Search form

لُوقَا 12:3

3هَاذَاكَا عْلاَشْ الِّي قُلْتُوهْ فِي الظْلاَمْ الكُلُّو بَاشْ يِتْسْمَعْ فِي النُّورْ وِلِّي قُلْتُوهْ بِالشْوَيَّة فِي البْيُوتْ الدَّخْلاَنِيَّة بَاشْ يِتْنَادَى بِيهْ فُوقْ السْطُوحَاتْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index