Search form

لُوقَا 17:27

27كَانُوا النَّاسْ يَاكْلُوا وْيُشْرْبُوا وِيْعَرّْسُوا وِيْعَرّْسُوا بِيهُمْ حَتَّى لِينْ جَا النْهَارْ الِّي دْخَلْ فِيهْ نُوحْ لِلسْفِينَة وْجَاتْ الفَيَضَانَاتْ وْهِلْكِتْ النَّاسْ الكُلْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index