Search form

لُوقَا 12:58

58كِتَبْدَا مَاشِي مْعَ الِّي شَاكِي بِيكْ لِلمَحْكْمَة، حَاوِلْ فِي الطْرِيقْ بَاشْ تِتْصَالِحْ مْعَاهْ، بَاشْ مَا يْهِزِّكْشْ لِلقَاضِي، وِالقَاضِي يْسَلْمِكْ لِلشُّرْطِي وِالشُّرْطِي يْحُطِّكْ فِي الحَبْسْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index