Search form

لُوقَا 11:36

36إِمَّالاَ إِذَا كَانْ بَدْنِكْ الكُلُّو مْنَوِّرْ وْمَا فِيهِشْ ظْلاَمْ بِالكُلْ، رَاهُو بَاشْ يْكُونْ مْنَوِّرْ الكُلُّو كِيفْ مَا الفْنَارْ يِضْوِي عْلِيكْ بِالضَّوْ مْتَاعُو.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index