Search form

لُوقَا 11:19

19آمَا إِذَا كَانْ آنَا نْخَرِّجْ فِي الشْوَاطِنْ بْبَعْلَزَبُولْ، إِمَّالاَ التْلاَمْذَة مْتَاعْكُمْ بِشْكُونْ يْخَرّْجُوا فِيهُمْ؟ هَاذَاكَا عْلاَشْ هُومَا الِّي بَاشْ يُحْكْمُوا عْلِيكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index