Search form

لُوقَا 18:13

13آمَا الِّي يْلِمْ فِي الضَّرَايِبْ وْقُفْ مِنْ بْعِيدْ وْمَا حَبِّشْ حَتَّى يْهِزْ عِينِيهْ لِلسْمَاء، آمَا ضْرَبْ سِدْرُو وْقَالْ: "يَا اللهْ ارْحِمْنِي رَانِي مِذْنِبْ."

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index