Search form

لُوقَا 20

السُّلْطَة مْتَاعْ يَسُوعْ

(مَتَّى ‏21‏:‏23‏-27؛ مَرْقُسْ ‏11‏:‏27‏-33)

1وْفِي نْهَارْ مِنْ النْهَارَاتْ كَانْ يْعَلِّمْ وِيْبَشِّرْ فِي النَّاسْ فِي الهَيْكِلْ. جَاوْ رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وِالشْيُوخْ. 2وْقَالُوا: «قُولِلْنَا بْأَيْ سُلْطَة قَاعِدْ تَعْمِلْ فِي الشَّيْء هَاذَا؟ وِشْكُونْ عْطَاكْ السُّلْطَة هَاذِي؟» 3جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ وْقَالْ: «وْآنَا زَادَا نِسْإِلْكُمْ سُؤَالْ وَاحِدْ وْجَاوْبُونِي عْلِيهْ. 4مْنِينْ جَاتْ المَعْمُودِيَّة مْتَاعْ يُوحَنَّا؟ مِالسْمَاءْ وِلاَّ مِنْ عِنْدْ النَّاسْ؟» 5يَاخِي تْفَاهْمُوا مَا بِينَاتْهُمْ وْقَالُوا: «إِذَا قُلْنَا "مِالسْمَاءْ" بَاشْ يْقُلْنَا: "إِمَّالاَ عْلاَشْ مَا امِّنْتُوشْ بِيهْ." 6وْإِذَا قُلْنَا "مِنْ عِنْدْ النَّاسْ" النَّاسْ الكُلْهُمْ بَاشْ يُرْجْمُونَا عْلَى خَاطِرْهُمْ مُقْتَنْعِينْ الِّي يُوحَنَّا نَبِي.» 7وَلاَّوْ جَاوْبُوا الِّي هُومَا مَا يَعْرْفُوشْ عْلِيهَا مْنِينْ جَاتْ. 8يَاخِي قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «حَتَّى آنَا مَا نْقُلْكُمْشْ بْأَيْ سُلْطَة نَعْمِلْ فِي الشَّيْء هَاذَا.»

مَثَلْ الخَدَّامَا المُجْرْمِينْ

(مَتَّى ‏21‏:‏33‏-46؛ مَرْقُسْ ‏12‏:‏1‏-12)

9وْقَالْ المَثَلْ هَاذَا لِلشَّعْبْ: «ثَمَّة وَاحِدْ زْرَعْ سَانْيَة مْتَاعْ عْنِبْ وِكْرَاهَا لِجْمَاعَة خَمَّاسَا وْسَافِرْ لِبْلاَدْ أُخْرَى لْمُدَّة طْوِيلَة. 10وْكِطَابْ العْنِبْ بْعَثْ وَاحِدْ مِالخُدَّامْ مْتَاعُو لِلخَمَّاسَا بَاشْ يَاخُذْ بَايُو مِنْ الصَّابَة مْتَاعْ العْنِبْ، آمَا الخَمَّاسَا ضَرْبُوهْ وْرَجّْعُوهْ يْدِيهْ فَارْغَة. 11وَلَّى بْعَثِّلْهُمْ خْدِيمْ آخَرْ، آمَا هُومَا ضَرْبُوهْ هُوَ زَادَا وْهَانُوهْ وْرَجّْعُوهْ يْدِيهْ فَارْغَة. 12زَادْ عَاوِدْ بْعَثِّلْهُمْ عَبْدْ ثَالِثْ يَاخِي جَرْحُوهْ وِرْمُوهْ البَرَّا مِنْ السَّانْيَة مْتَاعْ العْنِبْ. 13يَاخِي قَالْ مُولَى العْنِبْ: "شْنُوَّة نَعْمِلْ؟ هَاوْ تَوْ نَبْعْثِلْهُمْ وِلْدِي العْزِيزْ عْلِيَّ بَالِكْشِي يْقَدّْرُوهْ." 14آمَا الخَمَّاسَا دُوبْ مَا شَافُوهْ قَالُوا لِبْعَضْهُمْ: "هَاذَا هُوَ الِّي بَاشْ يُورِثْ. هَيَّا نُقْتْلُوهْ بَاشْ الوَرْثَة تْوَلِّي مْتَاعْنَا!" 15يَاخِي خَرّْجُوهْ لْبَرَّة مِنْ السَّانْيَة مْتَاعْ العْنِبْ وْقَتْلُوهْ. إِمَّالاَ آشْ بَاشْ يَعْمِلْ مْعَاهُمْ مُولَى العْنِبْ؟ 16بَاشْ يْجِي وْيِهْلِكْ الخَمَّاسَا وْيَعْطِى السَّانْيَة مْتَاعْ العْنِبْ لْغِيرْهُمْ.» وَقْتِلِّي النَّاسْ سَمْعُوا الكْلاَمْ هَاذَا قَالُوا: «لاَ، اللهْ لاَ يْقَدِّرْ.» 17- آمَا يَسُوعْ خْزَرِّلْهُمْ وْقَالْ: «إِمَّالاَ آشْ يُقْصُدْ الكْتَابْ كِقَالْ:

الحَجْرَة الِّي رَفْضُوهَا البَنَّايَا،

وَلاَّتْ هِيَ حَجْرِةْ السَّاسْ.

18- الِّي يْطِيحْ عْلَى الحَجْرَة هَاذِي يِتْكَسِّرْ، وِلِّي اطِّيحْ عْلِيهْ الحَجْرَة يِتْرْحَى.»

دَفْعَانْ الضَّرَايِبْ لِلقَيْصَرْ

(مَتَّى ‏22‏:‏15‏-22؛ مَرْقُسْ ‏12‏:‏13‏-17)

19وْفِي الوَقْتْ هَاذَاكَا رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ حَاوْلُوا بَاشْ يْشِدُّوهْ، عْلَى خَاطِرْهُمْ عَرْفُوا الِّي هُوَ كَانْ يُقْصُدْ فِيهُمْ هُومَا بِالمَثَلْ هَاذَا آمَا خَافُوا مِالشَّعْبْ. 20وْوَلاَّوْ يْعِسُّوا عْلِيهْ، وْبَعْثُوا نَاسْ يْتَبّْعُوا فِيهْ وْحَاسْبِينْ رْوَاحْهُمْ الِّي هُومَا عْلَى نِيِّتْهُمْ، بَاشْ يْحَصّْلُوهْ بْكِلْمَة يْقُولْهَا وِيْسَلّْمُوهْ لِلوَالِي الِّي كَانِتْ عَنْدُو القُوَّة وِالسُّلْطَة بَاشْ يُحْكُمْ عْلِيهْ. 21يَاخِي سِأْلُوهْ وْقَالُوا: «يَا مُعَلِّمْ، نَعْرْفُوا الِّي إِنْتِ تِتْكَلِّمْ وِتْعَلِّمْ بِالصْحِيحْ، وِلِّي إِنْتِ مَا تْعَامِلْشْ النَّاسْ بِالمَظَاهِرْ وِتْعَلِّمْ فِي طْرِيقْ اللهْ بِالحَقْ. 22يَاخِي حْلاَلْ بَاشْ نَدْفْعُوا الضَّرَايِبْ لِلقَيْصَرْ وِلاَّ لاَ؟» 23آمَا يَسُوعْ عْرَفْ الخُبْثْ مْتَاعْهُمْ وْقَالِلْهُمْ: 24«وَرِّيوْنِي بْيَاسَة مْتَاعْ فِضَّة. مْتَاعْ شْكُونْ التَّصْوِيرَة هَاذِي وِالإِسْمْ هَاذَا؟» جَاوْبُوا: «مْتَاعْ القَيْصَرْ.» 25يَاخِي قَالِلْهُمْ: «إِمَّالاَ، أَعْطِيوْ الحَاجَاتْ مْتَاعْ القَيْصَرْ لِلقَيْصَرْ، وِالحَاجَاتْ مْتَاعْ اللهْ للهْ.» 26وْمَا نَجّْمُوشْ يْحَصّْلُوهْ بْحَتَّى كِلْمَة قُدَّامْ النَّاسْ، وِبْقَاوْ مِتْعَجّْبِينْ مِلِّي سَمْعُوهْ، وْسِكْتُوا.

قْيَامِةْ المُوتَى

27وْجَاوْ ضِدُّو جْمَاعَة مِالصَّدُّوقِيِّينْ الِّي يْقُولُوا الِّي مَا ثَمَّاشْ قْيَامَة بَعْدْ المُوتْ وْسِأْلُوهْ، 28- وْقَالُوا: «يَا مُعَلِّمْ! مُوسَى كْتِبِّلْنَا: "إِذَا كَانْ وَاحِدْ عَنْدُو خُوهْ مْعَرِّسْ وْمَاتْ وْمَا خَلاَّشْ وْلاَدْ يِلْزْمُو هُوَ يْعَرِّسْ بمَرْةْ خُوهْ وِيْجِيبْ لْخُوهْ وْلاَدْ." 29وْهُومَا كَانُوا سَبْعَة إِخْوَة، الأُولاَنِي فِيهُمْ عَرِّسْ بِمْرَا وْمَاتْ مِنْ غِيرْ مَا جَابْ وْلاَدْ. 30وْعَرِّسْ بِيهَا الثَّانِي. 31وْمِنْ بَعْدْ عَرِّسْ بِيهَا الثَّالِثْ، حَتَّى لِينْ تْزَوّْجُوهَا السَّبْعَة وْمَاتُوا مِنْ غِيرْ مَا جَابُوا وْلاَدْ 32وْبَعْدْهُمْ الكُلْ مَاتِتْ المْرَا زَادَا. 33إِمَّالاَ فِي يُومْ القْيَامَة المْرَا هَاذِيكَا بَاشْ تْكُونْ مَرْةْ شْكُونْ فِيهُمْ، عْلَى خَاطِرْهَا عَرّْسِتْ بِيهُمْ الكُلْهُمْ؟» 34جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ: «النَّاسْ فِي الزْمَانْ هَاذَا يْعَرّْسُوا وِيْعَرّْسُوا بِيهُمْ. 35آمَا النَّاسْ الِّي يِسْتْحَقُّوا بَاشْ يَحْيَاوْ فِي الزْمَانْ هَاذَاكَا وِيْقُومُوا مِنْ بِينْ المُوتَى، رَاهُمْ لاَ يْعَرّْسُوا وْلاَ يْعَرّْسُوا بِيهُمْ 36وْمُوشْ مُمْكِنْ يْمُوتُوا بَعْدْ هَاذَا كِيفْ المْلاَيْكَة، وْهُومَا وْلاَدْ اللهْ، عْلَى خَاطِرْهُمْ قَامُوا مِالمُوتْ. 37- وْمُوسَى بِيدُو وَرَّى الِّي المُوتَى يْقُومُوا وَقْتِلِّي حْكَى عْلَى شَجْرِةْ العِلِّيقْ وْقَالْ: رَبِّي هُوَ إِلاَهْ إِبْرَاهِيمْ وْإِلاَهْ إِسْحَاقْ وْإِلاَهْ يَعْقُوبْ. 38آمَا اللهْ رَاهُو مُوشْ إِلاَهْ مُوتَى، رَاهُو إِلاَهْ الحَيِّينْ، وْهُومَا الكُلْهُمْ حَيِّينْ عَنْدُو.» 39يَاخِي قَالُوا الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ: «يَا مُعَلِّمْ، رَاكْ تْكَلِّمْتْ بِالقْدَا.» 40وْبَعْدْ هَاذَا حَتَّى حَدْ مَا عَادْ يْنَجِّمْ يِسْأْلُو مِنْ جْدِيدْ عْلَى أَيْ حَاجَة أُخْرَى.

المَسِيحْ وْدَاوُدْ

(مَتَّى ‏22‏:‏41‏-46؛ مَرْقُسْ ‏12‏:‏35‏-37)

41- وْقَالِلْهُمْ: «كِيفَاشْ يْقُولُوا الِّي المَسِيحْ هُوَ وِلْدْ دَاوُدْ؟ 42وَقْتِلِّي دَاوُدْ بِيدُو يْقُولْ فِي كْتَابْ المَزَامِيرْ:

رَبِّي يْقُولْ لْسِيدِي:

أُقْعُدْ عْلَى يْمِينِي

43حَتَّى لِينْ نْحُطْ أَعْدَاءِكْ تَحْتْ سَاقِيكْ.

44إِذَا كَانْ دَاوُدْ يْنَادِيلُو رَبّْنَا، إِمَّالاَ كِيفَاشْ يْكُونْ وِلْدُو؟»

رُدُّوا بَالْكُمْ مِنْ الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ

45وَقْتِلِّي كَانُوا النَّاسْ يِسْمْعُوا فِيهْ، قَالْ يَسُوعْ لِتْلاَمِذْتُو: 46«رُدُّوا بَالْكُمْ مِنْ الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ الِّي يْحِبُّوا يْدُورُوا فِي جْبَايِبْ طْوَالْ وِيْحِبُّوا النَّاسْ تْسَلِّمْ عْلِيهُمْ فِي الأَسْوَاقْ، وْكِيُدْخْلُوا لِلمَجَامِعْ وِلاَّ يِمْشِيوْ لِلسَّهْرِيَّاتْ يْحِبُّوا يُقْعْدُوا فِي البْقَايِعْ الأُولَى. 47هَاكَا الِّي يْغُمُّوا عْلَى دْيَارْ النْسَاء الِّي رْجَالْهُمْ مُوتَى وِيْوَرِّيوْ رْوَاحْهُمْ الِّي هُومَا بَاهِينْ كِيْطَوّْلُوا فِي الصَّلاَةْ. هَاذُوكُمْ بَاشْ يِتْحَاسْبُوا أَكْبِرْ حْسَابْ!»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index