Search form

لُوقَا 12:32

32مَا تْخَافُوشْ رَغْمِلِّي إِنْتُومَا شْوَيَّة مِالنَّاسْ! رَاهُو بُوكُمْ الِّي فِي السْمَاءْ يْحِبْ يَعْطِيكُمْ مَمْلِكْتُو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index