Search form

لُوقَا 12:45

45آمَا إِذَا كَانْ الخْدِيمْ هَاذَاكَا قَالْ بِينُو وْبِينْ رُوحُو: "سِيدِي بَاشْ يَرْجَعْ امَّخَّرْ" وِبْدَا يَضْرِبْ فِي العَبِيدْ، النْسَاء وِالرْجَالْ، وْيَاكُلْ وْيُشْرُبْ وْيِسْكِرْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index