Search form

لُوقَا 16:9

9وِنْقُولِلْكُمْ: أَعْمْلُوا صْحَابْ بِالفْلُوسْ مْتَاعْ الظُّلْمْ، بَاشْ وَقْتِلِّي تُوفَى فْلُوسْكُمْ يِقْبْلُوكُمْ فِي الدْيَارْ الدَّايْمَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index