Search form

لُوقَا 18:11

11وْقُفْ الفَرِّيسِي يْصَلِّي وْقَالْ بِينُو وْبِينْ رُوحُو: "نُشْكْرِكْ يَا اللهْ الِّي آنَا مَا نِيشْ كِيمَا بْقِيِّةْ النَّاسْ الأُخْرِينْ الطَّمَّاعِينْ وِالظَّالْمِينْ وِلِّي يَزْنُوا، وِلاَّ كِيمَا الِّي يْلِمْ فِي الضَّرَايِبْ هَاذَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index