Search form

لُوقَا 21:22

22رَاهُمْ النْهَارَاتْ هَاذُوكُمْ نْهَارَاتْ مْتَاعْ العِقَابْ الِّي يْتِمْ فِيهُمْ الِّي تِكْتِبْ فِي الكْتَابْ الكُلُّو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index