Search form

لُوقَا 22

المُؤَامْرَة وِالخِيَانَة مْتَاعْ يَهُوذَا

(مَتَّى ‏26‏:‏1‏-5،‏14‏-16؛ مَرْقُسْ ‏14‏:‏1‏-2،‏10‏-11؛ يُوحَنَّا ‏11‏:‏45‏-53)

1وِقْرُبْ عِيدْ الفْطِيرْ الِّي يِتْسَمَّى عِيدْ الفِصْحْ. 2وْرُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ مَازَالُوا يِتْحَيّْلُوا بَاشْ يُقْتْلُوا يَسُوعْ، آمَا كَانُوا خَايْفِينْ مِالنَّاسْ. 3وِدْخَلْ الشِّيطَانْ فِي يَهُوذَا الإِسْخَرْيُوطِي وْهُوَ وَاحِدْ مِالأَثْنَاشِنْ تِلْمِيذْ. 4مْشَى لْرُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالقَادَة مْتَاعْ حَرَسْ الهَيْكِلْ وِحْكَى مْعَاهُمْ كِيفَاشْ بَاشْ يْخُونْ يَسُوعْ. 5فَرْحُوا وِتْفَاهْمُوا بَاشْ يَعْطِيوْهْ فْلُوسْ. 6يَهُوذَا رْضَى وِقْعَدْ يِسْتَنَّى فِي الفُرْصَة بَاشْ يْخُونُو وَقْتِلِّي النَّاسْ مَا يْكُونُوشْ مُوجُودِينْ.

التَّحْضِيرْ لْعِيدْ الفِصْحْ مْعَ التْلاَمْذَة

(مَتَّى ‏26‏:‏17‏-25؛ مَرْقُسْ ‏14‏:‏12‏-21؛ يُوحَنَّا ‏13‏:‏21‏-30)

7وْجَا نْهَارْ عِيدْ الفْطِيرْ الِّي كَانْ لاَزِمْ يِتْذْبَحْ فِيهْ عَلُّوشْ عِيدْ الفِصْحْ. 8بْعَثْ يَسُوعْ بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا وْقَالْ: «إِمْشِيوْ وْحَضّْرُولْنَا مَا نَاكْلُوا فِي عْشَاء الفِصْحْ.» 9يَاخِي سِأْلُوهْ: «وِينْ تْحِبْ نْحَضّْرُوهْ؟» 10قَالِلْهُمْ: «دُوبْ مَا تُدْخْلُوا لِلمْدِينَة يُعْرِضْكُمْ وَاحِدْ هَازْ قُلَّة مْتَاعْ مَاء، تَبّْعُوهْ لِلدَّارْ الِّي يُدْخْلِلْهَا. 11وْقُولُوا لْمُولَى الدَّارْ هَاذِيكَا: "قَالِّكْ المُعَلِّمْ وِينْ بِيتْ الضْيُوفْ الِّي بَاشْ نَاكُلْ فِيهَا عْشَاء الفِصْحْ مْعَ تْلاَمِذْتِي." 12وْهُوَ بَاشْ يْوَرِّيكُمْ بِيتْ كْبِيرَة فِي الطَّاقْ الفُوقَانِي فِيهَا دْبَشْ وْحَاضْرَة، فِي البِيتْ هَاذِيكَا حَضّْرُولْنَا عْشَاء عِيدْ الفِصْحْ.»

13مْشَاوْ، وِلْقَاوْ كُلْ شَيْء كِيفْ مَا قَالِلْهُمْ، وْحَضّْرُوا عْشَاء الفِصْحْ.

عْشَاء الرَّبْ

(مَتَّى ‏26‏:‏26‏-30؛ مَرْقُسْ ‏14‏:‏22‏-26؛ كُورِنْثُوسْ الأُولَى ‏11‏:‏23‏-25)

14وْكِجَا الوَقْتْ قْعَدْ يَسُوعْ بَاشْ يَاكُلْ هُوَ وِالرُّسُلْ. 15وْقَالِلْهُمْ: «شْتْهِيتْ بَرْشَة بَاشْ نَاكُلْ مِنْ عِيدْ الفِصْحْ مْعَاكُمْ قْبَلْ مَا نِتْعَذِّبْ. 16رَانِي نْقُولِلْكُمْ: مَا عَادِشْ بَاشْ نَاكُلْ مِنُّو مَرَّة أُخْرَى حَتَّى لِينْ يْتِمْ الشَّيْء المَقْصُودْ بِيهْ فِي مَمْلِكْةْ اللهْ.» 17وْكِخْذَا الكَاسْ شْكَرْ وْقَالْ: «خُوذُوا هَاذَا وْإِقْسْمُوهْ مَا بِينَاتْكُمْ. 18نْقُولِلْكُمْ: مِنْ تَوْ مَا عَادِشْ بَاشْ نُشْرُبْ مِنْ العَصِيرْ مْتَاعْ العْنِبْ حَتَّى لِينْ تْجِي مَمْلِكْةْ اللهْ.» 19وْكِخْذَا خُبْزَة شْكَرْ اللهْ وِقْسِمْهَا وِعْطَاهُمْ وْقَالْ: «هَاذَا بَدْنِي الِّي يِتْعْطَى عْلَى خَاطِرْكُمْ. أَعْمْلُوا الشَّيْء هَاذَا بَاشْ تِتْذَكّْرُونِي.» 20وِخْذَا كَاسْ بَعْدْ العْشَاء وْقَالْ: «الكَاسْ هَاذَا هُوَ العَهْدْ الجْدِيدْ بْدَمِّي الِّي سَالْ عْلَى خَاطِرْكُمْ. 21وْرَاهِي اليِدْ الِّي بَاشْ تْسَلِّمْنِي مُوجُودَة مْعَايَا عْلَى المِيدَة. 22رَانِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ لاَزِمْنِي نْمُوتْ كِيفْ مَا تْقَدِّرْلِي وْيَا وِيلُو الرَّاجِلْ الِّي بَاشْ يْخُونِّي! الرَّاجِلْ هَاذَاكَا خِيرْلُو لُوكَانْ مَا تُولِدْشْ.» 23يَاخِي بْدَاوْا التْلاَمْذَة يِسْأْلُوا فِي بْعَضْهُمْ عْلَى شْكُونُو فِيهُمْ الِّي بَاشْ يَعْمِلْ العَمْلَة هَاذِي.

شْكُونْ هُوَ العْظِيمْ

24وِبْدَاوْا يِتْنَاقْشُوا عْلَى شْكُونُو فِيهُمْ الِّي أَعْظِمْ مِالأُخْرِينْ. 25يَاخِي قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «المُلُوكْ مْتَاعْ الشْعُوبْ يِتْحَكّْمُوا فِيهُمْ وِلِّي عِنْدْهُمْ سُلْطَة يْحِبُّوهُمْ يْقُولُوا عْلِيهُمْ الِّي هُومَا لاَهِينْ بِيهُمْ. 26آمَا إِنْتُومَا مَا يِلْزِمْشْ الشَّيْء هَاذَا يْكُونْ مَا بِينَاتْكُمْ. بِالعَكْسْ خَلِّي الكْبِيرْ فِيكُمْ يْكُونْ كِيفْ الصْغِيرْ، وِلِّي يْقُودْ كِيفْ الِّي يِخْدِمْ. 27شْكُونْ هُوَ الكْبِيرْ: الِّي قَاعِدْ عْلَى المِيدَة وِلاَّ الِّي يِخْدِمْ فِيهْ؟ يَاخِي مُوشْ الِّي قَاعِدْ عْلَى المِيدَة؟ آمَا آنَا فِي وُسْطْكُمْ كِيفْ الِّي يِخْدِمْ. 28إِنْتُومَا الِّي ثْبِتُّوا مْعَايَا فِي وَقْتْ الشِّدَّة. 29آنَا نَعْطِيكُمْ مَمْلْكَة كِيفْ مَا بَابَا عْطَانِي مَمْلْكَة. 30بَاشْ تَاكْلُوا وْتُشْرْبُوا عْلَى طَاوِلْتِي فِي المَمْلْكَة مْتَاعِي وْتُقْعْدُوا عْلَى العَرْشْ وْتُحْكْمُوا عْلَى العْرُوشَاتْ الأَثْنَاشْ مْتَاعْ بَنِي إِسْرَائِيلْ.»

يَسُوعْ تْنَبَّأ الِّي بُطْرُسْ بَاشْ يُنْكْرُوا

(مَتَّى ‏26‏:‏31‏-35؛ مَرْقُسْ ‏14‏:‏27‏-31؛ يُوحَنَّا ‏13‏:‏36‏-38)

31وْقَالْ الرَّبْ: «سِمْعَانْ! سِمْعَانْ! هَاوْ اللهْ سْمَحْ لِلشِّيطَانْ بَاشْ يْغَرْبِلْكُمْ كِيمَا يِتْغَرْبِلْ القَمْحْ. 32آمَا آنَا صَلِّيتْ مِنْ أَجْلِكْ بَاشْ إِيمَانِكْ مَا يْضِيعِشْ، وْإِنْتِ وَقْتِلِّي تَرْجِعْ قَوِّي إِخْوْتِكْ.» 33يَاخِي قَالُّو بُطْرُسْ: «يَا رَبْ آنَا مُسْتْعَدْ حَتَّى بَاشْ نِمْشِي مْعَاكْ لِلحَبْسْ وْلِلمُوتْ زَادَا.» 34يَاخِي قَالْ يَسُوعْ: «آنَا نْقُلِّكْ يَا بُطْرُسْ، رَاهُو اليُومْ مَا يْصِيحْ السَّرْدُوكْ إِلاَّ بَعْدْ مَا تْكُونْ نْكَرْتْ ثْلاَثَة مَرَّاتْ الِّي إِنْتِ تَعْرِفْنِي.»

حَضّْرُوا رْوَاحْكُمْ لِلغَصْرَة الكْبِيرَة

35وْمِنْ بَعْدْ قَالِلْهُمْ: «كِبْعَثْتْكُمْ من غِيرْ فْلُوسْ وْلاَ صُرَّة وْلاَ صَنْدَالْ، اسْتْحَقِّيتُوشْ لْحَاجَة؟» قَالُوا: «لاَ!» 36يَاخِي قَالِلْهُمْ: «إِمَّالاَ تَوَّا الِّي عَنْدُو فْلُوسْ، يْهِزّْهُمْ وِلِّي عَنْدُو صُرَّة كِيفْ كِيفْ، وِلِّي مَاعَنْدُوشْ يْبِيعْ الكَبُّوطْ مْتَاعُو وْيِشْرِي سِيفْ. 37- رَانِي نْقُولِلْكُمْ الِّي لاَزِمْ يْتِمْ الِّي تِكْتِبْ عْلِيَّ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: "وْحِسْبُوهْ وَاحِدْ مِالمُجْرْمِينْ" رَاهِي الحَاجَاتْ الِّي تْكِتْبِتْ عْلِيَّ لاَزِمْهَا اتِّمْ.»

38يَاخِي قَالُوا التْلاَمْذَة: «يَا رَبْ هَاوْ عِنْدْنَا زُوزْ سْيُوفَا» قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «يِكْفِي!»

يَسُوعْ يْصَلِّي فِي جْبَلْ الزِّيتُونْ

(مَتَّى ‏26‏:‏36‏-46؛ مَرْقُسْ ‏14‏:‏32‏-42)

39مِنْ بَعْدْ قَامْ يَسُوعْ وِمْشَى كِعَادْتُو لِجْبَلْ الزِّيتُونْ وْتَبّْعُوهْ التْلاَمْذَة زَادَا. 40وْكِوْصُلْ لِلبُقْعَة قَالِلْهُمْ: «صَلِّيوْ بَاشْ مَا تُحْصْلُوشْ فِي تَجْرْبَة.» 41وِبْعِدْ عْلِيهُمْ شْوَيَّة، وِرْكَعْ وِبْدَا يْصَلِّي. 42وْقَالْ: «يَا بَابَا كَانْ تْحِبْ بَعِّدْ عْلِيَّ كَاسْ المُرْ هَاذَا، آمَا خَلِّي يْكُونْ الشَّيْء الِّي تْحِبْ عْلِيهْ إِنْتِ، مُوشْ الِّي نْحِبْ عْلِيهْ آنَا.» 43+ 44+ 45مِنْ بَعْدْ قَامْ مِالصَّلاَةْ وِرْجَعْ لِتْلاَمِذْتُو، يَاخِي لْقَاهُمْ رَاقْدِينْ مِنْ كَثْرِةْ مَا كَانُوا حْزَانَى. 46وْقَالِلْهُمْ: «شْبِيكُمْ رَاقْدِينْ؟ قُومُوا صَلِّيوْ بَاشْ مَا تُحْصْلُوشْ فِي تَجْرْبَة.»

شَدَّانْ يَسُوعْ

47وَقْتِلِّي يَسُوعْ كَانْ يِتْكَلِّمْ إِذَا بِيهُمْ نَاسْ جَايِينُو وِمْعَاهُمْ يَهُوذَا الِّي هُوَ وَاحِدْ مِالأَثْنَاشْ وْكَانْ يِمْشِي مِالقُدَّامْ وِقْرُبْ مِنْ يَسُوعْ بَاشْ يْسَلِّمْ عْلِيهْ بِالوِجْهْ. 48قَالُّو يَسُوعْ: «يَا يَهُوذَا يَاخِي بْبُوسَة تْسَلِّمْنِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ؟» 49وِالتْلاَمْذَة الِّي مْعَاهْ وَقْتِلِّي شَافُوا شْنُوَّة الِّي يَاقَعْ، قَالُوا: «يَا رَبْ نَضْرْبُوا بِالسْيُوفَا؟» 50وِضْرَبْ وَاحِدْ مِنْهُمْ عَبْدْ مْتَاعْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وْقَصّْلُو وِذْنُو لِيمِينْ. 51جَاوِبْ يَسُوعْ وْقَالْ: «يِكْفِي، حَدّْكُمْ هْنَا!» وْمَسْ وْذِنْ العَبْدْ وِشْفَاهْ. 52وْقَالْ يَسُوعْ لْرُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالقَادَة مْتَاعْ حَرَسْ الهَيْكِلْ وِالشْيُوخْ الِّي جَاوْهْ: «يَاخِي رَدِّيتُونِي مُجْرِمْ جَايِينِّي بِالسْيُوفَا وِالعْصِي؟ 53كُلْ يُومْ كُنْتْ مَا بِينَاتْكُمْ نْعَلِّمْ فِي الهَيْكِلْ وْمَا حَطِّيتُوشْ يْدِيكُمْ عْلِيَّ، آمَا هَاذَا رَاهُو الوَقْتْ الِّي تْسَيْطْرُوا فِيهْ إِنْتُومَا وْقُوِّةْ الظْلاَمْ.»

بُطْرُسْ يُنْكُرْ يَسُوعْ

(مَتَّى ‏26‏:‏69‏-75؛ مَرْقُسْ ‏14‏:‏66‏-72؛ يُوحَنَّا ‏18‏:‏12‏-27)

54وْكِشَدُّوهْ هَزُّوهْ وِمْشَاوْ حَتَّى لِينْ دَخْلُوا بِيهْ لْدَارْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وْبُطْرُسْ كَانْ يْتَبَّعْ فِيهْ مِنْ بْعِيدْ. 55وَقْتِلِّي شَعّْلُوا النَّارْ فِي الوُسْطِيَّة مْتَاعْ الدَّارْ وْقَعْدُوا بِحْذَاهَا، قْعَدْ بُطْرُسْ مْعَاهُمْ. 56يَاخِي ثَمَّة خْدِيمَة شَافِتُّو قَاعِدْ بِحْذَا النَّارْ، ثَبّْتِتْ فِيهْ وْقَالِتْ: «هَاذَا زَادَا كَانْ مْعَاهْ.» 57آمَا بُطْرُسْ نْكَرْ وْقَالْ: «يَا مْرَا آنَا مَا نَعْرْفُوشْ!» 58وْبَعْدْ شْوَيَّة شَافُو وَاحِدْ آخَرْ وْقَالْ: «إِنْتِ زَادَا مِنْهُمْ.» آمَا بُطْرُسْ قَالْ: «يَا بَشَرْ مَا نِيشْ آنَا!» 59وْبَعْدْ مَا تْعَدَّاتْ سَاعَة تَقْرِيبْ ثَمَّة وَاحِدْ آخَرْ شَدْ صْحِيحْ وْقَالْ: «بِالحَقْ هَاذَا زَادَا كَانْ مْعَاهْ، عْلَى خَاطْرُو مِالجَلِيلْ.» 60قَالْ بُطْرُسْ: «يَا بَشَرْ مَا نِيشْ فَاهْمِكْ فَاشْ قَاعِدْ تْقُولْ!» وْبِالوَقْتْ وْهُوَ مَازَالْ يِتْكَلِّمْ السَّرْدُوكْ صَاحْ. 61تْلَفِّتْ الرَّبْ وِخْزَرْ لْبُطْرُسْ، يَاخِي تْذَكِّرْ بُطْرُسْ كِلْمِةْ الرَّبْ كِقَلُّو: «قْبَلْ مَا يْصِيحْ السَّرْدُوكْ تْكُونْ إِنْتِ نْكَرْتْنِي ثْلاَثَة مَرَّاتْ.» 62وْقَامْ بُطْرُسْ وِخْرَجْ لْبَرَّة وِبْكَى بَرْشَة.

يَسُوعْ يِتْحْكَمْ عْلِيهْ فِي المَجْلِسْ مْتَاعْ اليْهُودْ

(مَتَّى ‏26‏:‏59‏-66؛ مَرْقُسْ ‏14‏:‏55‏-68؛ يُوحَنَّا ‏18‏:‏19‏-24)

63وِالرْجَالْ الِّي كَانُوا يْعِسُّوا عْلَى يَسُوعْ، بْدَاوْا يِتْمَسْخْرُوا عْلِيهْ وْيَضْرْبُوا فِيهْ. 64وِيْغَمّْضُولُو فِي عِينِيهْ وْيِسْأْلُوا فِيهْ: «تْرَا تْنَبَّأ وْطَلِّعْ شْكُونْ الِّي ضَرْبِكْ؟» 65وْكَانُوا يْعَايْرُوا فِيهْ ابَّرْشَة حَاجَاتْ خَايْبَة.

66وْكِطْلَعْ النْهَارْ عَمْلُوا رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ إِجْتِمَاعْ المَجْلِسْ مْتَاعْ اليْهُودْ وْهَزُّوهْ لْغَادِي. 67وْقَالُوا: «إِذَا كَانِكْ إِنْتِ المَسِيحْ قُلْنَا!» يَاخِي قَالِلْهُمْ: «إِذَا قُلْتِلْكُمْ مَا كُمْشْ بَاشْ تْصَدّْقُونِي. 68وْإِذَا سْإِلْتْكُمْ مَا كُمْشْ بَاشْ تْجَاوْبُونِي. 69آمَا آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ مِنْ تَوَّا بَاشْ نْكُونْ قَاعِدْ عْلَى يْمِينْ اللهْ القَادِرْ عْلَى كُلْ شَيْء.» 70يَاخِي قَالُوا الكُلْهُمْ: «إِمَّالاَ إِنْتِ إِبْنْ اللهْ؟» يَاخِي قَالِلْهُمْ: «إِنْتُومَا قُلْتُوا الِّي آنَا هُوَ!» 71يَاخِي قَالُوا: «مَازِلْنَاشْ نِحْتَاجُوا تَوَّا لِشْهُودْ؟ هَانَا سْمَعْنَاهْ شْهِدْ عْلَى رُوحُو بْفُمُّو.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index