Search form

لُوقَا 13

التَّوْبَة لاَزْمَة

1وْفِي الوَقْتْ هَاذَاكَا بِالضَّبْطْ جَاوْ جْمَاعَة مِالنَّاسْ وِحْكَاوْلُو عْلَى النَّاسْ الِّي مِالجَلِيلْ الِّي قْتَلْهُمْ بِيلاَطُسْ، وِدْمُومَاتْهُمْ تْخَلّْطِتْ مْعَ دَمْ الذْبَايِحْ مْتَاعْهُمْ. 2جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ وْقَالْ: «يَاخِي مَاشِي فِي بَالْكُمْ الِّي الجَلِيلِيِّينْ هَاذُوكُمْ كَانُوا مِذْنْبِينْ أَكْثِرْ مِنْ بْقِيِّةْ الجَلِيلِيِّينْ، حَتَّى لِينْ يَجْرَالْهُمْ الشَّيْء هَاذَاكَا؟ 3آنَا نْقُلْكُمْ لاَ! آمَا إِذَا كَانْ إِنْتُومَا مَا اتُّوبُوشْ رَاكُمْ الكُلْكُمْ بَاشْ تِتْهِلْكُوا كِيفْهُمْ. 4وِلاَّ مَاشِي فِي بَالْكُمْ الِّي الثْمَنْطَاشْ الِّي طَاحْ عْلِيهُمْ البُرْجْ فِي سِلْوَامْ وِقْتَلْهُمْ، كَانُوا يَعْمْلُوا فِي الذْنُوبْ أَكْثِرْ مِنْ السَّاكْنِينْ فِي أُورْشَلِيمْ الكُلْهُمْ؟ 5آنَا نْقُلْكُمْ لاَ! آمَا إِذَا إِنْتُومَا مَا اتُّوبُوشْ، رَاكُمْ الكُلْكُمْ بَاشْ تِتْهِلْكُوا كِيفْهُمْ.»

مَثَلْ الكَرْمَة الِّي مَا تْجِيبِشْ الكَرْمُوسْ

6وْزَادْ عْطَى المَثَلْ هَاذَا: «كَانْ ثَمَّة وَاحِدْ عَنْدُو كَرْمَة مَغْرُوسَة فِي سَانْيِةْ العْنِبْ مْتَاعُو، مْشَى بَاشْ يْنَحِّي مِنْهَا الكَرْمُوسْ يَاخِي مَا لْقَاشْ فِيهَا بِالكُلْ. 7قَالْ لِلخَدَّامْ: "تَوَّا ثْلاَثَة سْنِينْ وْآنَا نْجِي لِلكَرْمَة هَاذِي بَاشْ انَّحِّي الكَرْمُوسْ يَاخِي مَا نَلْقَى فِيهَا حَتَّى شَيْء، قُصّْهَا، عْلاَشْ تْخَلِّيهَا تْضُرْ فِي الأَرْضْ؟" 8آمَا الخَدَّامْ جَاوْبُو وْقَالْ: "يَا سِيدِي خَلِّيهَا العَامْ هَاذَا زَادَا وْتَوْ نِحْفِرْ التْرَابْ الِّي دَايِرْ بِيهَا وِنْحُطُّلْهَا الغْبَارْ 9بَالِكْشِي تْجِيبْ الغَلَّة، وْكَانْ مَا جَابِتْشْ قُصّْهَا."»

مْرَا عِنْدْهَا كُرْبَة تِتْشْفَى فِي نْهَارْ السِّبْتْ

10وْكَانْ يَسُوعْ فِي سِبْتْ مِالأَسْبَاتْ يْعَلِّمْ فِي وَاحِدْ مِالمَجَامِعْ. 11وْإِذَا بِيهَا مْرَا مُوجُودَة الغَادِي وْسَاكِنْهَا رُوحْ شَرْ مْخَلِّيهَا مْرِيضَة ثْمَنْطَاشْ سْنَة وِظْهَرْهَا أَعْوِجْ وْمَا تْنَجِّمْشْ تَاقِفْ مِصْوَابَة. 12كِشَافْهَا يَسُوعْ عَيّْطِلْهَا وْقَالِلْهَا: «يَا مْرَا إِنْتِ مِشْفِيَّة مِنْ مَرْضِكْ.» 13وْحَطْ يْدِيهْ عْلِيهَا يَاخِي بِالوَقْتْ رَجْعِتْ مِسْتْوِيَّة وْمَجّْدِتْ اللهْ. 14آمَا رَئِيسْ المَجْمَعْ تْغَشِشْ عْلَى خَاطِرْ يَسُوعْ شْفَى المْرَا فِي نْهَارْ السِّبْتْ وْقَالْ لِلنَّاسْ: «ثَمَّة سِتَّة أَيَّامْ مَسْمُوحْ فِيهُمْ بَاشْ تِخْدْمُوا، وْفِي النْهَارَاتْ هَاذُومَا إِيجَاوْ بَاشْ تِتْشْفَاوْ، آمَا مُوشْ فِي نْهَارْ السِّبْتْ.» 15يَاخِي جَاوْبُو الرَّبْ وْقَالْ: «يَا مُنَافْقِينْ: يَاخِي ثَمَّاشْ وَاحِدْ فِيكُمْ مَا يْحِلِّشْ رْبَاطْ الثُّورْ وِلاَّ البْهِيمْ مْتَاعُو فِي نْهَارْ السِّبْتْ وِيْخَرّْجُو مِالكُورِي وِيْهِزُّو بَاشْ يُشْرُبْ؟ 16آمَا المْرَا هَاذِي الِّي هِيَ بِنْتْ إِبْرَاهِيمْ وِالشِّيطَانْ رَابِطْهَا مِنْ ثْمَنْطَاشِنْ سْنَة، مُوشْ كَانْ لاَزِمْ تِتْحَلْ مِنْ الرْبَاطْ هَاذَا فِي نْهَارْ السِّبْتْ؟» 17وْكِقَالِلْهُمْ الكْلاَمْ هَاذَا، الِّي عَارْضُوهْ الكُلْهُمْ حِشْمُوا عْلَى رْوَاحْهُمْ، وِالنَّاسْ الكُلْ فَرْحُوا بِالأَعْمَالْ العْظِيمَة الِّي كَانْ يَعْمِلْ فِيهَا.

مَثَلْ زِرِّيعِةْ الخَرْدِلْ

(مَتَّى ‏13‏:‏31‏-32؛ مَرْقُسْ ‏4‏:‏30‏-32)

18وْقَالْ يَسُوعْ: «لِشْنُوَّة تِشْبِهْ مَمْلِكْةْ اللهْ؟ وبشْنُوَّة انَّجِّمْ نْشَبِّهَّا؟ 19هِيَ تِشْبِهْ لْزِرِّيعَة مْتَاعْ خَرْدِلْ، هَزّْهَا رَاجِلْ وِرْمَاهَا فِي سَانِيتُو، يَاخِي نِبْتِتْ وْوَلاَّتْ شَجْرَة كْبِيرَة، وْجَاتْ طْيُورْ السْمَاءْ وْعَشَشِتْ فِيهَا.»

مَثَلْ الخْمِيرَةْ

20وْزَادْ قَالْ: «بَاشْ نْشَبِّهْ مَمْلِكْةْ اللهْ؟ 21هِيَ تِشْبِهْ لِخْمِيرَة خْذِتْهَا مْرَا وْحَطِّتْهَا فِي ثْلاَثَة قْصَاعْ مْتَاعْ دْقِيقْ حَتَّى لِينْ خْمِرْ العْجِينْ الكُلُّو.»

مَثَلْ البَابْ الضِّيقْ

(مَتَّى ‏7‏:‏13‏-14،‏21‏-23)

22وْكَانْ يِتْعَدَّى فِي المُدُنْ وِالقُرَى وَحْدَة بَعْدْ الأُخْرَى يْعَلِّمْ فِيهُمْ وَقْتِلِّي كَانْ مَاشِي لْأُورْشَلِيمْ. 23وْسِأْلُو وَاحِدْ: «يَا سِيدْنَا يَاخِي شْوَيَّة نَاسْ بَرْكْ بَاشْ يُخْلْصُوا؟» 24قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «حَاوْلُوا أَكْثِرْ مَا يُمْكِنْ بَاشْ تُدْخْلُوا مِالبَابْ الضِّيقْ، رَانِي نْقُولِلْكُمْ: بَرْشَة بَاشْ يْحَاوْلُوا يُدْخْلُوا وْمَا يْنَجّْمُوشْ. 25بَعْدْ مَا يْكُونْ مُولَى الدَّارْ قَامْ وْسَكِّرْ البَابْ، تَبْدَاوْا إِنْتُومَا وَاقْفِينْ البَرَّا، وادُّقُّوا عْلَى بَابُو وِتْقُولُوا: "يَا سِيدْنَا حِلِّلْنَا البَابْ!" يْجَاوِبْكُمْ وِيْقُولْ: "لاَ آنَا مَا نَعْرِفْكُمْشْ مْنِينْ جِيتُوا." 26وَقْتْهَا تَبْدَاوْا تْقُولُوا: "كْلِينَا وِشْرَبْنَا مْعَاكْ وْإِنْتِ عَلِّمْتْ فِي الشْوَارِعْ مْتَاعْنَا." 27وْهُوَ بَاشْ يْقُولِلْكُمْ: "مَا نَعْرِفْكُمْشْ إِنْتُومَا مْنِينْ جِيتُوا. امْشِيوْ مِنْ قُدَّامِي الكُلْكُمْ يَلِّي تَعْمْلُوا فِي الشَّرْ." 28الوَقْتْ هَاذَاكَا بَاشْ يْكُونْ البْكَاءْ وْغَزَّانْ السِّنِّينْ كِتْشُوفُوا إِبْرَاهِيمْ وْإِسْحَاقْ وْيَعْقُوبْ وِالأَنْبِيَاءْ الكُلْهُمْ فِي مَمْلِكْةْ اللهْ وْإِنْتُومَا تِتْرْمَاوْ البَرَّا. 29وْبِشْ يْجِيوْ نَاسْ مِالشَّرقْ وِالغَرْبْ وْمِالشَّمَالْ وِالجَنُوبْ وْيُقْعْدُوا وْيَاكْلُوا فِي مَمْلِكْةْ اللهْ. 30الإِخْرَانِينْ يْوَلِّيوْ الأُولاَنِينْ، وِالأُولاَنِينْ يْوَلِّيوْ الإِخْرَانِينْ.»

يَسُوعْ وْهِيرُودُسْ

31وْفِي السَّاعَة هَاذِيكَا بِيدْهَا جَاوْ جْمَاعَة مِالفَرِّيسِيِّينْ وْقَالُوا لْيَسُوعْ: «مَنَّعْ رُوحِكْ وْأُهْرُبْ مِنْ هْنَا. رَاهُو هِيرُودُسْ قَرِّرْ بَاشْ يُقْتْلِكْ.» 32يَاخِي قَالِلْهُمْ: «إِمْشِيوْ وْقُولُوا لِلثَّعْلِبْ هَاذَاكَا: "هَانِي نْخَرِّجْ فِي الشْوَاطِنْ وْنِشْفِي فِي المُرْضَى اليُومْ وْغُدْوَة وْفِي النْهَارْ الثَّالِثْ نْتَمِّمْ كُلْ شَيْء." 33آمَا لاَزِمْنِي نْكَمِّلْ نِمْشِي اليُومْ وْغُدْوَة وْبَعْدْ غُدْوَة، رَاهُو مُوشْ مُمْكِنْ نَبِي يْمُوتْ البَرَّا مِنْ أُورْشَلِيمْ!»

المَسِيحْ يْنَبِّهْ عْلَى أُورْشَلِيمْ

34«يَا أُورْشَلِيمْ، يَا أُورْشَلِيمْ، يَلِّي تُقْتُلْ فِي الأَنْبِيَاءْ وْتُرْجُمْ فِي المَبْعُوثِينْ لِيهَا، قَدَّاشْ مِنْ مَرَّة حَبِّيتْ نْلِمْ وْلاَدِكْ مْعَ بْعَضْهُمْ كِيفْ مَا الدْجَاجَة تْلِمْ الفْلاَلِسْ مْتَاعْهَا تَحْتْ جْوَانِحْهَا. آمَا إِنْتُومَا مَا حَبِّيتُوشْ. 35- هَايْ دَارْكُمْ بَاشْ تَبْقَالْكُمْ خِرْبَة! وِنْقُولِلْكُمْ: مَا عَادِشْ بَاشْ تْشُوفُونِي حَتَّى لِينْ يْجِي الوَقْتْ الِّي تْقُولُوا فِيهْ "مُبَارَكْ الِّي جَايْ بْإِسْمْ الرَّبْ."»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index