Search form

لُوقَا 16:26

26وْزِيدْ عْلَى هَاذَا، بِينَاتْنَا هَاوْيَة كْبِيرَة تْعَمْلِتْ بَاشْ الِّي يْحِبُّوا يِتْعَدَّاوْ مِنْ هْنَا الغَادِي مَا يْنَجّْمُوشْ وِلِّي يْحِبُّوا يِتْعَدَّاوْ مِالغَادِي لِهْنَا مَا يْنَجّْمُوشْ زَادَا."

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index