Search form

لُوقَا 13:15

15يَاخِي جَاوْبُو الرَّبْ وْقَالْ: «يَا مُنَافْقِينْ: يَاخِي ثَمَّاشْ وَاحِدْ فِيكُمْ مَا يْحِلِّشْ رْبَاطْ الثُّورْ وِلاَّ البْهِيمْ مْتَاعُو فِي نْهَارْ السِّبْتْ وِيْخَرّْجُو مِالكُورِي وِيْهِزُّو بَاشْ يُشْرُبْ؟

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index