Search form

لُوقَا 11:18

18إِذَا كَانْ الشِّيطَانْ زَادَا تِقْسِمْ بِينُو وْبِينْ رُوحُو، إِمَّالاَ كِيفَاشْ المَمْلْكَة مْتَاعُو بَاشْ تِثْبِتْ؟ عْلَى خَاطِرْكُمْ قُلْتُوا الِّي آنَا نْخَرِّجْ فِي الشْوَاطِنْ بْبَعْلَزَبُولْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index