Search form

لُوقَا 12:48

48آمَا الِّي مَا يَعْرِفْشْ وِعْمَلْ الشَّيْء الِّي يِسْتَاهِلْ عْلِيهْ الضَّرْبْ، رَاهُو بَاشْ يِتْضْرَبْ شْوَيَّة، الِّي يَعْطِيوْهْ البَرْشَة رَاهُمْ زَادَا بَاشْ يُطْلْبُوا مِنْ عَنْدُو بَرْشَة، وِلِّي يِمّْنُوهْ عْلَى البَرْشَة زَادَا بَاشْ يُطْلْبُوا مِنُّو أَكْثِرْ مِلِّي إمّْنُوهْ عْلِيهْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index