Search form

لُوقَا 17

وَقْتِلِّي خُوكْ يُغْلُطْ فِي حَقِّكْ

1وْقَالْ لِتْلاَمِذْتُو: «العَثْرَاتْ لاَزِمْ بَاشْ تْجِي، آمَا يَا وِيلُو الِّي تْجِي عْلَى يِدُّو. 2لُوكَانْ حَجْرَة مْتَاعْ رْحَى تِتْعَلِّقْ فِي رَقْبْتُو وْيِتْرْمَى فِي البْحَرْ خِيرْلُو مِنْ إِنُّو يْكُونْ سْبَبْ عَثْرَة لْوَاحِدْ مِالصْغَارْ هَاذُمْ. 3رُدُّوا بَالْكُمْ. وَقْتِلِّي خُوكْ يُغْلُطْ فِي حَقِّكْ وَبّْخُو، وْإِذَا كَانْ تَابْ سَامْحُو. 4وْإِذَا كَانْ غْلُطْ فِي حَقِّكْ سَبْعَة مَرَّاتْ فِي النْهَارْ وِرْجَعْلِكْ سَبْعَة مَرَّاتْ وْقَالْ "آنَا تُبْتْ" مَاعْلِيكْ كَانْ تْسَامْحُو.»

5وْقَالُوا الرُّسُلْ لِلرَّبْ: «زِيدْنَا فِي الإِيمَانْ مْتَاعْنَا.» 6آمَا الرَّبْ قَالِلْهُمْ: «لُو كَانْ جَا عِنْدْكُمْ إِيمَانْ قَدْ زِرِّيعِةْ الخَرْدِلْ، رَاكُمْ قُلْتُوا لْشَجْرِةْ التُّوتْ هَاذِي: "اتْقَلِّعْ وِاتْغْرِسِي فِي البْحَرْ" وْرَاهِي طَاعِتْكُمْ.»

التَّوَاضُعْ فِي الخِدْمَة

7«آمَا شْكُونْ فِيكُمْ الِّي عَنْدُو خَدَّامْ يَحْرِثْ وِلاَّ يَسْرِحْ وِيْقُلُّو وَقْتِلِّي يَرْجَعْ مِالسَّانْيَة: "إِيجَا تَوَّا كُولْ؟" 8يَاخِي مُوشْ يْقُلُّو: "حَضِّرْلِي العْشَاء، وِاتْحَزِّمْ وِاخْدِمْنِي حَتَّى لِينْ آنَا نَاكُلْ وْنُشْرُبْ وْمِنْ بَعْدْ إِنْتِ تَاكُلْ وْتُشْرُبْ." 9يَاخِي العَبْدْ يُشْكْرُوهْ عْلَى خَاطْرُو عْمَلْ الشَّيْء الِّي أَمْرُوهْ بِيهْ؟ 10إِنْتُومَا زَادَا وَقْتِلِّي تَعْمْلُوا الشَّيْء الِّي يُأْمْرُوكُمْ بِيهْ قُولُوا: "أَحْنَا عَبِيدْ وْمَا عْمَلْنَا حَتَّى حَاجَة بَاهْيَة وِعْمَلْنَا الشَّيْء الِّي وَاجِبْ عْلِينَا."»

عَشْرَة مُرْضَى بِالبْرَصْ يِتْشْفَاوْ

11وَقْتِلِّي يَسُوعْ كَانْ طَالِعْ لْأُورْشَلِيمْ تْعَدَّى بِينْ مَنْطِقْةْ السَّامْرَة وِالجَلِيلْ. 12وْكِدْخَلْ لْقَرْيَة مِالقُرَى، عَرْضُوهْ عَشْرَة رْجَالْ مُرْضَى بِالبْرَصْ، وْوُقْفُوا بْعِيدْ عْلِيهْ. 13وْنَادَاوْ بْصُوتْ عَالِي وْقَالُوا: «يَا يَسُوعْ، يَا سِيدْنَا، أَرْحِمْنَا.» 14شَافْهُمْ يَسُوعْ وْقَالِلْهُمْ: «إِمْشِيوْ وْوَرُّوا رْوَاحْكُمْ لِلكُهَّانْ.» وْكِهُومَا مَاشِينْ بْرَاوْ مِنْ مْرَضْهُمْ.

15وْثَمَّة وَاحِدْ مِنْهُمْ كِشَافْ رُوحُو بْرَى رْجَعْ وْهُوَ يْمَجِّدْ فِي اللهْ بْصُوتْ عَالِي. 16وِهْبَطْ عْلَى وِجْهُو قُدَّامْ سَاقِينْ يَسُوعْ وْشَكْرُو، وِالرَّاجِلْ هَاذَا كَانْ سَامْرِي. 17تْكَلِّمْ يَسُوعْ وْقَالْ: «يَاخِي مُوشْ ثَمَّة عَشْرَة رْجَالْ بْرَاوْ؟ وِينْهُمْ التِّسْعَة الأُخْرِينْ؟ 18يَاخِي مَا ثَمَّاشْ شْكُونْ يَرْجَعْ يْمَجِّدْ اللهْ كَانْ البَرَّانِي هَاذَا؟» 19مِنْ بَعْدْ قَالُّو يَسُوعْ: «قُومْ وْإِمْشِي عْلَى رُوحِكْ، رَاهُو إِيمَانِكْ خَلّْصِكْ.»

وَقْتَاشْ تْجِي مَمْلِكْةْ اللهْ

(مَتَّى ‏24‏:‏23‏-28،‏37‏-41)

20وْسِأْلُوهْ الفَرِّيسِيِّينْ: «وَقْتَاشْ تْجِي مَمْلِكْةْ اللهْ؟» جَاوِبْهُمْ وْقَالْ: «رَاهِي مَمْلِكْةْ اللهْ مَا تْجِيشْ بْأَمَارَة تِتْشَافْ بِيهَا. 21وْمَا يِتْقَالِشْ: "هَايْ هْنَا! وِلاَّ هَايْ الغَادِي!" رَاهِي مَمْلِكْةْ اللهْ فِي وُسْطْكُمْ.»

22مِنْ بَعْدْ قَالْ لِتْلاَمِذْتُو: «بَاشْ تْجِي نْهَارَاتْ الِّي تِتْمَنَّاوْ فِيهُمْ بَاشْ تْشُوفُوا يُومْ وَاحِدْ مِنْ أَيَّامَاتْ إِبْنْ الإِنْسَانْ، وْمَا كُمْشْ بَاشْ تْشُوفُوهْ. 23وِالنَّاسْ بَاشْ يْقُولُولْكُمْ: "هَاوْ الغَادِي! وِلاَّ هَاوْ لِهْنَا!" مَا تِمْشِيوِشْ وْرَاهُمْ، وْمَا اتَّبْعُوهُمْشْ. 24رَاهُو كِيفْ مَا البَرْقْ يُبْرُقْ فِي جِيهَة مِنْ تَحْتْ السْمَاءْ وْيِضْوِي فِي جِيهَة أُخْرَى، هَكَّا بَاشْ نْكُونْ آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ نْهَارِتْ الِّي نَرْجَعْ. 25آمَا فِي الأُوِّلْ لاَزِمْ نِتْعَذِّبْ بَرْشَة وِالجِيلْ هَاذَا يُرْفُضْنِي. 26- وْكِيفْ مَا وْقَعْ فِي زْمَانْ نُوحْ، هَكَّا بَاشْ يَاقَعْ فِي زْمَانِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ. 27كَانُوا النَّاسْ يَاكْلُوا وْيُشْرْبُوا وِيْعَرّْسُوا وِيْعَرّْسُوا بِيهُمْ حَتَّى لِينْ جَا النْهَارْ الِّي دْخَلْ فِيهْ نُوحْ لِلسْفِينَة وْجَاتْ الفَيَضَانَاتْ وْهِلْكِتْ النَّاسْ الكُلْ. 28- وْكِيمَا صَارْ زَادَا فِي زْمَانْ لُوطْ: كَانُوا يَاكْلُوا وْيُشْرْبُوا، يِشْرِيوْ وِيْبِيعُوا وْيَزْرْعُوا وْيِبْنِيوْ. 29آمَا فِي النْهَارْ الِّي خْرَجْ فِيهْ لُوطْ مِنْ مْدِينِةْ سَدُومْ اللهْ هَبِّطْ مْطَرْ مْتَاعْ نَارْ وِحْجَرْ شَاعِلْ مِالسْمَاء وِهْلِكْ النَّاسْ الكُلْ. 30هَاذَا الِّي بَاشْ يْصِيرْ فِي النْهَارْ الِّي بَاشْ نُظْهُرْ فِيهْ آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ. 31فِي النْهَارْ هَاذَاكَا، الِّي يْكُونْ فُوقْ السْطَحْ وْدَبْشُو فِي الدَّارْ، مُوشْ لاَزِمْ يَهْبِطْ بَاشْ يْهِزُّو. وِلِّي مُوجُودْ فِي السَّانْيَة مُوشْ لاَزِمْ يَرْجَعْ عْلَى جُرّْتُو. 32اتْذَكّْرُوا مَرْتْ لُوطْ. 33الِّي يْشِدْ صْحِيحْ فِي حْيَاتُو بَاشْ يْحَافِظْ عْلِيهَا رَاهُو بَاشْ يِخْسِرْهَا، آمَا الِّي يِخْسِرْهَا رَاهُو بَاشْ يْحَافِظْ عْلِيهَا. 34نْقُولِلْكُمْ: فِي اللِّيلَة هَاذِيكَا يْكُونُوا زُوزْ مِالنَّاسْ رَاقْدِينْ فِي فَرْشْ وَاحِدْ، يِتْهَزْ وَاحِدْ وْيَبْقَى الآخَرْ. 35وْزُوزْ نْسَاء يِرْحِيوْ فِي القَمْحْ مْعَ بْعَضْهُمْ، وَحْدَة تِتْهَزْ وِالأُخْرَى تَبْقَى.» 36+ 37يَاخِي جَاوْبُوهْ التْلاَمْذَة وْقَالُولُو: «وِينْ يَا رَبْ؟» يَاخِي قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «وِينْ تْكُونْ ثَمَّة جِيفَة ثَمَّة تِتْلَمْ النْسُورَا.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index