Search form

لُوقَا 16

مَثَلْ الوْكِيلْ الخَايِنْ

1وْقَالْ زَادَا لِتْلاَمِذْتُو: «كَانْ ثَمَّة وَاحِدْ غْنِي عَنْدُو وْكِيلْ، سْمَعْ عْلِيهْ كْلاَمْ الِّي هُوَ يْفَسِّدْلُو فِي رِزْقُو. 2نَادَاهْ وْسِأْلُو: "شْنُوَّة الِّي قَاعِدْ نِسْمَعْ فِيهْ عْلِيكْ، صَفِّي حْسَابْ الوْكَالَة مْتَاعِكْ، رَاكْ مَا عَادِشْ بَاشْ تْكُونْ وْكِيلْ عِنْدِي." 3يَاخِي قَالْ الوْكِيلْ بِينُو وْبِينْ رُوحُو: "شْنُوَّة بَاشْ نَعْمِلْ، سِيدِي بَاشْ يْنَحِّيلِي الوْكَالَة، وْآنَا مَا انَّجِّمْشْ نِخْدِمْ الأَرْضْ وْنَحْشِمْ بَاشْ نُطْلُبْ. 4آنَا نَعْرِفْ آشْ بَاشْ نَعْمِلْ، بَاشْ وَقْتِلِّي نِتْنَحَّى مِالوْكَالَة، النَّاسْ يِسْتَقْبْلُونِي فِي دْيَارْهُمْ." 5يَاخِي نَادَى النَّاسْ المُسَالِينْ لْسِيدُو الكُلْهُمْ كُلْ وَاحِدْ وَحْدُو، وِسْإِلْ الأُوِّلْ: "قَدَّاشْ مُوسَالْ لْسِيدِي؟" 6جَاوِبْ المُوسَالْ: "مْيَاةْ بِرْمِيلْ زِيتْ" يَاخِي قَالُّو: "خُوذْ التَّوْصِيلْ مْتَاعِكْ وْأُقْعُدْ وْإِكْتِبْ خَمْسِينْ بَرْكْ." 7مِنْ بَعْدْ قَالْ لْوَاحِدْ آخَرْ: "وْإِنْتِ قَدَّاشْ مُوسَالْ؟" جَاوِبْ: "مْيَاةْ قَلْبَة قَمْحْ" يَاخِي قَالُّو: "خُوذْ التَّوْصِيلْ مْتَاعِكْ وْإِكْتِبْ ثْمَانِينْ بَرْكْ." 8وِالرَّاجِلْ الغْنِي شْكَرْ الوْكِيلْ الخَايِنْ عْلَى الذْكَاءْ مْتَاعُو كِعْمَلْ الشَّيْء هَاذَاكَا، رَاهُمْ وْلاَدْ الدِّنْيَا هَاذِي وَقْتِلِّي يِتْصَرّْفُوا مْعَ وْلاَدْ جِيلْهُمْ أَذْكَى مِنْ وْلاَدْ النُّورْ. 9وِنْقُولِلْكُمْ: أَعْمْلُوا صْحَابْ بِالفْلُوسْ مْتَاعْ الظُّلْمْ، بَاشْ وَقْتِلِّي تُوفَى فْلُوسْكُمْ يِقْبْلُوكُمْ فِي الدْيَارْ الدَّايْمَة. 10الِّي هُوَ ثِيقَة فِي الشْوَيَّة، رَاهُو زَادَا ثِقَة فِي البَرْشَة، وِالخَايِنْ فِي الشْوَيَّة رَاهُو زَادَا خَايِنْ فِي البَرْشَة. 11إِذَا مَا تْكُونُوشْ ثِيقَة فِي فْلُوسْ الحْرَامْ إِمَّالاَ شْكُونْ بَاشْ يِمِّنْكُمْ عْلَى فْلُوسْ الحْلاَلْ. 12وْإِذَا مَا تْكُونُوشْ ثِيقَة فِي الحَاجَاتْ مْتَاعْ غِيرْكُمْ، إِمَّالاَ شْكُونْ بَاشْ يَعْطِيكُمْ الحَاجَاتْ مْتَاعْكُمْ. 13حَتَّى خْدِيمْ مَا يْنَجِّمْ يِخْدِمْ زُوزْ أَسْيَادْ، رَاهُو يَا إِمَّا بَاشْ يَكْرَهْ وَاحِدْ مِنْهُمْ وِيْحِبْ الآخَرْ، وِلاَّ بَاشْ يْتَبَّعْ وَاحِدْ مِنْهُمْ وْيَحْقِرْ الآخَرْ. مَا تْنَجّْمُوشْ تِخْدْمُوا اللهْ وِالفْلُوسْ.»

الطْلاَقْ

(مَتَّى ‏11‏:‏12‏-13؛ ‏5‏:‏31‏-32؛ مَرْقُسْ ‏10‏:‏11‏-12)

14وِالفَرِّيسِيِّينْ كَانُوا يْحِبُّوا الفْلُوسْ، كِسَمْعُوا الكْلاَمْ هَاذَا تْمَسْخْرُوا عْلِيهْ. 15يَاخِي قَالِلْهُمْ: «إِنْتُومَا تْوَرُّوا فِي رْوَاحْكُمْ لِلنَّاسْ الِّي إِنْتُومَا صَالْحِينْ، آمَا اللهْ يَعْرِفْ قْلُوبْكُمْ، الشَّيْء الِّي النَّاسْ يْشُوفُوهْ حَاجَة كْبِيرَة رَاهُو اللهْ يْرَاهْ نْجَاسَة. 16الشَّيْء الِّي تِكْتِبْ فِي الشَّرِيعَة وِكْتُبْ الأَنْبِيَاءْ بْقَى حَتَّى لِينْ جَا يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ، وْمِنْ الوَقْتْ هَاذَاكَا وْمَمْلِكْةْ اللهْ قَاعْدِينْ يْبَشّْرُوا بِيهَا، وِالنَّاسْ الكُلْ يْحَاوْلُوا يُدْخْلُولْهَا بِالقُوَّة. 17آمَا رَاهُو فَنْيَانْ السْمَاءْ وِالأَرْضْ أسْهِلْ مِنْ إِنُّو حَرْفْ وَاحِدْ مِالشَّرِيعَة يْطِيحْ.»

18«الِّي يْطَلِّقْ مَرْتُو، وِيْعَرِّسْ بِمْرَا أُخْرَى رَاهُو زْنَى، الِّي يْعَرِّسْ بِمْرَا مْطَلّْقَة مِنْ رَاجِلْهَا رَاهُو زَادَا يِسَّمَّى زْنَى.»

مَثَلْ الغْنِي وْلَعَازَرْ

19«كَانْ ثَمَّة رَاجِلْ غْنِى وْكَانْ دِيمَا يِلْبِسْ فِي لِبْسَة حَمْرَاء وْلِبْسَة غَالْيَة وْكَانْ دِيمَا يَعْمِلْ فِي الحَفْلاَتْ. 20وْكَانْ ثَمَّة وَاحِدْ آخَرْ مِسْكِينْ إِسْمُو لَعَازَرْ مَرْمِي بِحْذَا البَابْ مْتَاعُو وْكَانْ عَنْدُو الدِّمَّالْ فِي بَدْنُو. 21يِشْتْهَى بَاشْ يِشْبَعْ مِالفِتْفَاتْ الِّي يْطِيحْ مِالمِيدَة مْتَاعْ الغْنِي، حَتَّى مِالكْلاَبْ كَانِتْ دِيمَا تْجِي وْتَلْحِسْلُو فِي الدِّمَّالْ. 22وْمَاتْ الرَّاجِلْ المِسْكِينْ وْهَزِّتُّو المْلاَيْكَة بِحْذَا إِبْرَاهِيمْ، وْمِنْ بَعْدْ مَاتْ الغْنِي زَادَا وْتِدْفِنْ. 23وْوَقْتِلِّي كَانْ يِتْعَذِّبْ فِي الهَاوْيَة هَزْ عِينِيهْ، يَاخِي شَافْ إِبْرَاهِيمْ مِنْ بْعِيدْ وْلَعَازَرْ قَاعِدْ فِي حَمْلْتُو. 24يَاخِي صَاحْ وْقَالْ: "يَا بَابَا إِبْرَاهِيمْ ارْحِمْنِي وْأَبْعِثْ لَعَازَرْ بَاشْ يْغَطِّسْ صُبْعُو فِي المَاء وِيْبَرِّدْلِي لْسَانِي، رَانِي قَاعِدْ نِتْعَذِّبْ فِي النَّارْ هَاذِي." 25آمَا إِبْرَاهِيمْ قَالْ: "يَا وِلْدِي اتْذَكِّرْ الِّي إِنْتِ خْذِيتْ الخِيرَاتْ الِّي حَبِّيتْ عْلِيهَا الكُلْ وَقْتِلِّي كُنْتْ عَايِشْ وْلَعَازَرْ خْذَا المْصَايِبْ، آمَا تَوَّا هُوَ قَاعِدْ يِتْعَزَّى هْنَا، وْإِنْتِ تِتْعَذِّبْ. 26وْزِيدْ عْلَى هَاذَا، بِينَاتْنَا هَاوْيَة كْبِيرَة تْعَمْلِتْ بَاشْ الِّي يْحِبُّوا يِتْعَدَّاوْ مِنْ هْنَا الغَادِي مَا يْنَجّْمُوشْ وِلِّي يْحِبُّوا يِتْعَدَّاوْ مِالغَادِي لِهْنَا مَا يْنَجّْمُوشْ زَادَا." 27يَاخِي قَالْ: "إِمَّالاَ نُطْلُبْ مِنِّكْ يَا بَابَا إِبْرَاهِيمْ بَاشْ تَبْعِثْ لَعَازَرْ لْدَارْ بَابَا. 28رَاهُو عِنْدِي خَمْسَة إِخْوَة، خَلِّيهْ يِشْهْدِلْهُمْ وِيْنَبِّهُّمْ بَاشْ مَا يْجُوشْ هُومَا زَادَا لْبُقْعِةْ العْذَابْ هَاذِي." 29آمَا إِبْرَاهِيمْ قَالُّو: "عِنْدْهُمْ مُوسَى وِالأَنْبِيَاءْ! تَوْ يِسْمْعُوا كْلاَمْهُمْ." 30يَاخِي قَالُّو: "لاَ يَا بَابَا إِبْرَاهِيمْ رَاهُو إِذَا كَانْ يِمْشِيلْهُمْ وَاحِدْ مِنْ المُوتَى تَوْ يْتُوبُوا." 31يَاخِي قَالُّو إِبْرَاهِيمْ: "إِذَا كَانْ مَا سَمْعُوشْ كْلاَمْ مُوسَى وِالأَنْبِيَاءْ، مَا هُمْشْ بَاشْ يِقْتَنْعُوا حَتَّى لُوكَانْ يْقُومْ وَاحِدْ مِنْ بِينْ المُوتَى!"»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index