَشْرَارْ تَعْرْفُوا كِيفَاشْ تَعْطِيوْ حَاجَاتْ بَاهْيَة لِوْلاَدْكُمْ إِمَّالاَ قَدَّاشْ الآبْ الِّي فِي السْمَاءْ يَعْطِي الرُّوحْ القُدُسْ لِلِّي يُطْلْبُوهْ مِنُّو.»

يَسُوعْ وْبَعْلَزَبُولْ

(مَتَّى ‏12‏:‏22‏-30؛ مَرْقُسْ ‏3‏:‏20‏-27)

14وْكَانْ يَسُوعْ يْخَرِّجْ فِي شِيطَانْ مِنْ رَاجِلْ، وِالشِّيطَانْ هَاذَاكَا رَدُّو بَكُّوشْ، وْكِخْرَجْ الشِّيطَانْ الرَّاجِلْ تْكَلِّمْ وِالنَّاسْ بْقَاوْ مِتْعَجّْبِينْ. 15آمَا ثَمَّة شْكُونْ مِنْهُمْ الِّي قَالُوا: «رَاهُو يْخَرِّجْ فِي الشْوَاطِنْ بْبَعْلَزَبُولْ رَئِيسْ الشْوَاطِنْ.» 16وْنَاسْ أُخْرِينْ حَبُّوا يْجَرّْبُوهْ وْطَلْبُوا مِنُّو مُعْجْزَة مِالسْمَاءْ. 17آمَا يَسُوعْ كَانْ يَعْرِفْ الشَّيْء الِّي يْفَكّْرُوا فِيهْ وْقَالِلْهُمْ: «كُلْ مَمْلْكَة تِتْقْسِمْ مَا بِينَاتْ بْعَضْهَا مَا ادَّاوِمْشْ وْكُلْ دَارْ تِتْقْسِمْ مَا بِينَاتْ بْعَضْهَا اطِّيحْ. 18إِذَا كَانْ الشِّيطَانْ زَادَا تِقْسِمْ بِينُو وْبِينْ رُوحُو، إِمَّالاَ كِيفَاشْ المَمْلْكَة مْتَاعُو بَاشْ تِثْبِتْ؟ عْلَى خَاطِرْكُمْ قُلْتُوا الِّي آنَا نْخَرِّجْ فِي الشْوَاطِنْ بْبَعْلَزَبُولْ. 19آمَا إِذَا كَانْ آنَا نْخَرِّجْ فِي الشْوَاطِنْ بْبَعْلَزَبُولْ، إِمَّالاَ التْلاَمْذَة مْتَاعْكُمْ بِشْكُونْ يْخَرّْجُوا فِيهُمْ؟ هَاذَاكَا عْلاَشْ هُومَا الِّي بَاشْ يُحْكْمُوا عْلِيكُمْ. 20آمَا إِذَا كَانْ آنَا نْخَرِّجْ فِي الشْوَاطِنْ بْيِدْ اللهْ، إِمَّالاَ رَاهِي مَمْلِكْةْ اللهْ جَاتْكُمْ. 21إِذَا كَانْ رَاجِلْ قْوِي وِمْسَلَّحْ بِالقْدَا يْعِسْ عْلَى القْصَرْ مْتَاعُو رَاهِي الحَاجَاتْ الِّي يِمْلِكْهَا بَاشْ تْكُونْ مَحْفُوظَة. 22آمَا إِذَا جَا وَاحِدْ أَقْوَى مِنُّو وْغَلْبُو وْفَكّْلُو سْلاَحُو الِّي مْعَمِّلْ عْلِيهْ، رَاهُو يْفَرِّقْلُوا المُلْكْ مْتَاعُو. 23الِّي مُوشْ مْعَايَا رَاهُو ضِدِّي، وِلِّي مَا يْلِمِّشْ مْعَايَا رَاهُو يْفَرِّقْ.»

رْجُوعْ الرُّوحْ المَنْزُوسْ

(مَتَّى ‏12‏:‏43‏-45)

24«وْوَقْتِلِّي الرُّوحْ المَنْزُوسْ يُخْرُجْ مِالإِنْسَانْ يِبْدَى يْدُورْ فِي بْقَايِعْ مَا فِيهَاشْ المَاء يْلَوِّجْ عْلَى بْلاَصَة بَاشْ يَرْتَاحْ فِيهَا وْكِمَا يَلْقَاشْ يْقُولْ: بَاشْ نَرْجَعْ لْدَارِي الِّي خْرَجْتْ مِنْهَا. 25وْكِيَرْجَعْ يَلْقَاهَا مَكْنُوسَة وِمْنَظّْمَة. 26يْوَلِّي يِمْشِي وِيْجِيبْ مْعَاهْ سَبْعَة أَرْوَاحْ أُخْرِينْ أَخْيِبْ مِنُّو وْيُدْخْلُوا فِي الإِنْسَانْ هَاذَاكَا وْيُسْكْنُوا فِيهْ وْحَالْتُو تْوَلِّي أَخْيِبْ مِلِّي كَانِتْ عْلِيهْ قْبَلْ.»

27وْوَقْتِلِّي هُوَ يِتْكَلِّمْ ثَمَّة مْرَا نَادَاتْ فِي وُسْطْ النَّاسْ وْقَالِتْلُو: «صَحَّة لِلكِرْشْ الِّي جَابَاتِكْ والسْدَرْ الِّي هَزِّكْ.» 28آمَا يَسُوعْ قَالْ: «إِي نْعَمْ، آمَا رَاهُو صَحَّة لِيهُمْ أَكْثِرْ الِّي يِسْمْعُوا كِلْمِةْ اللهْ وْيَعْمْلُوا بِيهَا.»

النَّاسْ يُطْلْبُوا مُعْجْزَة

(مَتَّى ‏12‏:‏38‏-42؛ مَرْقُسْ ‏8‏:12)

29وْوَقْتِلِّي كَانُوا النَّاسْ يْزَاحْمُوا فِيهْ بْدَا يْقُولْ: «الجِيلْ هَاذَا، جِيلْ فَاسِدْ، يُطْلُبْ فِي مُعْجْزَة وْحَتَّى مُعْجْزَة مَاهِي بَاشْ تِتْعْطَالُو كَانْ المُعْجْزَة مْتَاعْ يُونُسْ. 30وْكِيمَا كَانْ يُونُسْ مُعْجْزَة لأُمَّالِي بْلاَدْ نِينَوَى، هَكَّا آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ زَادَا بَاشْ نْكُونْ مُعْجْزَة لِلجِيلْ هَاذَا. 31- رَاهِي مَلِكِةْ بْلاَدْ سَبَأْ الِّي فِي الجَنُوبْ بَاشْ تَاقِفْ فِي يُومْ الحْسَابْ مْعَ النَّاسْ مْتَاعْ الجِيلْ هَاذَا وْتُحْكُمْ عْلِيهُمْ عْلَى خَاطِرْهَا جَاتْ مِنْ آخِرْ الدِّنْيَا بَاشْ تِسْمَعْ الحِكْمَة مْتَاعْ سُلَيْمَانْ، وْهَاوْ هْنَا شْكُونُو أَعْظِمْ مِنْ سُلَيْمَانْ 32وْأَهْلْ مْدِينِةْ نِينَوَى بَاشْ يَاقْفُوا فِي يُومْ الحْسَابْ مْعَ الجِيلْ هَاذَا وْيُحْكْمُوا عْلِيهْ عْلَى خَاطِرْهُمْ تَابُوا وَقْتِلِّي نَبِّهْهُمْ يُونُسْ وْهَاوْ هْنَا شْكُونُو أَعْظِمْ مِنْ يُونُسْ.»

العِينْ نُورْ البْدَنْ

33«مَا ثَمَّاشْ شْكُونْ يْشَعِّلْ فْنَارْ وِيْحُطُّو فِي بُقْعَة مْخُبّْيَة وِلاَّ تَحْتْ طَاسَة آمَا رَاهُو يْحُطُّو فِي بْلاَصَة عَالْيَة بَاشْ النَّاسْ وَقْتِلِّي يُدْخْلُوا يْشُوفُوا الضَّوْ. 34عِينِكْ هِيَ الفْنَارْ مْتَاعْ بَدْنِكْ، وَقْتِلِّي عِينِكْ تْكُونْ صْحِيحَة بَدْنِكْ الكُلُّو يْكُونْ مْنَوِّرْ آمَا وَقْتِلِّي تْكُونْ عِينِيكْ مْرِيضَة بَدْنِكْ الكُلُّو يِتْمْلَى بِالظْلاَمْ. 35رُدْ بَالِكْ لاَ يْكُونْ النُّورْ الِّي فِيكْ ظْلاَمْ. 36إِمَّالاَ إِذَا كَانْ بَدْنِكْ الكُلُّو مْنَوِّرْ وْمَا فِيهِشْ ظْلاَمْ بِالكُلْ، رَاهُو بَاشْ يْكُونْ مْنَوِّرْ الكُلُّو كِيفْ مَا الفْنَارْ يِضْوِي عْلِيكْ بِالضَّوْ مْتَاعُو.»

يَسُوعْ يْوَبِّخْ الفَرِّيسِيِّينْ وِالكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ

(مَتَّى ‏23‏:‏1‏-36؛ مَرْقُسْ ‏12‏:‏38‏-40؛ لُوقَا ‏20‏:‏45‏-47)

37وَقْتِلِّي يَسُوعْ كَانْ يِتْكَلِّمْ طْلَبْ مِنُّو وَاحِدْ مِالفَرِّيسِيِّينْ بَاشْ يُفْطُرْ عَنْدُو. دْخَلْ لْدَارُو وِقْعَدْ. 38آمَا الفَرِّيسِي تْعَجِّبْ وَقْتِلِّي شَافْ يَسُوعْ مَا غْسَلْشْ يْدِيهْ قْبَلْ الفْطُورْ. 39يَاخِي الرَّبْ يَسُوعْ قَالْ: «إِنْتُومَا الفَرِّيسِيِّينْ تَغْسْلُوا الكَاسْ وِالطْبَقْ مِالبَرَّة، آمَا إِنْتُومَا مِنْ دَاخِلْ مِلْيَانِينْ بِالسِّرْقَة وِالخُبْثْ. 40قَدَّاشْكُمْ مْجَانِينْ يَاخِي الِّي صْنَعْ الِّي مِنْ بَرَّة، مُوشْ صْنَعْ الدَّخْلاَنِى زَادَا 41آمَا اتْصَدّْقُوا بِالحَاجَاتْ الِّي عِنْدْكُمْ وْكُلْ شَيْء بَاشْ يْوَلِّي طَاهِرْ بَاشْ تِسْتَعْمْلُوهْ.

42آمَا يَا وِيلْكُمْ يَا الفَرِّيسِيِّينْ عْلَى خَاطِرْكُمْ تَدْفْعُوا العْشُرْ مْتَاعْ النِّعْنَاعْ وِالرَّنْدْ وِالحْشَايِشْ الكُلْهَا وْمَا تَعْمْلُوشْ حْسَابْ لِلعَدْلْ وِمْحَبِّةْ اللهْ، كَانْ لاَزِمْ عْلِيكُمْ تَعْمْلُوا هَاذُومَا وْمَا تْخَلِّيوْشْ هَاذُوكُمْ. 43يَا وِيلْكُمْ يَا الفَرِّيسِيِّينْ! تْحِبُّوا تُقْعْدُوا فِي البْقَايِعْ الأُولَى فِي المَجَامِعْ، وِالنَّاسْ يْسَلْمُوا عْلِيكُمْ فِي الأَسْوَاقْ. 44يَا وِيلْكُمْ، رَاكُمْ كِيفْ القْبُورْ المَرْدُومَة النَّاسْ يِمْشِيوْ فُوقْهَا مِنْ غِيرْ مَا يَعْرْفُوا الِّي هِيَ مُوجُودَة.»

45وِتْكَلِّمْ وَاحِدْ مِنْ عُلَمَاءْ الشَّرِيعَة وْقَالُّو: «يَا مُعَلِّمْ رَاكْ قَاعِدْ تْهِينْ فِينَا أَحْنَا زَادَا بِكْلاَمِكْ هَاذَا.» 46يَاخِي قَالُّو يَسُوعْ: «يَا وِيلْكُمْ إِنْتُومَا زَادَا يَا عُلَمَاءْ الشَّرِيعَة، تْحُطُّوا عْلَى النَّاسْ فِي حِمْلْ رْزِينْ وْإِنْتُومَا مَا تْمِسُّوشْ الرْزَنْ حَتَّى بِصْبُعْ مِنْ صْوَابِعْكُمْ. 47يَا وِيلْكُمْ، رَاكُمْ تِبْنِيوْ فِي قْبُورْ الأَنْبِيَاءْ وِجْدُودْكُمْ هُومَا الِّي قَتْلُوهُمْ. 48إِمَّالاَ انْتُمْ شَاهْدِينْ وِمْوَافْقِينْ عْلَى العْمَايِلْ مْتَاعْ جْدُودْكُمْ، هُومَا قَتْلُوا الأَنْبِيَاءْ وِانْتُمْ تِبْنِيوْ فِي قْبُورَاتْهُمْ. 49هَاذَاكَا عْلاَشْ حِكْمِةْ اللهْ قَالِتْ: بَاشْ نَبْعْثِلْهُمْ أَنْبِيَاءْ وْرُسُلْ وْبِشْ يُقْتْلُوا مِنْهُمْ وِيْعَذّْبُوهُمْ. 50بَاشْ دَمْ الأَنْبِيَاءْ الِّي جْرَى مِنْ وَقْتْ الِّي تْخَلْقِتْ الدِّنْيَا، يِطّْلَبْ بِيهْ الجِيلْ هَاذَا 51- مِنْ دَمْ هَابِيلْ لْدَمْ زَكَرِيَّا الِّي تِقْتَلْ بِينْ المَذْبِحْ وِالقُدُسْ الِّي فِي الهَيْكِلْ! نْقُولِلْكُمْ الِّي الدْمُومَاتْ هَاذِي الكُلْهَا بَاشْ يِطّْلَبْ بِيهَا الجِيلْ هَاذَا. 52يَا وِيلْكُمْ يَا عُلَمَاءْ الشَّرِيعَة! هَزِّيتُوا المِفْتَاحْ مْتَاعْ المَعْرْفَة، لاَ دْخَلْتُوا وْلاَ خَلِّيتُوا شْكُونْ يُدْخُلْ.»

53وَقْتِلِّي يَسُوعْ خَارِجْ مِنْ غَادِي بْدَاوْا الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وِالفَرِّيسِيِّينْ يِقَلّْقُوا فِيهْ وِيْحَصّْلُوا فِيهْ بِالكْلاَمْ فِي بَرْشَة حَاجَاتْ. 54وِيْعِسُّوا عْلِيهْ ثَمَّاشْ مَا يْقُولْ كْلاَمْ غَالِطْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index